Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õpe toimub 5 kuu vältel üks kord kuus 2 õppepäeva (1 õppepäeva kestus 7 tundi). Kokku toimub 10 õppepäeva. Koolituse tulemusena on 24 õpetajat saanud teadmised ja oskused, et kujundada terve ja õppimist toetav koolikeskkond.
Toimumise aeg: 20.09.2019 - 18.01.2020
Registreerimine avatud 26.06.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 104 akad. tundi
  • Auditoorne: 70 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 34 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 26 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituse väärtus on 920 eurot. Koolitust rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. 

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=24AADE37FBC310BF
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 märkab õpilaste vaimse tervise probleeme ja rakendab esmast sekkumist; vajadusel suunab edasi valdkonna spetsialisti poole;

loob turvalise õpikeskkonna – ennetab ja lahendab käitumisprobleeme, valib olukorrale sobivaid suhtlemisviise;

teab, kuidas hinnata ja hoida enda tervislikku (eelkõige vaimse tervise) seisundit, oskab ennetada läbipõlemist;

koostab õppematerjale ning käsitleb õpilastega tervise (sealhulgas vaimse tervise) hoidmisega seotud teemasid;

on teadlik valdkonna võrgustikutöö võimalustest toetada õpilast vaimse tervise probleemide korral. märkab õpilaste vaimse tervise probleeme ja rakendab esmast sekkumist; vajadusel suunab edasi valdkonna spetsialisti poole;

loob turvalise õpikeskkonna – ennetab ja lahendab käitumisprobleeme, valib olukorrale sobivaid suhtlemisviise;

teab, kuidas hinnata ja hoida enda tervislikku (eelkõige vaimse tervise) seisundit, oskab ennetada läbipõlemist;

koostab õppematerjale ning käsitleb õpilastega tervise (sealhulgas vaimse tervise) hoidmisega seotud teemasid;

on teadlik valdkonna võrgustikutöö võimalustest toetada õpilast vaimse tervise probleemide korral.

Sihtgrupid: töötavad õpetajad
Eesmärgid: kujundada teadmised õpilaste vaimse tervise probleemide märkamiseks koolis, oskused nendega toimetulekuks ning esmaseks sekkumiseks koolikeskkonnas, et toetada õpilaste terviklikku arengut just tema vajadustest lähtuvalt; õppida oma tervist hoidma ja läbipõlemist ennetama.
Sisukirjeldus:

Õpilaste vaimne tervis, vaimse tervise probleemid, probleemide varajane märkamine. Vaimse tervise toetamise võimalused koolis. Tervise hoidmine – kuidas seda läbiva teemana ja milliste ainete kaudu õpilastega käsitleda. Turvaline õpikeskkond – käitumisprobleemide ennetamine, olukorrale sobivad suhtlusviisid, distsipliiniprobleemide lahendamine. Toimetulek agressiivse käitumisega (Verge metoodika). Lapsevanematega koostöö. Õpetaja füüsiline, vaimne ja emotsionaalne tervis, läbipõlemise ennetamine.Õpilaste vaimne tervis, vaimse tervise probleemid, probleemide varajane märkamine. Vaimse tervise toetamise võimalused koolis. Tervise hoidmine – kuidas seda läbiva teemana ja milliste ainete kaudu õpilastega käsitleda. Turvaline õpikeskkond – käitumisprobleemide ennetamine, olukorrale sobivad suhtlusviisid, distsipliiniprobleemide lahendamine. Toimetulek agressiivse käitumisega (Verge metoodika). Lapsevanematega koostöö. Õpetaja füüsiline, vaimne ja emotsionaalne tervis, läbipõlemise ennetamine.

Õpisündmuse teemad:

Koolituse moodulid: I Õpilaste vaimne tervis, selle mõjutegurid ning toetamise võimalused. II Vaimse tervise hügieen ning seos üld-tervisega, valdkonna käsitlemise võimalused õppekavas. III Õpetaja füüsiline, vaimne ja emotsionaalne tervis; läbipõlemise ennetamine. IV Turvaline õpikeskkond – käitumisprobleemide ennetamine, olukorrale sobivad suhtlusviisid, distsipliiniprobleemide lahendamine. VERGE. V Laste vaimse tervise keskuse ja Tallinna perekeskuse külastamine. Lõputööde esitlemine, koolituse kokkuvõtmine.Koolituse moodulid: I Õpilaste vaimne tervis, selle mõjutegurid ning toetamise võimalused. II Vaimse tervise hügieen ning seos üld-tervisega, valdkonna käsitlemise võimalused õppekavas. III Õpetaja füüsiline, vaimne ja emotsionaalne tervis; läbipõlemise ennetamine. IV Turvaline õpikeskkond – käitumisprobleemide ennetamine, olukorrale sobivad suhtlusviisid, distsipliiniprobleemide lahendamine. VERGE. V Laste vaimse tervise keskuse ja Tallinna perekeskuse külastamine. Lõputööde esitlemine, koolituse kokkuvõtmine.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne. E-keskkonna tugi.
Hindamisviisid: arvestus
Osalemise/ alustamise eeldused: töötamine õpetajana
Lõpetamise tingimused:

75% kontakttundides osalemine, iseseisvate tööde sooritamine, lõputöö koostamine ja esitlus.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents ja praktikud / eksperdid valdkonna organisatsioonidest.
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse