ÕPETAJA TERVIS JA TASAKAAL: vaimse tervise väärtustamine ning läbipõlemise ennetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpime väärtustama ja toetama nii enda kui õppijate füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, rakendades selleks emotsionaal-kognitiivseid oskuseid, sobivaid suhtlusviise ja emotsioonide mõistmist ja motivatsiooni säilitamist toetavaid meetodeid.
Toimumise aeg: 15.10.2019 - 15.01.2020
Registreerimine avatud 05.07.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 56 akad. tundi
 • Auditoorne: 48 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Tasuta

Korraldav asutus: Avatud Meele Instituut (Tartu)
Projektijuht: Reili Pae, reili@ami.ee, tel: 56500710
Toimumise koht
Toimumise koht: Baltic Hotel Promenaadi
Aadress: Sadama tn 22 , Haapsalu linn, 90502 , Lääne maakond, Eesti
URL: https://promenaadi.ee/
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • teadvustab enesetõhususe hoidmise aluseid ja vajalikkust õpetajatöö spetsiifikast tulenevalt
 • teab, kuidas jälgida, hinnata ja väärtustada enda füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist ning oskab ennetada läbipõlemist
 • valib suhtlusviisid, mis toetavad nii enda kui teiste (õpilaste, lapsevanemate jt võrgustikupartnerite) motivatsiooni säilitamist ja enesetõhususe suurenemist 
 • tõstab õpilaste teadlikkust vaimse tervise hoidmisest ja rakendab töös õppijatega meetodeid, mis toetavad emotsioonide mõistmist ja motivatsiooni säilitamist. 
Sihtgrupid: Õpetajad.
Eesmärgid: Õppida väärtustama ja toetama nii enda kui õppijate füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist koolis, rakendades selleks emotsionaal-kognitiivseid oskuseid, sobivaid suhtlusviise ja emotsioonide mõistmist ja motivatsiooni säilitamist toetavaid meetodeid.
Sisukirjeldus:

I MOODUL  Õpetaja suhete karussellil: enesejuhtimise alused 
Maht: 16 tundi 

Põhiteemad: 

 • Enesetõhususe mõiste ja selle seos õpetajatööga 
 • Pinge, stressi ja läbipõlemise mõisted ja omavaheline seos
 • Tervikliku ajakasutuse alused, oma ajakasutuse analüüs, pakilisuse ja olulisuse printsiip aja planeerimisel
 • Valikute tegemine, proaktiivne ja reaktiivne tegutsemine ning selle mõju tegevuse tulemuslikkusele
 • Inimlikud vajadused ja nendevahelise tasakaalu saavutamine
 • Õnnestumiste ja tugevuste teadvustamine, keerukate olukordade, n ajaröövlite kaardistamine ja olukordade lahenduskeskne käsitlus
 • Meetodid käsitletud teemade eakohaseks õpetamiseks õpilastele 

II MOODUL Rollidevahelise tasakaalu leidmine ja tulemuslik eesmärgistamine 
Maht: 16 tundi 

Põhiteemad: 

 • Oma rollide määratlemine ja eesmärgistamine
 • Töö- ja eraelu rollide tasakaalus hoidmine
 • Tööalaste rollide edasiarendamine ja seos missiooniga
 • Tulemuslik eesmärgistamine, sellega seonduva kavandamine ja saavutatu hindamine
 • Õnnestumiste ja tugevuste teadvustamine, keerukate olukordade kaardistamine ja olukordade lahenduskeskne käsitlus
 • Meetodid käsitletud teemade eakohaseks õpetamiseks õpilastele 

III MOODUL Emotsioonidega toimetulek ja motivatsiooni säilitamine 
Maht: 16 tundi 

Põhiteemad: 

