Registreerumine:

Korrakaitseametniku 5. taseme õpe, 30.09.2019 - 25.11.2019

Täpsem info

Koolitus valmistab õppijat ette korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksami sooritamiseks.

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Sinu andmed
Tööandja info

Info osalemistasu või leppetrahvi arveldamiseks: *

Tagasi õpisündmuse juurde