Mootorsõidukijuhi õpetajate baaskoolitus (B-kategooria)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Toimumise aeg: 10.01.2020 - 06.11.2020
Kontaktpäev:
 • 1. koolituspäev (10.01.2020 12:30 - 10.01.2020 14:00)
 • 2. koolituspäev (24.01.2020 12:45 - 24.01.2020 17:35)
 • 3. kontaktpäev (25.01.2020 08:45 - 25.01.2020 17:35)
 • 4. koolituspäev (07.02.2020 12:45 - 07.02.2020 17:35)
 • 5. koolituspäev (08.02.2020 08:45 - 08.02.2020 17:35)
 • 6. koolituspäev (21.02.2020 12:45 - 21.02.2020 17:35)
 • 7. koolituspäev (22.02.2020 08:45 - 22.02.2020 17:35)
 • 8. koolituspäev (06.03.2020 12:45 - 06.03.2020 17:35)
 • 9. koolituspäev (07.03.2020 08:45 - 07.03.2020 17:35)
 • 10. koolituspäev (08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 14:00)
 • 11. koolituspäev (09.05.2020 10:00 - 09.05.2020 18:00)
 • 12. koolituspäev (16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 13:15)
 • 13. koolituspäev (18.05.2020 17:00 - 18.05.2020 18:30)
 • 14. koolituspäev (23.05.2020 10:00 - 23.05.2020 13:15)
 • 15. koolituspäev (28.05.2020 17:00 - 28.05.2020 18:30)
 • 16. koolituspäev (02.06.2020 18:00 - 02.06.2020 19:30)
 • 17. koolituspäev (05.06.2020 17:00 - 05.06.2020 19:30)
 • 18. koolituspäev (06.06.2020 10:00 - 06.06.2020 17:30)
 • 19. koolituspäev (09.06.2020 18:00 - 09.06.2020 19:30)
 • 20. koolituspäev (12.06.2020 17:00 - 12.06.2020 20:30)
 • 21. koolituspäev (13.06.2020 10:00 - 13.06.2020 13:30)
 • 22. koolituspäev (16.06.2020 18:00 - 16.06.2020 19:30)
 • 23. koolituspäev (19.06.2020 16:00 - 19.06.2020 17:30)
 • 24. koolituspäev (20.06.2020 13:00 - 20.06.2020 14:30)
 • 25. koolituspäev (26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 19:30)
 • 26. koolituspäev (27.06.2020 09:00 - 27.06.2020 12:30)
 • 27. koolituspäev (28.08.2020 08:45 - 28.08.2020 17:35)
 • 28. koolituspäev (29.08.2020 08:45 - 29.08.2020 17:35)
 • 29. koolituspäev (04.09.2020 09:00 - 04.09.2020 16:10)
 • 30. koolituspäev (05.09.2020 09:00 - 05.09.2020 16:10)
 • 31. koolituspäev (10.09.2020 09:00 - 10.09.2020 16:10)
 • 32. koolituspäev (11.09.2020 12:45 - 11.09.2020 17:35)
 • 33. koolituspäev (12.09.2020 08:45 - 12.09.2020 17:35)
 • 34. koolituspäev (25.09.2020 08:45 - 25.09.2020 17:35)
 • 35. koolituspäev (26.09.2020 08:45 - 26.09.2020 17:35)
 • 36. koolituspäev (09.10.2020 08:45 - 09.10.2020 17:35)
 • 37. koolituspäev (10.10.2020 08:45 - 10.10.2020 17:35)
 • 38. koolituspäev (23.10.2020 10:25 - 23.10.2020 17:35)
 • 39. koolituspäev (24.10.2020 08:45 - 24.10.2020 16:00)
 • 40. koolituspäev (06.11.2020 08:45 - 06.11.2020 16:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 2422 akad. tundi
 • Auditoorne: 212 akad. tundi
 • Praktiline: 124 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 2086 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: 2350 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Õpisündmuse veebilink: http://www.tktk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
 • oskab lähtuvalt õppekavast koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani
 • tunneb kaasaegseid õpetamismeetodeid
 • oskab ette valmistada tunnimaterjale
 • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
 • oskab kasutaja tasemel õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid
Sihtgrupid: mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Eesmärgid: tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate mootorsõidukijuhi õpetajate ettevalmistamine vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 15.10.2015)
Sisukirjeldus:

Õppetöö sisu tuleneb kvalifikatsiooninõuetest:

 • koolituse sissejuhatav loeng 
 • ettevalmistus õpetamiseks: andragoogika, psühholoogia, õpetamise metoodikad, ainedidaktika, mootorsõidukijuhi ettevalmistamine 
 • tehniline pädevus: autoõpetus, autofüüsika, sõiduki tehnoseisund, kaasaegsed sõidukid 
 • liikluskeskkond: liiklusohutus, liiklusalased õigusaktid, liiklusalased uuringud, liiklusõnnetused, liikluskindlustus 
 • erioskused: vältimatu esmaabi, libedasõidukoolitus 
 • praktika autokoolis (3-osaline) 

KOKKU: 336 akad h auditoorset ja praktilist õpet, millele lisandub iseseisev õpe (sh iseseisvad kodused tööd erinevates õppeainetes). 

Auditoorne õpe toimub üldjuhul kaks korda kuus reedeti-laupäeviti.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne õpe toimub TTK auditooriumides ja Zoom keskkonnas, sõidupraktika, libedasõidukoolitus ning 3-osaline autokooli praktika toimuvad väljaspool TTK ruume.
Hindamisviisid: eksam
Osalemise eeldus: Tulenevalt kehtivast seadusandlusest peab koolitusel osalejal olema:
- vähemalt keskharidus või sellele tasemele vastav kvalifikatsioon
- B-kategooria juhtimisõigus
- nõuetekohane tervisetõend

Märkus: Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama Liiklusseaduse §118 esitatud nõuetele
Lõpetamise tingimused:
 • osalemine õppetöös vähemalt 75%.
 • lõpueksami positiivne sooritus (eksam koosneb kolmest osast: kirjalik töö, teooriatunni esitlus ning sõidueksam)
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: B-kategooria õpetaja, sõiduõpetaja baaskoolitus
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.01.2020 12:30 - 10.01.2020 14:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Infotund

Vaata vähem

2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.01.2020 12:45 - 24.01.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.01.2020 08:45 - 25.01.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.02.2020 12:45 - 07.02.2020 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.02.2020 08:45 - 08.02.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool), Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.02.2020 12:45 - 21.02.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.02.2020 08:45 - 22.02.2020 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.03.2020 12:45 - 06.03.2020 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.03.2020 08:45 - 07.03.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.05.2020 09:00 - 08.05.2020 14:00
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.05.2020 10:00 - 09.05.2020 18:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

12. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 13:15
Koolitajad: Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

13. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.05.2020 17:00 - 18.05.2020 18:30
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

14. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.05.2020 10:00 - 23.05.2020 13:15
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

15. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.05.2020 17:00 - 28.05.2020 18:30
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

16. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.06.2020 18:00 - 02.06.2020 19:30
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

17. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2020 17:00 - 05.06.2020 19:30
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

18. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.06.2020 10:00 - 06.06.2020 17:30
Koolitajad: Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool), Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

19. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.06.2020 18:00 - 09.06.2020 19:30
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

20. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.06.2020 17:00 - 12.06.2020 20:30
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

21. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.06.2020 10:00 - 13.06.2020 13:30
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

22. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.06.2020 18:00 - 16.06.2020 19:30
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

23. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.06.2020 16:00 - 19.06.2020 17:30
Koolitajad: Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

24. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.06.2020 13:00 - 20.06.2020 14:30
Koolitajad: Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

25. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.06.2020 16:00 - 26.06.2020 19:30
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

26. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.06.2020 09:00 - 27.06.2020 12:30
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

27. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.08.2020 08:45 - 28.08.2020 17:35
Koolitajad: Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

28. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.08.2020 08:45 - 29.08.2020 17:35
Koolitajad: Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

29. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.09.2020 09:00 - 04.09.2020 16:10
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

30. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.09.2020 09:00 - 05.09.2020 16:10
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
31. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.09.2020 09:00 - 10.09.2020 16:10
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

32. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.09.2020 12:45 - 11.09.2020 17:35
Koolitajad: Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

33. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.09.2020 08:45 - 12.09.2020 17:35
Koolitajad: Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

34. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.09.2020 08:45 - 25.09.2020 17:35
Koolitajad: Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

35. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.09.2020 08:45 - 26.09.2020 17:35
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

36. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2020 08:45 - 09.10.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

37. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.10.2020 08:45 - 10.10.2020 17:35
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

38. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2020 10:25 - 23.10.2020 17:35
Koolitajad: Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

39. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.10.2020 08:45 - 24.10.2020 16:00
Koolitajad: Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool), Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

40. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.11.2020 08:45 - 06.11.2020 16:00
Koolitajad: Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse