Gümnaasiumi informaatika valikkursuste juhendajate koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus nende gümnaasiumite õpetajatele-juhendajatele ja juhtidele, kes soovivad oma koolis õpilastele uusi informaatika valikkursusi pakkuda.
Toimumise aeg: 26.09.2019 - 27.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 60 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Eno Tõnisson (Tartu Ülikool)
 • Krista Mulenok (Eesti NATO Ühing)
 • Tauno Palts (Tartu Ülikool)
 • Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
 • Birgy Lorenz (Pelgulinna Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, kristi.salum@hitsa.ee, tel: 53422398
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/4 , Mustamäe linnaosa, 12616 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/...
Lisainfo: NB! HITSA nutiklass asub nüüd uues hoones.
Majja sisenedes vali lifti juures olevas tahvelarvutis #HITSA NUTIKLASS ja sisene lifti. Lift sõidab automaatselt 3. korrusele. Tõrgete korral helista oma kontaktile või numbrile +372 628 5802
Kirjeldus
Eesmärgid: Saada ülevaade uute gümnaasiumi informaatika valikkursuste kontseptsiooni, materjalide ja protsessi läbiviimise kohta ning baasteadmised õpilaste juhendamiseks.
Sisukirjeldus:

KOOLITUSPÄEV I (HITSA Nutiklassis)

10:00 Sissejuhatav loeng: muutused Eesti koolinformaatikas ja seonduvad ootused õpetajate ettevalmistusele. Rühmatöö mõistekaardi meetodil.

11:30 PAUS

11:45 Uued ainekavad informaatikas, ainedidaktilised lähtekohad. Rühmaarutelu kuue mõttemütsi meetodil.

13:15 LÕUNA

14:00 Küberkaitse valikkursuse õppevara

14:30 Gümnaasiumi informaatika digitaalne õppevara: valikkursuste õppematerjalide ülesehitus, õppedisain, õpitulemuste hindamine ja e-õppe platvorm. Paaristöö informaatika õpitulemuste hindamise teemal.

15:30 PAUS

15:45 Praktiline töötuba: ümberpööratud klassiruumi ja põimõppe (blended learning) metoodika rakendamine informaatika valikkursustel gümnaasiumis.

17:15 Esimese koolituspäeva lõpp


KOOLITUSPÄEV II (HITSA Nutiklassis)

9:00 Sessioon A.  Programmeerimine ja tarkvaraarendus (Tauno Palts)
Valikkursuse eesmärgid, õpitulemused, ülesehitus, õppesisu, õppeprotsessi ja metoodika kirjeldus, õppematerjal ja õpiülesanded, õpetaja juhendid, spetsiifilised soovitused õpitulemuste hindamiseks.

10:30 PAUS

10:45 Sessioon B. Digiteenused ja küberkaitse (Birgy Lorenz)

12:15 LÕUNA

13:00 Sessioon C. Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine ning tarkvara analüüs ja testimine (Mart Laanpere)

14:30 PAUS

14:45 Digilahenduse arendusprojekt
Simulatsioon: rühmades projektiidee + projektiga alustamine. 

16:15 Rühmaarutelu: valikkursuste õpperühmade komplekteerimise, õppekorralduse ja hindamise eripärad kooliti. Kokkuvõtete sõnastamine.

17.00 Teise koolituspäeva lõpp


Õpisündmuse teemad:

Gümnaasiumi informaatika uued valikained: 

 • Programmeerimine
 • Tarkvaraarendus
 • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine
 • Tarkvara analüüs ja testimine
 • Digiteenused

Rühmatööna teostatav digilahenduse arendusprojekt (alternatiiv individuaalsele uurimistööle)

Lisaks tutvustatakse ka uut gümnaasiumi valikkursust "Küberkaitse".

Õppevorm: auditoorne
Lõpetamise tingimused:

Koolituspäevade läbimine täies mahus.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse