Mootorsõidukijuhi õpetajate baaskoolitus (B-kategooria)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Toimumise aeg: 10.01.2020 - 06.11.2020
Registreerimine avatud 31.07.2019
Maht: 336 akad. tundi
 • Auditoorne: 212 akad. tundi
 • Praktiline: 124 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 22 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 2350 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Tarmo Sulger (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Andresen (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Nigol (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Henri Vennikas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aimar Lukk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Margus Villau (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Inna Gorislavskaja (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
 • oskab lähtuvalt õppekavast koostada koolituse läbiviimiseks tööplaani
 • tunneb kaasaegseid õpetamismeetodeid
 • oskab ette valmistada tunnimaterjale
 • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
 • oskab kasutaja tasemel õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid
Sihtgrupid: mootorsõidukijuhi õpetajate teoreetiline ja praktiline ettevalmistus töötamiseks autokoolis
Eesmärgid: tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate mootorsõidukijuhi õpetajate ettevalmistamine vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord“ (vastu võetud 15.10.2015)
Sisukirjeldus:

Õppetöö sisu tuleneb kvalifikatsiooninõuetest:

 • koolituse sissejuhatav loeng 
 • ettevalmistus õpetamiseks: andragoogika, psühholoogia, õpetamise metoodikad, ainedidaktika, mootorsõidukijuhi ettevalmistamine 
 • tehniline pädevus: autoõpetus, autofüüsika, sõiduki tehnoseisund, kaasaegsed sõidukid 
 • liikluskeskkond: liiklusohutus, liiklusalased õigusaktid, liiklusalased uuringud, liiklusõnnetused, liikluskindlustus 
 • erioskused: vältimatu esmaabi, libedasõidukoolitus 
 • praktika autokoolis (3-osaline) 

KOKKU: 336 akad h auditoorset ja praktilist õpet, millele lisandub iseseisev õpe (sh iseseisvad kodused tööd erinevates õppeainetes). 

Auditoorne õpe toimub üldjuhul kaks korda kuus reedeti-laupäeviti.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne õpe toimub TTK auditooriumides, sõidupraktika, libedasõidukoolitus ning 3-osaline autokooli praktika toimuvad väljaspool TTK ruume.
Hindamisviisid: vaheeksam*; lõpueksam

* vaheeksamiga kontrollitakse õpiväljundite omandamist ning õppija valmisolekut mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks.
Osalemise/ alustamise eeldused: Tulenevalt kehtivast seadusandlusest peab koolitusel osalejal olema:
- vähemalt keskharidus või sellele tasemele vastav kvalifikatsioon
- B-kategooria juhtimisõigus
- nõuetekohane tervisetõend

Märkus: Mootorsõidukijuhi õpetaja peab vastama Liiklusseaduse §118 esitatud nõuetele
Lõpetamise tingimused:
 • osalemine õppetöös vähemalt 75%.
 • lõpueksami positiivne sooritus (eksam koosneb kolmest osast: kirjalik töö, teooriatunni esitlus ning sõidueksam)
Õppekavarühm: Transporditeenused
Märksõnad: B-kategooria õpetaja, sõiduõpetaja baaskoolitus

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse