Matemaatika ettevalmistuskursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud kõrgkooli sisseastujatele, et hakkama saada matemaatika kursuste omandamisega kõrgkoolis. Koolituse käigus toimub gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamine.
Toimumise aeg: 11.01.2020 - 25.04.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (11.01.2020 10:00 - 11.01.2020 15:00)
 • 2. kontaktpäev (18.01.2020 10:00 - 18.01.2020 15:00)
 • 3. kontaktpäev (25.01.2020 10:00 - 25.01.2020 15:00)
 • 4. koolituspäev (01.02.2020 10:00 - 01.02.2020 15:00)
 • 5. koolituspäev (15.02.2020 10:00 - 15.02.2020 15:00)
 • 6. koolituspäev (22.02.2020 10:00 - 22.02.2020 15:00)
 • 7. koolituspäev (29.02.2020 10:00 - 29.02.2020 15:00)
 • 8. koolituspäev (07.03.2020 10:00 - 07.03.2020 15:00)
 • 9. koolituspäev (04.04.2020 10:00 - 04.04.2020 15:00)
 • 10. koolituspäev (11.04.2020 10:00 - 11.04.2020 15:00)
 • 11. koolituspäev (25.04.2020 10:00 - 25.04.2020 13:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 64 akad. tundi
 • Auditoorne: 64 akad. tundi
Osalejate arv: 19 kuni 26 osalejat
Hind osalejale: 220 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Kristel Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • lihtsustab avaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi;
 • kasutab trigonomeetriat geomeetriliste kujunditega seotud ülesandeid lahendades;
 • esitab põhilisi tasandilisi jooni valemi abil, skitseerib valemi abil antud joone;
 • leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid,
 • kasutab oskuslikult taskuarvutit ülesannete lahendamisel,
 • teab ainevaldkonnaga seotud ameteid ja erialasid, mõistab seoseid ainevaldkonnaga seotud teadmiste ja tööturu võimaluste vahel ja analüüsib enda ainealaseid teadmisi ja oskusi haridustee kavandamisel.
 • on võimeline alustama tasemeõppe õpinguid rakenduskõrgkoolis
Sihtgrupid: Varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud kõrgkooli sisseastujad
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on anda ettevalmistus õpingute jätkamiseks rakenduskõrgkoolis. Eduka lõputesti sooritamisel ja TTK-sse kandideerimisel lisandub 1 lisapunkt vastuvõtu punkti summale.
Sisukirjeldus:
 • Arvuhulgad, kujutamine arvteljel. Astmed, tehted nendega, matemaatika lihtsustamise abivalemid (7).
 • Lineaarvõrrand. Ruutvõrrand, murdvõrrand. Lineaar-, ruut- ja murdvõrratused. Võrrandisüsteemid ja võrratusesüsteemid. Eksponentvõrrandid. Logaritmvõrrandid. Planimeetria koos trigonomeetriaga. Elementaarfunktsioonid ja nende graafikud. Vektor. Joone võrrand. Geomeetria tasandil. Stereomeetria.


Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Märksõnad: matemaatika ettevalmistuskursus
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.01.2020 10:00 - 11.01.2020 15:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Arvuhulgad, kujutamine arvteljel. Astmed, tehted nendega, matemaatika abivalemid.

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.01.2020 10:00 - 18.01.2020 15:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Lineaarvõrrand. Ruutvõrrand, murdvõrrand

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.01.2020 10:00 - 25.01.2020 15:00
Koolitajad: Kristel Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Lineaar-, ruut- ja murdvõrratused

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.02.2020 10:00 - 01.02.2020 15:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Võrrandisüsteemid ja võrratusesüsteemid

Vaata vähem

5. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.02.2020 10:00 - 15.02.2020 15:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Eksponentvõrrandid. Logaritmvõrrandid

Vaata vähem

6. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.02.2020 10:00 - 22.02.2020 15:00
Koolitajad: Kristel Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Planimeetria koos trigonomeetriaga

Vaata vähem

7. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.02.2020 10:00 - 29.02.2020 15:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Elementaarfunktsioonid ja nende graafikud

Vaata vähem

8. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.03.2020 10:00 - 07.03.2020 15:00
Koolitajad: Kristel Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Vektor. Joone võrrand

Vaata vähem

9. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.04.2020 10:00 - 04.04.2020 15:00
Koolitajad: Kristel Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Geomeetria tasandil

Vaata vähem

10. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.04.2020 10:00 - 11.04.2020 15:00
Koolitajad: Kristel Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Stereomeetria

Vaata vähem

11. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.04.2020 10:00 - 25.04.2020 13:00
Koolitajad: Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Lõputest

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse