Registreerumine:

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursused, 05.03.2020 - 30.04.2020

Täpsem info

Kursusel õpitakse joonistamist ja arhitektuurset kompositsiooni. Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse edukal läbimisel on võimalik saada TTK rakendusarhitektuuri erialale kandideerimisel 0,5 lisapunkti.

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Sinu andmed
Tööandja info

Info osalemistasu või leppetrahvi arveldamiseks: *

Tagasi õpisündmuse juurde