LEGO Mindstorms EV3 I aste (algajatele)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel osaleja tutvub LEGO Mindstorms EV3 robootikaplatvormi ja kõikide anduritega. Koolituse läbinu oskab kasutada LEGO Mindstorms EV3 robotit õppetöös.
Toimumise aeg: 11.10.2019 - 12.10.2019
Registreerimine avatud 12.06.2019
Registreerimine suletud alates 09.10.2019
Kontaktpäev:
  • Koolituspäev (11.10.2019 10:00 - 12.10.2019 16:00)
Maht: 14 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 80 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, kristi.salum@hitsa.ee, tel: 53422398
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/4, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12616
URL: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/...
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud tunneb LEGO Mindstorms EV3 roboti andureid ja võimalusi. Oskab iseseisvalt robotit kasutades lahendada etteantud ülesandeid. Oskab lugeda etteantud programmikoodi ja vajadusel seda täiendada. Samuti teab võimalustest robotit kasutada nii tunnis kui ka tunnivälises tegevuses.

Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht.
Algklasside ja põhikooli õpetajad, huvijuhid, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolituse läbinu oskab kasutada LEGO Mindstorms EV3 robotit õppetöös.
Sisukirjeldus:

Kahepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO Mindstorms robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid ja võimalusi. Praktilises osas uuritakse andurite tööd, rakendatakse saadud teadmisi lihtsamate ülesannete lahendamiseks  ja ka keerulisemates kombineeritud ülesannete lahendamiseks. Kogu õpitut katsetatakse Linnaläbimise ja FIRST LEGO League näidisülesannete läbi tegemisega, et mõista robotiga tehtavate loogikaülesannete terviklikkust teiste ainevaldkondadega ja innustada õpilasi.

Õpisündmuse teemad:

Koolitusel tutvutakse kõikide LEGO Mindstorms EV3 anduritega. Antakse praktiline kogemus ekraani kasutamisel. Tutvutakse enamuse programmeerimiskeskkonnas kasutatavate plokkidega ja kasutatakse neid keerukamates praktilistes ülesannetes. Õpitu kinnistamiseks ja andurite kombineeritud tegevuseks kasutatakse Linnaläbimise ja FIRST LEGO League õppeväljakuid.

Õppevorm: auditoorne
Osalemise/ alustamise eeldused: Eelduseks on arvuti kasutamise oskus, eelnev kokkupuude robootikaga ei ole oluline!
Lõpetamise tingimused:

koolituspäevad tuleb läbida täismahus

Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.10.2019 10:00 - 12.10.2019 16:00
Koolitajad: Ramon Rantsus (Robootika MTÜ)
Toimumise koht: HITSA Nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/4, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12616 Harju maakond
URL: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/nutik...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse