CAD programmi Solid Edge algkursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Programmi Solid Edge 2020 kasutamise algkursus masinaehituslike jooniste valmistamiseks. Programmi Solid Edge töökeskkondades (projekteerimis- (2D), detaili- (3D), lehtmetalli-, koostamise- ja keevitamise keskkonnas).
Toimumise aeg: 30.09.2019 - 06.12.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (30.09.2019 16:00 - 30.09.2019 18:30)
 • 2. kontaktpäev (02.10.2019 16:00 - 02.10.2019 18:30)
 • 3. kontaktpäev (04.10.2019 16:30 - 04.10.2019 18:30)
 • 4. kontaktpäev (07.10.2019 16:00 - 07.10.2019 18:30)
 • 5. kontaktpäev (09.10.2019 16:00 - 09.10.2019 18:30)
 • 6. kontaktpäev (11.10.2019 16:00 - 11.10.2019 18:30)
 • 7. kontaktpäev (14.10.2019 16:00 - 14.10.2019 18:30)
 • 8. kontaktpäev (16.10.2019 16:00 - 16.10.2019 18:30)
 • 9. kontaktpäev (18.10.2019 16:00 - 18.10.2019 18:30)
 • 10. kontaktpäev (21.10.2019 16:00 - 21.10.2019 18:30)
 • 30. kontaktpäev (23.10.2019 16:00 - 23.10.2019 18:30)
 • 11. kontaktpäev (25.10.2019 16:00 - 25.10.2019 18:30)
 • 12. kontaktpäev (28.10.2019 16:00 - 28.10.2019 18:30)
 • 13. kontaktpäev (30.10.2019 16:00 - 30.10.2019 18:00)
 • 14. kontaktpäev (01.11.2019 16:00 - 01.11.2019 18:30)
 • 15. kontaktpäev (04.11.2019 16:00 - 04.11.2019 18:30)
 • 16. kontaktpäev (06.11.2019 16:00 - 06.11.2019 18:30)
 • 17. kontaktpäev (08.11.2019 16:00 - 08.11.1899 18:00)
 • 18. kontaktpäev (11.11.2019 16:00 - 11.11.2019 18:30)
 • 19. kontaktpäev (13.11.2019 16:00 - 13.11.2019 18:30)
 • 20. kontaktpäev (15.11.2019 16:00 - 15.11.2019 18:30)
 • 21. kontaktpäev (18.11.2019 16:00 - 18.11.2019 18:30)
 • 22. kontaktpäev (20.11.2019 16:00 - 20.11.2019 18:30)
 • 23. kontaktpäev (22.11.2019 16:00 - 22.11.2019 18:30)
 • 24. kontaktpäev (25.11.2019 16:00 - 25.11.2019 18:30)
 • 25. kontaktpäev (27.11.2019 16:00 - 27.11.2019 18:30)
 • 26. kontaktpäev (29.11.2019 16:00 - 29.11.2019 18:30)
 • 27. kontaktpäev (02.12.2019 16:00 - 02.12.2019 18:30)
 • 28. kontaktpäev (04.12.2019 16:00 - 04.12.2019 18:30)
 • 29. kontaktpäev (06.12.2019 16:00 - 06.12.2019 18:30)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 90 akad. tundi
 • Auditoorne: 90 akad. tundi
Osalejate arv: 6 kuni 10 osalejat
Hind osalejale: 1320 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135
URL: http://www.tktk.ee/
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Oskab valmistada detailide tööjooniseid Solid Edge projekteerimiskeskkonnas 2D Draft (dft) vastavalt ISO standardite nõuetele;
 • Tunneb programmi erinevate töökeskkondade võimalusi ja oskab valmistada mitmesuguste lihtsamate masinaehituslike detailide mudeleid 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas [nii detaili (par) kui ka lehtmetalli (psm) keskkonnas], neid töödelda ja valmistada tööjooniseid 3D mudelitest;
 • Oskab valmistada mitmesuguste lihtsamate koostude 3D mudeleid koos detailidevaheliste vajalike sidemete loomisega 3D koostamise keskkonnas (asm). Keevitamise keskkonnas (pwd) oskab lisada ühendatavatele detailidele vajalikke keevisõmbluseid. Projekteerimiskeskkonnas (2D) (dft) aga oskab valmistada koostejooniseid nendest 3D mudelitest vastavalt ISO standardite nõuetele.
Sihtgrupid: Mehaanika ja metallitöö spetsialistid, masinaehituse eriala konstruktorid
Eesmärgid: Mehaanika ja metallitöö inimestele, masinaehituse eriala konstruktoritele õpetada algtasemel kasutama joonestusprogrammi Solid Edge, selle erinevaid töökeskkondi, menüüsid ja käske detailide ja koostude mudelite 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas ja 2D tööjooniste ning lihtsamate skeemide valmistamiseks vastavalt ISO standardite nõuetele.
Sisukirjeldus:
 • Solid Edge töökeskkonnad, menüüd, käsud, 3D mudelid ja 2D joonised.
 • Jooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas (dft) kooskõlas ISO standarditega. Seosed, mõõtmed, IntelliSketch töövahendid.
 • 3D detaili tavalises modelleerimiskeskkonnas (par) töötamine. Töövõtted ja tegevusjärjekord mitmesuguste erikujuliste detailide 3D mudelite valmistamisel.
 • Juhtjoone järgi looklevate pindadega ühtlase ja muutuva ristlõikega detailide 3D mudelite valmistamine.
 • 3D mudelitest jooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas kooskõlas kehtivate ISO standarditega.
 • Lehtmetalli töötlemise keskkonnas (psm) 3D mudelite valmistamine (painutamine, tõmbamine, sisselõiked jne). Joonised. Pinnalaotused.
 • Koostude valmistamine 3D koostamise keskkonnas (asm). Seoste määramine detailidele. Koostejooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas kooskõlas ISO standarditega. Keeviskeskkonna (pwd) kasutamine keevisjooniste valmistamiseks, keevisliidete tähistamine.
 • Detailidele materjali ja füüsikaliste parameetrite määramine.
 • Programmiga Solid Edge valmistatud jooniste kasutamine teistes graafikaprogrammides (nt AutoCAD).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö viiakse läbi arvutiklassis
Hindamisviisid: Test
Osalemise/ alustamise eeldused: Tehniline haridus, masinaehituslike jooniste valmistamise ja lugemise minimaalne oskus
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö
Märksõnad: solid edge, 3D mudelid, 2d joonised, masinaehituslikud joonised, cad projekteerimine
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.09.2019 16:00 - 30.09.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool), Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Sissejuhatus. Ülevaade Solid Edge töökeskkondadest.
Töökeskkonnad, menüüd, käsud. 3D mudelid ja 2D joonised. Nõuded joonistele kooskõlas ISO standarditega.

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.10.2019 16:00 - 02.10.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Projekteerimiskeskkond 2D (dft). Lehe formaadid. Harjutused
käskude tundmaõppimiseks. Jooniste töölehed, joonise tagapõhi.
Jooniste tagapõhjade A4 ja A3 joonestamine ja nurgatabelite täitmine

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.10.2019 16:30 - 04.10.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Joonte liigid, jämedus, värvus. Kaar, ringjoon, kinnine kontuur, kontuuri viirutus ja selle seadmine ning muutmine, kustutamine
(trimmimine). Mõõtmete panek. Seoste määramine ja nende kuvamine (joonte ühendamine, ristiseis, paralleelsus, võrdsus jne). Liitekohtade faasimine, nurkade ümardamine. IntelliSketch töövahendite kasutamine joonestamisel. Ringmenüü ja selle kasutamine.
Harjutused mitmete töövõtete kasutamiseks ja käskude meeldejätmiseks (Lõpmatuse märk , Südame kujutis jm))

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.10.2019 16:00 - 07.10.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Pinnakareduse märkimine. Lõigete tähistamine.
Tihendi kontuuri joonestamine
Plaadi CAD01.01 joonis; Harjutus – elementide paljundamine CAD00.04
Iseseisvad auditoorsed joonised:
Sujuvliited CAD00.01-H
Äärik CAD00.05-H2

Vaata vähem

5. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2019 16:00 - 09.10.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Kontuuri peegeldus. Väljatoodud element. Kujutise suuruse muutmine skaalafaktori abil.
Võll 1 CAD00.05 (Avadega ja keermetega võlli joonis)
Harjutused võrdkülgsete hulknurkadega CAD00.03.
Iseseisvad auditoorsed joonised:
Võll 4 CAD00.06-H3

Vaata vähem

6. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.10.2019 16:00 - 11.10.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Matriits 2 ( 2D tööjoonis) CAD00.07
Kodune individuaalülesanne nr 1.
Joonestamine 3D modelleerimisega detaili modelleerimise (detaili) keskkonnas (par). Tegevusjärjekord ja põhiliste tööriistade kasutamine.

Vaata vähem

7. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.10.2019 16:00 - 14.10.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Sünkroontehnoloogiaga keskkonna muutmine tavamodelleerimisega keskkonnaks, ringmenüü kasutamine. Töövõtted kehade väljaulatuvate osade (eendite) ja süvendite konstrueerimiseks. Peavaate ja lisavaadete valik. Sisselõikega detaili 3D mudel ja tema joonis.
Risttahukas CAD00.09 (3D mudel ja tööjoonis)
Iseseisvad auditoorsed joonised: Mudel 2 CAD00.08-H
Mudel 4 CAD00.10-H

Vaata vähem

8. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.10.2019 16:00 - 16.10.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Sisselõigetega detailide mudelid, väljaulatused ja süvendid detailidel. Sisekeermetega detailid. Õhukeseseinaliste detailide mudelid, ühesugused seinte paksused, erinevad seinte paksused. Lõiked, kohtlõiked.
Mutter M24x3 CAD00.11 (Sisekeerme ja süvendiga detaili 3D mudel ja tööjoonis)
Silindriline tass 1 (paksem põhi) CAD00.19-05 (3D mudel, tööjoonis)
Ruudukujuline tass 2 (paks põhi) CAD00.20

Vaata vähem

9. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.10.2019 16:00 - 18.10.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Iseseisvad auditoorsed joonised:
Survemutter M30x2 CAD00.11-H
Otsik M10 CAD00.12-H
Kodune individuaalülesanne nr 2.
18.10.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423
P. Sokolov


3

10. 3 Pöördpindadega, väliskeermetega, sisselõigetega detailide 3D mudelite valmistamine. Mõõtmete toomine mudelilt joonisele. Mõõtmete paigutamine. Valmis joonisesse muudatuste tegemine.

Vaata vähem

10. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.10.2019 16:00 - 21.10.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Kruvi M30 CAD00.14 (Väliskeermega detaili 3D mudel ja tööjoonis) 3D mudeli tegemine kahe meetodiga. )
Iseseisvad auditoorsed joonised:
Äärik-telg CAD00.16-H
Kaas CAD0017-H
Kodune individuaalülesanne nr 3.
21.10.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423
J. Särak


3

11.

4 Keerulisema välispinnaga pöördkeha mudeli ja joonise valmistamine. Aksonomeetriline kujutis, selle visualiseerimine. Anuma mahutavuse määramine.

Vaata vähem

11. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.10.2019 16:00 - 25.10.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Ribide, väliskeermete, sisselõigete ja avadega detailide 3D mudelite valmistamine. Üksikelementide paljundamine mudelil. Elementide peegelkoopia. Paralleel- ja nurga all asuvate tasapindade kasutamine. Väljatoodud element.
Võll 3 CAD00.00.17 (Astmeline, keermete, ribide ja mitmesuguste avade ning soontega võlli 3D mudel ning tööjoonis)
Iseseisvad auditoorsed joonised:
Klaaskauss CAD00.19-H

Vaata vähem

12. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.10.2019 16:00 - 28.10.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Juhtjoone järgi looklevate pindadega ühtlase ristlõikega detailide konstrueerimine ja nende jooniste valmistamine. Kruvijoonelised, ühtlase sammuga, muutuva sammuga vedrud
Konks CAD00.18 (Kõvera konksu 3D mudel ja tööjoonis)
Vedru CAD00.04-H (Muutuva sammuga 3Dmudel ja tööjoonis)

Vaata vähem

13. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 30.10.2019 16:00 - 30.10.2019 18:00
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Käepidemega tass CAD00.19-06 (Käepideme kujundamine tassile)
Iseseisvad auditoorsed joonised:
Kuivatustoru 1“ CAD00.21-H
Vedru CAD00.00.19-1
Vedru CAD00.22-H (Muutuv samm)
30.10.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423
P. Sokolov


3

14.


3 Juhtjoone järgi muutuva ristlõikega detailide konstrueerimine ja nende jooniste valmistamine.
Vahetükk CAD00.20 (Muutuva ristlõikega torustiku osa 3D mudel ja tööjoonis)

Vaata vähem

14. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 01.11.2019 16:00 - 01.11.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Ühendustoru CAD00.21 (Muutuva ristlõikega, 3D mudel ja tööjoonis)
Iseseisvad auditoorsed joonised:
Äärikutega toru CAD00.23-H
Haak CAD00.00.19
01.11.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423
J. Särak


3

15.
8 Joonestamine lehtmaterjali töötlemise keskkonnas (psm). Töökeskkonna avamine. Tegevusjärjekord ja põhiliste tööriistade kasutamine. 3D mudelite valmistamine kasutades painutamist, rantide tegemist, sisselõikeid, tõmbamist jne. Pinnalaotused.

Vaata vähem

15. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.11.2019 16:00 - 04.11.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Karp CAD00.22 (Äärikuga karbi 3D mudel
ja tööjoonis)
Karp 2 CAD00.23 (Ventilatsiooniavade ja äärikuga karbi 3D mudel ja tööjoonis)

Vaata vähem

16. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.11.2019 16:00 - 06.11.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Riivi CAD24.00 detailid (Korpus, keel, vedru, kruvi - 3D mudelid ja tööjoonised)

Vaata vähem

17. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.11.2019 16:00 - 08.11.1899 18:00
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Iseseisvad auditoorsed joonised: Karp 2 CAD00.24-H
Kodune individuaalülesanne nr 5.
08.11.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423
J. Särak

316. 2 Teksti, graveeringu kandmine plaadile (sisselõigetega tähtedega, väljaulatuva tekstiga).
Graveeringu kandmine silindri pinnale. Graveeringu värvimine.
Reklaamplaat CAD00.19-01...03 (Süvendis ja väljaulatuv tekst samal plaadil, materjali määramine plaadile)
Käepidemega tass 1 CAD00.19-04 (Tassile graveeringu tegemine, erinevate materjalidega tassid)

Vaata vähem

18. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.11.2019 16:00 - 11.11.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 17. 2 Joonestamine koostamise keskkonnas (asm). Töökeskkonna avamine. Tegevusjärjekord ja põhiliste tööriistade kasutamine. Lihtsamate koostude koostamine. Koostu kuuluvate detailide 3D mudelite valmistamine. Detailide toomine kataloogidest (raamatukogust) koostu keskkonda. Seoste määramine ja panemine detailidele (teljelisus, ühendamine, pindade kokkupanemine jne), vabadusastmete piiramine osaliselt või täielikult.
Poltliide TJ004.00.00 (4 detaili, nende 3D mudelid, koostu 3D mudel)
11.11.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423
J. Särak

318. 2 Koostu joonise tegemine. Osanumbrite panek. Tükitabeli toomine joonisele, selle häälestamine ning täitmine.

Vaata vähem

19. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.11.2019 16:00 - 13.11.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Riiv CAD24.00 (Eelnevatest detailide mudelitest koostu 3D mudel ja koostejoonis)

Vaata vähem

20. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.11.2019 16:00 - 15.11.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Torukruustangid CAD25.00 (Üksikdetailide ja koostu 3D mudelid ning koostejoonis)

Vaata vähem

21. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.11.2019 16:00 - 18.11.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Tõmmits CAD34.00 (Üksikdetailide ja koostu 3D mudelid ning koostejoonis)
Iseseisvad auditoorsed joonised:
Poltliide M16x2 CAD23.00-H
Plokk CAD22.00
Seebikarp CAD19.00

Vaata vähem

22. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.11.2019 16:00 - 20.11.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 20.


4 Koostu füüsikaliste parameetrite määramine Torukruustangidele CAD25.00. Materjalide määramine, detailide kaalud, kogukaalu määramine.
Tugevusarvutused – pingete määramine spindli käepidemes (Spindli käepideme valmistamine
Käepide CAD25.05).
Protokolli koostamine.
20.11.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423

P. Sokolov
3


Koostu füüsikaliste parameetrite määramine Torukruustangidele CAD25.00. Materjalide määramine, detailide kaalud, kogukaalu määramine.
Tugevusarvutused – pingete määramine spindli käepidemes (Spindli käepideme valmistamine
Käepide CAD25.05).
Protokolli koostamine.

Vaata vähem

23. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.11.2019 16:00 - 22.11.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Hammasülekande projekteerimine kasutades Engineering Reference tööriistu
Hammasülekanne i=2,4_3,6 CAD26.00
Hammasülekande projekteerimine kasutades Engineering Reference tööriistu
Hammasülekanne i=2,4_3,6 CAD26.00
Hammasülekanne i=3,0_0,5 CAD27.00 22.11.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423

J. Särak


3


21.
2 Keeviskeskkond (pwd) ja selle avamine. Tegevusjärjekord ja põhiliste tööriistade kasutamine. Keevisõmbluste tüüpide määramine ja keevisõmbluste lisamine valitud detailide ühendamiseks. Keevisõmbluste visualiseerimine koostu mudeli esitlemiseks.
Keevisjooniste valmistamine. Keevisliidete tähistamine joonistel. Keevisõmbluste tabeli koostamine ja täitmine.
Ribiga nurgik CAD28.00.

Vaata vähem

24. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.11.2019 16:00 - 25.11.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Hammasülekande projekteerimine kasutades Engineering Reference tööriistu
Hammasülekanne i=2,4_3,6 CAD26.00
Hammasülekanne i=3,0_0,5 CAD27.00 22.11.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423

J. Särak


3


21.
2 Keeviskeskkond (pwd) ja selle avamine. Tegevusjärjekord ja põhiliste tööriistade kasutamine. Keevisõmbluste tüüpide määramine ja keevisõmbluste lisamine valitud detailide ühendamiseks. Keevisõmbluste visualiseerimine koostu mudeli esitlemiseks.
Keevisjooniste valmistamine. Keevisliidete tähistamine joonistel. Keevisõmbluste tabeli koostamine ja täitmine.
Ribiga nurgik CAD28.00.

Vaata vähem

25. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.11.2019 16:00 - 27.11.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Laagripukk CAD31.00

Vaata vähem

26. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 29.11.2019 16:00 - 29.11.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Iseseisvad auditoorsed joonised:
Kronštein CAD32.00-H
29.11.2019
kl 16.00-18.30

Ruum 423
J. Särak322.
6 Skeemide joonestamine projekteerimise (2D) keskkonnas.
Skeemidejoonestamiseks kasutatava lehe vormistamine. Elektriskeemide tingmärkide raamatukogu (andmepanga) koostamine koos elemendi nimetuse (või andmete) näitamisega vajalike elektriskeemide joonestamiseks.
Elektriskeemide tingmärgid CADS00.00

Vaata vähem

27. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.12.2019 16:00 - 02.12.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Elektriskeemi joonestamine kasutades andmepanka, skeemi elementidevaheliste ühenduste konstrueerimine.
Juhtmete ühendused ja üleminekud CADS33.00
Sagedusmuundur CADS35.00

Vaata vähem

28. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 04.12.2019 16:00 - 04.12.2019 18:30
Koolitajad: Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Iseseisvad auditoorsed joonised: Asünkroonmootori otsekäivitus. Põhimõtteskeem CADS34.00

Vaata vähem

29. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.12.2019 16:00 - 06.12.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool), Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Kokkuvõttev individuaalne töö (Kontrolltöö) (Teema - Koostu 3D mudel ja koostejoonis)
NÄIDE: Puurimiskonduktor CAD33.00

Vaata vähem

30. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2019 16:00 - 23.10.2019 18:30
Koolitajad: Peeter Sokolov (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Pärnu mnt 62/1, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10135 Harju maakond
URL: http://www.tktk.ee/
Lisainfo: ruum 423

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Keerulisema välispinnaga pöördkeha mudeli ja joonise valmistamine. Aksonomeetriline kujutis, selle visualiseerimine. Anuma mahutavuse määramine.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse