Digi ABC minu koolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks.
Toimumise aeg: 30.08.2019 - 24.10.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 13 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 13 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 152 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile
  • muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.

Koolitajad:
  • Helen Vallimäe (Tartu Forseliuse Kool)
  • Ingrid Maadvere (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Kaasik, triin.kaasik@harno.ee, tel: 6510108
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Nutiklass

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Akadeemia tee 21/4 , Mustamäe linnaosa, 12616 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja oskab algtaseme digipädevuste koolitust õpetajatele korraldada ja läbi viia vähemalt kahel allpool nimetatud teemal:

1. Tarkvara (enesekontrollitestid, pilditöötlus, lihtne tekstitöötlus, klassijuhataja tööriistad jne)

2. Riistvara (nutiseadmed, nutitahvlid, PC jne)

3. Metoodika (ümberpööratud klassiruum, klassihaldusvahendid, õpilaste kaasamine jne)

4. Diginipid (info otsimine ja hindamine, turvalisus jne)


Sihtgrupid: Koolide sisekoolitajad
Eesmärgid: Toetada koolide sisekoolitajate teadmisi ja oskusi oma asutuses algtaseme digipädevuste õpetamiseks.
Sisukirjeldus:

Koolitus koolide sisekoolitajatele oma asutuse õpetajatele digipädevuste õpetamiseks. Koolitus koosneb kahest kontaktkohtumisest, iseseisvast tööst: õppematerjalidega tutvumine ja koolituste läbiviimine oma koolis ning nõustamisest. 

Õpisündmuse teemad:

• Koolituste korraldamine ja läbiviimine oma koolis 

• Moodulitega tutvumine

• Tarkvara (enesekontrollitestid, pilditöötlus, lihtne tekstitöötlus, klassijuhataja tööriistad jne)

• Riistvara (nutiseadmed, nutitahvlid, PC jne)

• Metoodika (ümberpööratud klassiruum, klassihaldusvahendid, õpilaste kaasamine jne)

• Diginipid (info otsimine ja hindamine, turvalisus jne)

• Läbiviidud koolituste analüüs

• Refleksioon

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Arvutikasutamise oskus vähemalt kesktasemel.
On haridusasutuses sisekoolitaja rollis.
Sisekoolitajate koolitusel osalemiseks peab esitama enne registreerumist kooli direktori kirjaliku kinnituskirja, mis sisaldab direktori kinnitust, et osalejal on koolis sisekoolitaja roll ja võimalus/õigus koolitusperioodil koolitusi läbi viia.
Digiallkirjastatud kinnituskirja ootame aadressile triin.kaasik@hitsa.ee Juhul kui kinnituskirja ei esitata, antakse koolituskoht järgmisele soovijale.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus on osalejale tasuta juhul kui see lõpetatakse.

Lõpetamiseks:

On osaleja osalenud kontaktkohtumistel. 

On oma koolis õpetajatele läbi viinud algtaseme digipädevuste koolituse vähemalt kahel teemal, mille materjalid on leitavad koolituse Moodle platvormilt.  

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1 kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.08.2019 - 30.08.2019
Toimumise koht: Eesti Standardikeskuse seminariruum Tallinn Akadeemia tee 21/6, II korrus
Aadress: Eesti
Lisainfo: Toimumise aeg: 11.00-17.30
2 kohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.10.2019 - 24.10.2019
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/4 , Mustamäe linnaosa, 12616 , Harju maakond , Eesti
URL: https://www.hitsa.ee...
Lisainfo: Toimumise aeg: 11.00-17.30

Tagasi kalendrisse