E-kursus "Digimõtted"

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus E-kursus kõigile neile, kellele meeldib lugeda ja vaadata, mida põnevat digimaailmas tehakse.
Toimumise aeg: 30.09.2019 - 27.10.2019
Registreerimine avatud 16.08.2019
Registreerimine suletud alates 29.09.2019
Maht: 26 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: 50 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

  • õpetajale 
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
  • SIRET LAHEMAA (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=27036
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Moodle'is
URL: https://moodle.hitsa.ee/course/view...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu :

  • on tutvunud erinevate digimaailmast rääkivate artiklite/videote/loengutega,
  • on tutvunud hariduse tehnoloogiakompassiga,
  • on teinud ära vähemalt kaheksa enesekontrollitesti,
  • on avaldanud oma arvamust digimaailma kohta.
Sihtgrupid: Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile.
NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Tutvustada digimaailma erinevaid tahke ning avardada osalejate silmaringi.
Sisukirjeldus:

Käesolev kursus on loodud, et avada digimaailma eri tahke ja nendega seotud hoiakuid. Digimaailmast ja digiharidusest kirjutatakse palju ning väga põnev on ennast selle kiirelt areneva valdkonnaga kursis hoida. Sellel kursusel loetakse artikleid, vaadatakse videoid ja kuulatakse loenguid, kommenteeritakse ja arutletakse. 

Juttu tuleb haridusest, riigist ja majandusest tehnoloogia võtmes ning läbi saab loetud ka HITSA uus tehnoloogiakompass. Kõik materjalid on eestikeelsed. Kursus sobib kõigile digimaailma huvilistele ja toimub HITSA Moodle'i keskkonnas.

Õpisündmuse teemad:

Teema 1 - Digimaailmast üldiselt

Teema 2 - Haridus ja tehnoloogia

Teema 3 - Riik, majandus ja tehnoloogia

Teema 4 - Hariduse tehnoloogiakompass

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: E-kursus kestab neli nädalat. Kõik kursuse materjalid ja kogu suhtlus toimub HITSA Moodle'is.
Osalemise/ alustamise eeldused: Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja kõlareid/kõrvaklappe.
Lõpetamise tingimused:

Kursus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on sooritanud õigeaegselt kõik iseseisvad tööd vastavalt õpijuhisele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse