Mootorsõidukijuhi õpetajate baaskoolitus (B-kategooria)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Toimumise aeg: 10.01.2020 - 06.11.2020
Registreerimine avatud 31.07.2019
Registreerimine suletud alates 10.01.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (10.01.2020 12:30 - 10.01.2020 14:00)
 • 2. koolituspäev (24.01.2020 12:45 - 24.01.2020 17:35)
 • 3. kontaktpäev (25.01.2020 08:45 - 25.01.2020 17:35)
 • 4. koolituspäev (07.02.2020 12:45 - 07.02.2020 17:35)
 • 5. koolituspäev (08.02.2020 08:45 - 08.02.2020 17:35)
 • 6. koolituspäev (21.02.2020 12:45 - 21.02.2020 17:35)
 • 7. koolituspäev (22.02.2020 08:45 - 22.02.2020 17:35)
 • 8. koolituspäev (06.03.2020 12:45 - 06.03.2020 17:35)
 • 9. koolituspäev (07.03.2020 08:45 - 07.03.2020 17:35)
 • 10. koolituspäev (08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 14:00)
 • 11. koolituspäev (09.05.2020 10:00 - 09.05.2020 18:00)
 • 12. koolituspäev (16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 13:15)
 • 13. koolituspäev (18.05.2020 17:00 - 18.05.2020 18:30)
 • 14. koolituspäev (23.05.2020 10:00 - 23.05.2020 13:15)
 • 15. koolituspäev (28.05.2020 17:00 - 28.05.2020 18:30)
 • 16. koolituspäev (02.06.2020 18:00 - 02.06.2020 19:30)
 • 17. koolituspäev (05.06.2020 17:00 - 05.06.2020 19:30)
 • 18. koolituspäev (06.06.2020 10:00 - 06.06.2020 17:30)
 • 19. koolituspäev (09.06.2020 18:00 - 09.06.2020 19:30)
 • 20. koolituspäev (12.06.2020 17:00 - 12.06.2020 20:30)
 • 21. koolituspäev (13.06.2020 10:00 - 13.06.2020 13:30)
 • 22. koolituspäev (16.06.2020 18:00 - 16.06.2020 19:30)
 • 23. koolituspäev (19.06.2020 16:00 - 19.06.2020 17:30)
 • 24. koolituspäev (20.06.2020 13:00 - 20.06.2020 14:30)
 • 25. koolituspäev (26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 19:30)
 • 26. koolituspäev (27.06.2020 09:00 - 27.06.2020 12:30)
 • 27. koolituspäev (28.08.2020 08:45 - 28.08.2020 17:35)
 • 28. koolituspäev (29.08.2020 08:45 - 29.08.2020 17:35)
 • 29. koolituspäev (04.09.2020 09:00 - 04.09.2020 16:10)
 • 30. koolituspäev (05.09.2020 09:00 - 05.09.2020 16:10)
 • 31. koolituspäev (10.09.2020 09:00 - 10.09.2020 16:10)
 • 32. koolituspäev (11.09.2020 12:45 - 11.09.2020 17:35)
 • 33. koolituspäev (12.09.2020 08:45 - 12.09.2020 17:35)
 • 34. koolituspäev (25.09.2020 08:45 - 25.09.2020 17:35)
 • 35. koolituspäev (26.09.2020 08:45 - 26.09.2020 17:35)
 • 36. koolituspäev (09.10.2020 08:45 - 09.10.2020 17:35)
 • 37. koolituspäev (10.10.2020 08:45 - 10.10.2020 17:35)
 • 38. koolituspäev (23.10.2020 10:25 - 23.10.2020 17:35)
 • 39. koolituspäev (24.10.2020 08:45 - 24.10.2020 16:00)
 • 40. koolituspäev (07.11.2020 09:00 - 07.11.2020 18:00)
 • Vaata vähem
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 750 akad. tundi
 • Auditoorne: 252 akad. tundi
 • Praktiline: 84 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 414 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: 2350 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
 • oskab lähtuvalt õppekavast koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani
 • tunneb kaasaegseid õpetamismeetodeid
 • oskab ette valmistada tunnimaterjale
 • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
 • oskab kasutaja tasemel õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid
Sihtgrupid: mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Eesmärgid: tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate mootorsõidukijuhi õpetajate ettevalmistamine vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 05.10.2015 nr 125)
Sisukirjeldus:

Õppetöö sisu tuleneb kvalifikatsiooninõuetest:

 • koolituse sissejuhatav loeng 
 • ettevalmistus õpetamiseks: andragoogika, psühholoogia, õpetamise metoodikad, ainedidaktika, mootorsõidukijuhi ettevalmistamine 
 • tehniline pädevus: autoõpetus, autofüüsika, sõiduki tehnoseisund, kaasaegsed sõidukid 
 • liikluskeskkond: liiklusohutus, liiklusalased õigusaktid, liiklusalased uuringud, liiklusõnnetused, liikluskindlustus 
 • erioskused: vältimatu esmaabi, libedasõidukoolitus 
 • praktika autokoolis (3-osaline) 

KOKKU: 336 akad, millest kontaktõpe - 252 akad. tundi (sh. libedasõidu riskivältimise koolitus), praktika autokoolis – 84 akad. tundi ning ülejäänuid mahus toimub iseseisev õpe (sh iseseisvad kodused tööd erinevates õppeainetes). 

