Tööalane vene keel tehnikavaldkonnas (A2 tasemel)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on suurendada õppija enesekindlust vene keele oskusel ning valmistada ta ette iseseisvaks vene keele kasutamiseks oma töökohal.
Toimumise aeg: 13.01.2020 - 07.02.2020
Läbiviimise keel --
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 8 kuni 16 osalejat
Hind osalejale: 215 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Olga Kuzmina (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• tunneb tööalast sõnavara läbitud teemade piires

• kasutab õpitud sõnavara erinevates suhtlussituatsioonides

• oskab kasutada grammatilisi struktuure läbitud teemade raames

• oskab kasutada vene tööalast keelt suhtlustasandil.

Sihtgrupid: Tehnikavaldkonna töötajad, kelle keeletase on A1-A2
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on suurendada õppija enesekindlust vene keele oskusel ning valmistada ta ette iseseisvaks vene keele kasutamiseks oma töökohal. Kursus arendab kõiki vajalikke keelelisi osaoskusi: kuulamist, lugemist, tekstist arusaamist, kõnelemist, keskendudes kommunikatsioonile ja sõnavaraõpetusele. Eelnimetatud pädevuse tõstmiseks on õppejõud koostanud vajaliku abimaterjali ning sobilikud harjutused.
Sisukirjeldus:

Grammatika:

- küsisõnad, küsimuste koostamine, esitamine ja neile vastamine;

- numbrid: põhi- ja järgarvsõnad (kuupäevad, nädalapäevad, kellaajad, telefoninumbrid, hinnad);

- määrsõnad;

- isikulised ja omastavad asesõnad;

- tegusõnade pööramine, käskivkõneviis, liikumisverbid;

- asukohad.

Kommunikatsioon:

-tööalane suhtluskeel: elukutse, amet, töö, töökoht;

- tutvustus töö juures;

- tööülesanded;

- ettevõtte tegevusalad;

- klientidega ja koostööpartneritega suhtlemine;

- telefonikõne.


Õppevorm: kombineeritud
Hindamisviisid: test
Osalemise/ alustamise eeldused: Kursus on mõeldud madalamale keeletasemele, keeletase A1-A2, taasalustajad ja õppijad, kelle algteadmised vene keelest on omandatud iseõppimise teel. Kursus ei sobi õppijatele, kel puuduvad algteadmised vene keelest.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Märksõnad: vene keel, keeleõpe

Tagasi kalendrisse