Ideede inkubaator

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab ülevaate Erasmus+ KA2 meetme tehnilistest nüanssidest, Eestis levinud meetme kasutamise kitsaskohtadest ning pakub lahendusi, kuidas parandada meetmest lähtuvalt kohalikku ja rahvusvahelist noortevaldkonna koostööd.
Toimumise aeg: 27.11.2019 - 27.11.2019
Registreerimine avatud 07.10.2019
Registreerimine suletud alates 27.11.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (27.11.2019 10:00 - 27.11.2019 16:30)
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 7 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 1 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitused on tasuta kõikidele programmi sihtgrupina määratud osalejatele. Sihtgrupiks on noortevaldkonna töötajaskond, sh noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutused, ühingud ja nende töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

* Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve otseste kulude eest (toitlustus ja/või majutus) esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui seitse (7) päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest

Koolitajad:
 • EGERT MITT (Aestia Koolitused OÜ)
  Projektijuhtimine, strateegiline juhtimine, koolitamine, konsultatsioon, turundus, müük, mittetulundusühingud
 • KARL ANDREAS SPRENK (Aestia Koolitused OÜ)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: PIRET SOOSAAR-MAIBERG, piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Hotell Tartu
Aadress: Soola tn 3, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
URL: http://tartuhotell.ee/konverentsike...
Lisainfo: Koolitus toimub Hotell Tartu saalis "Meloodia".
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • leiab rahvusvahelises koostöös lahendusi kohaliku noorsootöö parendamiseks;
 • proovib uusi lahendusi rahvusvahelise koostöö toel;
 • oskab kaasata teisi noortevaldkonna partnereid valdkonnaüleste probleemide lahendamiseks läbi KA2 meetme;
 • teab millised on KA2 meetme tehnilised nüansid ja reeglid;
 • oskab defineerida ja hoiduda KA2 meetme rakendamisel tekkivatest riskidest ja ohtudest.
Sihtgrupid: Koolitusele on oodatud kõik noortevaldkonna organisatsioonide esindajad (noortekeskused, noorteühingud, noorteorganisatsioonid, KOV noorsootöö spetsialistid), kes on huvitatud Erasmus+ KA2 projekti koostamisest. Osalema on oodatud 2 osalejat ühest organisatsioonist.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on tõsta noortevaldkonna organisatsioonide ja nende esindajate teadlikkust Erasmus+ KA2 meetme osas, edendada omavahelist koostööd projektide elluviimisel ning tõhustada väliskogemuse toomist kohalikule tasandile.
Sisukirjeldus:
Koolituse alguses toimub organisatsioonide ootuste kaardistamine seoses KA2 projektidega, et koolituse sisu keskenduks peamistele väljakutsetele, mis seonduvad KA2 projektide taotlemise ning läbiviimisega.
I osa koolitusest keskendub osalejate Erasmus+ KA2 projekti ideede ja selle taotlemisega seotud teadmiste edendamisele. Teoreetilisi teadmisi toetab koolitaja KA2 rahvusvaheliste projektide kogemus. Koos koolitusel osalejatega vaadatakse üle projektitaotluse struktuur ja küsimused. Toome näiteid erinevatest tegevusvõimalustest tõstmaks osalejate arusaama ja huvi noortevaldkonna siseseks koostööks. 
II osa koolitusest on praktilise iseloomuga ehk keskendume peamiselt osalejate projektiideede arendamisele läbi KA2 meetme raamide. Projektideed võivad olla juba paberil või alles organisatsiooni esindajate peades aga hea kui on idee, millega läbi koolituse töötada, sest siis on koolituse tulemus kõige praktilisem.

Õpisündmuse teemad:
 • kuidas kasutada rahvusvahelise koostöö võimalusi, et tuua kohaliku tasandi noorsootöösse uuendusi ja toetada kvaliteedi tõusu;
 • millised on KA2 meetme põhilised probleemkohad Eestis;
 • kuidas siduda Erasmus+ KA2 meetme projekte noortevaldkonna laiemate eesmärkidega;
 • kuidas edukalt teha regulaarset ja sisulist koostööd ühiste väljakutsete lahendamiseks. 
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond vastab täiskasvanud õppijale kohastele nõuetele: on loomuliku valgustuse, hea õhuvahetuse ja temperatuuriga.
Hindamisviisid: Koolitusel püstitatud probleemülesande lahendamine grupitööde alusel.
Osalemise/ alustamise eeldused: Koolitusel osalemise eelduseks on varasem projektijuhtimise või taotlemise kogemus.
Lõpetamise tingimused:

Osaleja on koolituse edukalt läbinud kui on osalenud kolmes koolitusplokis ning on aktiivselt kaasa löönud grupitöö aruteludes. Osaleja on omandanud teadmised KA2 võimalustest, tutvunud noortevaldkonna väljakutsetega ja partneritega ning omab valmisolekut kohalikuks kui ka rahvusvaheliseks koostööks. 

Dokumendi tüüp: Tõend
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.11.2019 10:00 - 27.11.2019 16:30
Toimumise koht: Hotell Tartu
Aadress: Soola tn 3, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond Tartu maakond
URL: http://tartuhotell.ee/konverentsikeskus/...
Lisainfo: Koolitus toimub Hotell Tartu saalis "Meloodia".

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse