Matemaatika ettevalmistuskursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud kõrgkooli sisseastujatele, et hakkama saada matemaatika kursuste omandamisega kõrgkoolis. Koolituse käigus toimub gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamine.
Toimumise aeg: 11.01.2020 - 04.04.2020
Maht: 64 akad. tundi
 • Auditoorne: 64 akad. tundi
Osalejate arv: 19 kuni 19 osalejat
Hind osalejale: 220 €

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Kristel Tamm (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • lihtsustab avaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi;
 • kasutab trigonomeetriat geomeetriliste kujunditega seotud ülesandeid lahendades;
 • esitab põhilisi tasandilisi jooni valemi abil, skitseerib valemi abil antud joone;
 • leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid,
 • kasutab oskuslikult taskuarvutit ülesannete lahendamisel,
 • teab ainevaldkonnaga seotud ameteid ja erialasid, mõistab seoseid ainevaldkonnaga seotud teadmiste ja tööturu võimaluste vahel ja analüüsib enda ainealaseid teadmisi ja oskusi haridustee kavandamisel.
 • on võimeline alustama tasemeõppe õpinguid rakenduskõrgkoolis
Sihtgrupid: Varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud kõrgkooli sisseastujad
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on anda ettevalmistus õpingute jätkamiseks rakenduskõrgkoolis. Eduka lõputesti sooritamisel ja TTK-sse kandideerimisel lisandub 1 lisapunkt vastuvõtu punkti summale.
Sisukirjeldus:
 • Arvuhulgad, kujutamine arvteljel. Astmed, tehted nendega, matemaatika lihtsustamise abivalemid (7).
 • Lineaarvõrrand. Ruutvõrrand, murdvõrrand. Lineaar-, ruut- ja murdvõrratused. Võrrandisüsteemid ja võrratusesüsteemid. Eksponentvõrrandid. Logaritmvõrrandid. Planimeetria koos trigonomeetriaga. Elementaarfunktsioonid ja nende graafikud. Vektor. Joone võrrand. Geomeetria tasandil. Stereomeetria.


Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: test
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Märksõnad: matemaatika ettevalmistuskursus

Registreeri

Tagasi kalendrisse