Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tutvustada õpetaja vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise põhitõdesid ning nende hoidmise viise proovida, et leida igale osalejale sobivamad.
Toimumise aeg: 16.10.2019 - 13.12.2019
Registreerimine avatud 11.06.2019
Registreerimine suletud alates 16.10.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 32 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Täienduskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Raja, helen.raja@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn,Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: Salme 1a, Tartu Koolituse toimumise kuupäevad: 16. oktoober ja 13. detsember 2019. Mõlemad õppepäevad algavad kell 10.00 ja kestavad kuni 16.45-ni.
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- reflekteerib enda vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise ning tasakaalu üle;
- teab, kuidas toetada enda vaimset, füüsilist ja emotsionaalset tervist professionaalse arengu jooksul;
- oskab planeerida tegevusi (sh sotsiaalseid), mis toetavad mitmekülgselt õpetaja tervist.
Sihtgrupid: Kõik Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud õpetajad
Eesmärgid: Tutvustada õpetaja vaimse, füüsilise ja emotsionaalse tervise põhitõdesid ning nende hoidmise viise proovida, et leida igale osalejale sobivamad.
Sisukirjeldus: Vaimne ja emotsionaalne tervis (sh võimalikud murekohad, näiteks stress, läbipõlemine) ja vaimse tervise toetamine (mh ärksus), ajaplaneerimine ning enesekehtestamine vaimse tervise toetajatena
Emotsiooni regulatsioon
Sotsiaalne võrgustik kui vaimse tervise toetaja
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Gerli Silm - MA (psühholoogia).
Liina Adov - MA (psühholoogia)
Õppekavarühm: Kasvatusteadused

Tagasi kalendrisse