 • Emotsionaalne intelligentsus ja selle arendamise võtted.
 • Õpetaja ja õpilase autonoomne motivatsioon. Enesemääratlusteooria ja selle praktilised rakendused koolis. Neli motivatsiooni välise regulatsiooni vormi
 • Kognitiivne paindlikkus ja kognitiivsed pidurdusprotsessid. Harjumuspärased mõttemustrid, piiravad ja kasulikud uskumused, sh edu ja ebaedu omistamine iseendale, nende muutmine. Neuroplastilisuse olemus
 • Eneseabi ja depressiooniga toimetuleku mobiiliäppide tutvustus
 • Õnnestumiste ja tugevuste teadvustamine, keerukate olukordade kaardistamine ja olukordade lahenduskeskne käsitlus
 • Tegevuslikud meetodid oma olukorra mõtestamiseks, enda seisundite mõjutamiseks ja muutmiseks: tervistamiseks, meeleolu muutmiseks, kriitikaga toimetulekuks, tugevuste tugevdamiseks
 • Meetodid käsitletud teemade eakohaseks õpetamiseks õpilastele
 • RÕK-i üldpädevuste arendamise seos käsitletud teemadega.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Hindamisviisid: I mooduli järgne iseseisev töö:
Oma ajakasutuse kaardistus, tegevuste kavandamine ja selle jälgimine vastavalt etteantud juhistele. Õpilastele ajamaatriksi tutvustamine. Refleksioon järgmise mooduli alguses.

II mooduli järgne iseseisev töö:
Oma oluliste rollide eesmrärgistamine, kavandamine ja oma tegevuse jälgimine vastavalt etteantud juhistele.
Osalemise eeldus: Õpetaja ametikohal töötamine.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamiseks on oluline osaleda auditoorses tegevuses ning sooritada iseseisvad tööd.

Kõigile lõpetajatele väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta. Väiksema osaluse korral antakse osalejale tõend, millel on kajastatud osaletud tundide arv. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise ja supervisieerimise kogemus vähemalt 3 aastat.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
I MOODUL Õpetaja suhete karussellil: enesejuhtimise alused - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.10.2019 - 16.10.2019
Toimumise koht: Baltic Hotel Promenaadi
Aadress: Sadama tn 22 , Haapsalu linn, 90502 , Lääne maakond, Eesti
URL: https://promenaadi.e...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
• Enesetõhususe mõiste ja selle seos õpetajatööga
• Pinge, stressi ja läbipõlemise mõisted ja omavaheline seos
• Tervikliku ajakasutuse alused, oma ajakasutuse analüüs, pakilisuse ja olulisuse printsiip aja planeerimisel
• Valikute tegemine, proaktiivne ja reaktiivne tegutsemine ning selle mõju tegevuse tulemuslikkusele
• Inimlikud vajadused ja nendevahelise tasakaalu saavutamine
• Õnnestumiste ja tugevuste teadvustamine, keerukate olukordade, n ajaröövlite kaardistamine ja olukordade lahenduskeskne käsitlus
• Meetodid käsitletud teemade eakohaseks õpetamiseks õpilastele
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

II MOODUL Rollidevahelise tasakaalu leidmine ja tulemuslik eesmärgistamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.11.2019 - 22.11.2019
Toimumise koht: Baltic Hotel Promenaadi
Aadress: Sadama tn 22 , Haapsalu linn, 90502 , Lääne maakond, Eesti
URL: https://promenaadi.e...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
• Oma rollide määratlemine ja eesmärgistamine
• Töö- ja eraelu rollide tasakaalus hoidmine
• Tööalaste rollide edasiarendamine ja seos missiooniga
• Tulemuslik eesmärgistamine, sellega seonduva kavandamine ja saavutatu hindamine
• Õnnestumiste ja tugevuste teadvustamine, keerukate olukordade kaardistamine ja olukordade lahenduskeskne käsitlus
• Meetodid käsitletud teemade eakohaseks õpetamiseks õpilastele
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

III MOODUL Emotsioonidega toimetulek ja motivatsiooni säilitamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.01.2020 - 15.01.2020
Toimumise koht: Baltic Hotel Promenaadi
Aadress: Sadama tn 22 , Haapsalu linn, 90502 , Lääne maakond, Eesti
URL: https://promenaadi.e...

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Põhiteemad:
• Emotsionaalne intelligentsus ja selle arendamise võtted.
• Õpetaja ja õpilase autonoomne motivatsioon. Enesemääratlusteooria ja selle praktilised rakendused koolis. Neli motivatsiooni välise regulatsiooni vormi
• Kognitiivne paindlikkus ja kognitiivsed pidurdusprotsessid. Harjumuspärased mõttemustrid, piiravad ja kasulikud uskumused, sh edu ja ebaedu omistamine iseendale, nende muutmine. Neuroplastilisuse olemus
• Eneseabi ja depressiooniga toimetuleku mobiiliäppide tutvustus
• Õnnestumiste ja tugevuste teadvustamine, keerukate olukordade kaardistamine ja olukordade lahenduskeskne käsitlus
Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse