Päästeameti kriisiaja toimepidevus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on ajakohastatud teadmised Päästeameti toimepidevuse tagamisest ja staabitöö korraldusest.
Toimumise aeg: 16.10.2019 - 16.10.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktiline: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Erkki Põld (Päästeamet)
 • Jaan Tross (Sisekaitseakadeemia)
 • Leho Lemsalu (Päästeamet)
 • Kristjan Otti (Päästeamet)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee, tel: +372 5248753
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: Päevakava
Toimub: Ida PK

8.45 – 9.00 Registreerimine
9.00 – 9.05 Sissejuhatus (videotervitus)
9.05 – 9.45 Sissejuhatus. Tänase päeva riskid. Ülevaade julgeolekukeskkonda ja sisejulgeolekut reguleerivatest õigusaktidest, erikordadest ning nende puutumusest Päästeametiga. Hädaolukordade stsenaariumid.
9.45 – 10.30 Päästeameti kriisiaja juhtimine
10.30 – 10.45 Paus
10.45 – 11.30 Päästeameti toimepidevuse plaan ja selle rakendamine
11.30 – 12.15 Päästeameti staapide töökorraldus
12.15 – 13.00 Lõuna
13.00 – 14.00 Diskussioonõppus – Päästeameti toimepidevus
14.00 – 14.20 Kokkuvõte.
14.20 – 14.30 Paus
14.30 – 15.50 Lauaõppus
15.50 – 16.20 Lauaõppuse tagasiside ja kokkuvõte
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel õppija:

 • omab ülevaadet Eesti sisejulgeolekut mõjutavatest riskidest ja pääste juhitavatest hädaolukordade stsenaariumitest;
 • omab süstemaatilist ülevaadet julgeolekukeskkonda ja sisejulgeolekut reguleerivatest õigusaktidest, erikordadest ning nende puutumusest Päästeametiga;
 • teab Päästeameti toimepidevuse eesmärki ja põhimõtteid;
 • teab Päästeameti kriisiaja juhtimist, staapide moodustamise eesmärki, ülesandeid ja töökorraldust.
Sihtgrupid: Päästeameti teenistujad (va valveteenistujad)
Eesmärgid: Koolituse läbinul on ajakohastatud teadmised Päästeameti toimepidevuse tagamisest ja staabitöö korraldusest.
Sisukirjeldus:
 • Välis- ja sisekeskkonna riskid;
 • pääste juhitavate hädaolukordade stsenaariumid;
 • julgeolekukeskkonda ja sisejulgeolekut puudutavad õigusaktid;
 • erikorrad ning nende rakendamine;
 • Päästeameti roll sisejulgeolekus ja partnerite ootused;
 • hädaolukord organisatsiooni vaates, Päästeameti hädaolukorras töötamist puudutavad õigusaktid ja juhendid;
 • Päästeameti juhtimisstruktuurid (staabid);
 • staapide moodustamise eesmärk, ülesanded ja töökorraldus;
 • Päästeameti toimepidevus – eesmärk, tegevused, plaan.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituste toimumiskohad on Päästeameti ja päästekeskuste staabitööks/kriisiaja juhtimiseks ettenähtud tööruumid (Tallinn, Tartu, Jõhvi, Pärnu).
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbinuks kui on osaletud vähemalt 80% õppetööst.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Koolitajate poolt ettevalmistatud õppematerjalid, mis esitatakse slaididel.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Vähemalt viieaastase tööstaaži ja täiskasvanute koolitamise kogemusega pääste, sisejulgeoleku ja kriisireguleerimise eksperdid.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: Päästetöö

Tagasi kalendrisse