Ehitusjuht tase 6 baaskoolitus (38 TP)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis on vajalikud kutse Ehitusjuht tase 6 esmataotlemiseks. NB! koolitus toimub veebipõhiselt reaalajas!
Toimumise aeg: 27.09.2019 - 12.10.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (27.09.2019 09:00 - 27.09.2019 16:00)
 • 2. kontaktpäev (28.09.2019 09:00 - 28.09.2019 16:00)
 • 3. kontaktpäev (04.10.2019 09:00 - 04.10.2019 16:10)
 • 4. kontaktpäev (05.10.2019 09:00 - 05.10.2019 16:00)
 • 5. kontaktpäev (11.10.2019 09:00 - 11.10.2019 16:00)
 • 6. kontaktpäev (12.10.2019 09:00 - 12.10.2019 13:45)
Läbiviimise keel --
Maht: 44 akad. tundi
 • Auditoorne: 44 akad. tundi
Osalejate arv: 13 kuni 45 osalejat
Hind osalejale: 395 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta leite siit.

Koolitajad:
 • Enn Tammaru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool) https://www.etis.ee/CV/Martti_Kiisa/est
 • Enn Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Anneli Ramjalg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MA
 • Peeter Vahter (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Vassil Hartšuk (Päästeamet)
 • Pille Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Anti Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MSc
 • Helje Johansoo (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  MA
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Vaatlev partner: Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool

Kursusel on kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates kohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ehitusala laiapõhjaliselt;
 • valdab tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi;
 • tunneb ja järgib ehitustegevust reguleerivat seadusandlust, tehnilisi norme, standardeid ja juhendmaterjale;
 • tunneb ehituskonstruktsioone ja tehnosüsteeme ning nende ehitamise tehnoloogiat;
 • tunneb ehitusmaterjale ja ehitustooteid;
 • oskab ehitustöid dokumenteerida;
 • tunneb ehitamiseks vajalikku projektdokumentatsiooni ja oskab seda analüüsida;
 • oskab määrata ehitusmaksumust;
 • tunneb hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid;
 • on võimeline tagama ehitustööde ohutust (sh töö- ja terviseohutus ning tuleohutus);
 • oskab eetilisest aspektist hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
 • on suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama;
 • on suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.
Sihtgrupid: Ehitusjuhid (tase 6)
Eesmärgid: Ehitusjuht 6 kutse esmataotlemine.
Koolituse käigus käsitletakse teemasid, mis on vajalikud Ehitusjuht, tase 6 või Tööjuht, tase 5 kutse esmataotlemiseks. Käsitletakse laiapõhjaliselt ehitustööde korraldamiseks ja juhtimiseks vajalikku teavet (sh õigusakte, norme, standardeid ja juhendmaterjale; ehitusmaterjale ja ehitustooteid, nõudeid dokumenteerimisele, ehitusmaksumuse määramist jm).
Sisukirjeldus:
 • ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ);
 • tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes;
 • ehitustööde eelarvestamise alused;
 • tuleohutuse tagamine ehitusel;
 • ehitusfüüsika;
 • ehitustoodete tõendamine;
 • juhtimine ja ehituskorralduse alused;
 • projektijuhtimise alused;
 • ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon);
 • ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad;
 • töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel;
 • normatiivdokumendid ehituses.


Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Valikvastustega testi lahendamine. Test loetakse sooritatuks kui on 70% õigeid vastuseid.
Osalemise eeldus: Ehitusjuht 6. tase kutse andmise kord 13.02.2019 (https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO_Fail/downloadFile/10539502)

Täpsustavad küsimused ehitusjuht 6. tase kutse taotlemise ja vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume esitada Eesti Ehitusettevõtjate Liidule e-posti aadressil eeel@eeel.ee või telefonil 687 0435.
Lõpetamise tingimused:

Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Eksami sooritamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Märksõnad: ehitusjuht tase 6
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.09.2019 09:00 - 27.09.2019 16:00
Koolitajad: Helje Johansoo (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2019 09:00 - 28.09.2019 16:00
Koolitajad: Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool), Vassil Hartšuk (Päästeamet)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.10.2019 09:00 - 04.10.2019 16:10
Koolitajad: Peeter Vahter (Tallinna Tehnikakõrgkool), Anti Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.10.2019 09:00 - 05.10.2019 16:00
Koolitajad: Enn Tammaru (Tallinna Tehnikakõrgkool), Enn Siim (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.10.2019 09:00 - 11.10.2019 16:00
Koolitajad: Anneli Ramjalg (Tallinna Tehnikakõrgkool), Pille Hamburg (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.10.2019 09:00 - 12.10.2019 13:45
Koolitajad: Priit Siitan (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse