Ettevalmistus hooldustöötaja kutseeksamiks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus koolitusel suurendatakse teadlikkust klientide ja abistaja heaolu säilitamisest ning süvendatakse kutseoskusi ja –teadmisi hooldustöö kvaliteedi parandamise võimalustest
Toimumise aeg: 16.10.2019 - 18.12.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (16.10.2019 09:00 - 16.10.2019 16:15)
 • 2. kontaktpäev (23.10.2019 09:00 - 23.10.2019 16:15)
 • 3. kontaktpäev (30.10.2019 09:00 - 30.10.2019 16:15)
 • 4. kontaktpäev (06.11.2019 09:00 - 06.11.2019 16:15)
 • 5. kontaktpäev (14.11.2019 09:00 - 14.11.2019 16:15)
 • 6. kontaktpäev (20.11.2019 09:00 - 20.11.2019 16:15)
 • 7. kontaktpäev (27.11.2019 09:00 - 27.11.2019 16:15)
 • 8. kontaktpäev (05.12.2019 09:00 - 05.12.2019 16:15)
 • 9. kontaktpäev (12.12.2019 09:00 - 12.12.2019 16:15)
 • 10. kontaktpäev (18.12.2019 09:00 - 18.12.2019 16:15)
Läbiviimise keel --
Maht: 80 akad. tundi
 • Auditoorne: 40 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Osalejate arv: 7 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 400 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Meeli Männamäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Mari Viik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kaja Altermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • juhendab ja toetab abivajajat elamistoimingutes
 • teostab hooldustegevusi lähtudes hooldusplaanist, kasutades hooldamisel ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid ning juhendab abivajajat abivahendite kasutamisel
 • sooritab vastavalt juhistele hooldustoiminguid, arvestades tervisenäitajaid
 • arvestab toitumisõpetuse põhialuseid
 • annab esmaabi haigusseisundite, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, vajadusel kutsub abi
 • toetab abivajaja toimetulekut viies läbi ealiselt sobivaid ja jõukohaseid aktiviseerivaid tegevusi
 • käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
 • tunneb läbipõlemise tunnuseid ja ennetustegevusi
 • reflekteerib enda oskusi tulenevalt eneseanalüüsi dokumendist
Sihtgrupid: hooldustöötaja kutseeksamiks valmistujad; praktilisi tööoskusi ja -teadmisi süvendada soovivad erialase sotsiaal- ja tervishoiuasutuste hooldustöötajad
Eesmärgid: süvendada oskusi kvaliteetse abi tagamiseks klientide heaolu säilitamisel; õpetada kutseoskusi, –teadmisi ja hoiakuid kvaliteetse hooldustöö tegemiseks
Sisukirjeldus:

Elamis- ja hooldustoimingud 16h

 • Abivajaduse olemus elukulu erinevatel etappidel ja elamistoimingutes, hooldustoimingud
 1. Hooldusprotsess, abivahendid ja abistamisvõtted
 2. Hingamise ja vereringe jälgimine, pulss, vererõhk, kehatemperatuuri säilitamine
 3. Liikumise jälgimine ja abistamine liikumisel
 4. Söömine, söötmine, jootmine
 5. Eritamine. Abistamine eritamisel
 6. Hügieenitoimingud
 7. Riietumine ja riietamine. Voodipesu vahetus
 8. Lamatiste profülaktika
 9. Ravimiinfo (ravimite vormid, kasutusjuhised ja manustamine)
 • Surija hooldus
 1. Suremine ja surm
 2. Kriisi etapid, hingehoid, surmaks valmistumine. Väärikas lahkumine
 3. Sureva inimese hooldus kodus ja asutuses. Surnu korrastamine

Ergonoomika ja abivahendid 8h

 • inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine
 • ergonoomika mõiste, eesmärk ja abivahendid
 • ergonoomiliste töövõtete ja abivahendite kasutamine töövõime säilitamiseks
 • abivajaja ergonoomiline abistamine (liikumine voodis, istumatõusmine, liikumine voodist toolile ja tagasi, istuva     asendi korrigeerimine, WC-kasutamine, kõndimisel abistamine, põrandalt ülesaitamine)

Esmaabi 16h

 • elupäästva ja jätkuva esmaabi andmise põhimõtted
 • eluohtlikud haigusseisundid. Infarkt, insult
 • teadvusetus, diabeet, epilepsia, äge kõht, lämbumine
 • allergia. Šokk.
 • luumurrud. Traumad, verejooksud.
 • elulised näitajad, nende mõõtmine
 • elustamine mannekeenil

Hooldus erinevate haiguste korral 8h

Hooldus psüühika- ja käitumishäirete korral 8h

Suhtlemine abivajajaga 8h

 • suhtlemise alused, võtted. Suhtlemisviisi valik. Sotsiaalala töötaja kutseeetika
 • suhtlemine probleemse kliendiga
 • konflikti ennetus, probleemi lahendamine
 • kultuuritausta arvestamine

Igapäevaoskused ja aktiviseerimine 8h

 • tegevusvõime hindamine ja säilitamine
 • abivajaja motiveerimine ja tema huvide arvestamine
 • päeva planeerimine erinevate tegevustega
 • keskkonna kohandamine

Kutseeksami dokumentatsioon 8h

 • arvuti ja interneti kasutamine hooldustöös
 • kutse taotlemisega seotud dokumentatsioon ja eneseanalüüsi koostamise harjutus
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: hooldusvõtete demonstratsioon, situatsioonülesande lahendamine
Lõpetamise tingimused:

nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarüh
Märksõnad: hooldustöötaja kutseeksam, ettevalmistus kutseeksamiks
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.10.2019 09:00 - 16.10.2019 16:15
Koolitajad: Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool), Kaja Altermann (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2019 09:00 - 23.10.2019 16:15
Koolitajad: Meeli Männamäe (Tallinna Tehnikakõrgkool), Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.10.2019 09:00 - 30.10.2019 16:15
Koolitajad: Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.11.2019 09:00 - 06.11.2019 16:15
Koolitajad: Triin Vahula (Tallinna Tehnikakõrgkool), Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.11.2019 09:00 - 14.11.2019 16:15
Koolitajad: Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool), Pille-Ruth Kukemilk (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.11.2019 09:00 - 20.11.2019 16:15
Koolitajad: Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.11.2019 09:00 - 27.11.2019 16:15
Koolitajad: Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Teenusmajanduse instituut (Sotsiaaltöö labor D05)
Aadress: Tiigivahe tee 2, Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.12.2019 09:00 - 05.12.2019 16:15
Koolitajad: Mari Viik (Tallinna Tehnikakõrgkool), Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.12.2019 09:00 - 12.12.2019 16:15
Koolitajad: Mari Viik (Tallinna Tehnikakõrgkool), Signe Kadastik (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.12.2019 09:00 - 18.12.2019 16:15
Koolitajad: Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse