Registreerumine:

Raudteeveol töötava ohutusnõustaja täienduskoolitus, 22.01.2020 - 24.01.2020

Täpsem info

Raudteeveol töötavale ohutusnõustajale vajalike pädevuste kaasajastamine ning kinnistamine.

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Sinu andmed
Tööandja info

Info osalemistasu või leppetrahvi arveldamiseks: *

Tagasi õpisündmuse juurde