Kontaktõpe***

 *** Kontaktõpe on õppevorm, kus koolitaja ja õpetaja kandidaat osalevad samaaegselt õppetööl ja on kontaktis kas vahetult füüsilises õppeklassis või virtuaalse keskkonna vahendusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/125112020013?leiaKehtiv


Auditoorne õpe toimub üldjuhul kaks korda kuus reedeti-laupäeviti, õppetöö veebis lepitakse kokku jooksvalt.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne õpe toimub TTK auditooriumides, õppetöö veebi vahedusel Zoom-i keskkonnas. Sõidupraktika, libedasõidu riskivältimise koolitus ning 3-osaline autokooli praktika toimuvad väljaspool TTK ruume
Hindamisviisid: eksamid(vaheeksam, lõpueksam)
Osalemise eeldus: Tulenevalt kehtivast seadusandlusest peab koolitusel osalejal olema:
- vähemalt keskharidus või sellele tasemele vastav kvalifikatsioon
- B-kategooria juhtimisõigus
- nõuetekohane tervisetõend

Märkus: Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama Liiklusseaduse §118 esitatud nõuetele
Lõpetamise tingimused:
 • osalemine õppetöös vähemalt 75%
 • vaheeksami positiivne sooritus(kirjalik töö)
 • lõpueksami positiivne sooritus (eksam koosneb kolmest osast: kirjalik töö, teooriatunni esitlus ning sõidueksam)
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: B-kategooria õpetaja, sõiduõpetaja baaskoolitus
Õppekava koostamise alus: Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/125112020013
1. koolituspäev
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.01.2020 12:30 - 10.01.2020 14:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Infotund
2. koolituspäev
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.01.2020 12:45 - 24.01.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev
3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.01.2020 08:45 - 25.01.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
4. koolituspäev
4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.02.2020 12:45 - 07.02.2020 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
5. koolituspäev
5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.02.2020 08:45 - 08.02.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
6. koolituspäev
6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.02.2020 12:45 - 21.02.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
7. koolituspäev
7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.02.2020 08:45 - 22.02.2020 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
8. koolituspäev
8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.03.2020 12:45 - 06.03.2020 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
9. koolituspäev
9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.03.2020 08:45 - 07.03.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
10. koolituspäev
10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 14:00
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
11. koolituspäev
11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.05.2020 10:00 - 09.05.2020 18:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
12. koolituspäev
12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 13:15
Koolitajad: Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
13. koolituspäev
13. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.05.2020 17:00 - 18.05.2020 18:30
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
14. koolituspäev
14. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.05.2020 10:00 - 23.05.2020 13:15
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
15. koolituspäev
15. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.05.2020 17:00 - 28.05.2020 18:30
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
16. koolituspäev
16. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.06.2020 18:00 - 02.06.2020 19:30
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
17. koolituspäev
17. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2020 17:00 - 05.06.2020 19:30
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
18. koolituspäev
18. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.06.2020 10:00 - 06.06.2020 17:30
Koolitajad: Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool), Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
19. koolituspäev
19. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.06.2020 18:00 - 09.06.2020 19:30
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
20. koolituspäev
20. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.06.2020 17:00 - 12.06.2020 20:30
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
21. koolituspäev
21. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.06.2020 10:00 - 13.06.2020 13:30
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
22. koolituspäev
22. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.06.2020 18:00 - 16.06.2020 19:30
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
23. koolituspäev
23. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.06.2020 16:00 - 19.06.2020 17:30
Koolitajad: Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
24. koolituspäev
24. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.06.2020 13:00 - 20.06.2020 14:30
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
25. koolituspäev
25. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 19:30
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
26. koolituspäev
26. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.06.2020 09:00 - 27.06.2020 12:30
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: veebipõhine
27. koolituspäev
27. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2020 08:45 - 28.08.2020 17:35
Koolitajad: Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
28. koolituspäev
28. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.08.2020 08:45 - 29.08.2020 17:35
Koolitajad: Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
29. koolituspäev
29. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.09.2020 09:00 - 04.09.2020 16:10
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
30. koolituspäev
30. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.09.2020 09:00 - 05.09.2020 16:10
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
31. koolituspäev
31. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.09.2020 09:00 - 10.09.2020 16:10
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
32. koolituspäev
32. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.09.2020 12:45 - 11.09.2020 17:35
Koolitajad: Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
33. koolituspäev
33. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.09.2020 08:45 - 12.09.2020 17:35
Koolitajad: Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
34. koolituspäev
34. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.09.2020 08:45 - 25.09.2020 17:35
Koolitajad: Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
35. koolituspäev
35. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.09.2020 08:45 - 26.09.2020 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
36. koolituspäev
36. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2020 08:45 - 09.10.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
37. koolituspäev
37. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.10.2020 08:45 - 10.10.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
38. koolituspäev
38. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2020 10:25 - 23.10.2020 17:35
Koolitajad: Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
39. koolituspäev
39. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.10.2020 08:45 - 24.10.2020 16:00
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
40. koolituspäev
40. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.11.2020 09:00 - 07.11.2020 18:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Õppevorm: auditoorne
41. kontaktpäev
41. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
42. kontaktpäev
43. kontaktpäev

Tagasi kalendrisse