Spontaansus, hoolivus ja grupijuhtimise oskused - Kuidas luua noori jõustavaid lahendusi noorsootöös?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on loodud selleks, et võimaldada noorsootöötajatel arendada oma spontaansust, loovust nii noori kui ka kolleege kaasavaid grupijuhtimise oskusi.
Toimumise aeg: 29.08.2019 - 08.11.2019
Kontaktpäev:
 • Mina ja minu suhted:  1. kontaktpäev (29.08.2019 10:00 - 29.08.2019 17:00)
 • Mina ja minu suhted:  2. kontaktpäev (30.08.2019 10:00 - 30.08.2019 17:00)
 • Grupijuhtimise oskused:  1. kontaktpäev (26.09.2019 10:00 - 26.09.2019 10:00)
 • Grupijuhtimise oskused:  2. kontaktpäev (27.09.2019 10:00 - 27.09.2019 17:00)
 • Tiimitöö ja koosloomine:  1. kontaktpäev (07.11.2019 10:00 - 07.11.2019 17:00)
 • Tiimitöö ja koosloomine:  2. kontaktpäev (08.11.2019 10:00 - 08.11.2019 17:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 48 akad. tundi
 • Auditoorne: 42 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 23 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Priit Ahte (Sihtasutus Archimedes)
 • Ruslan Lainola (Sihtasutus Archimedes)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
Lisainfo: I moodul 29.-30.08 V SpaaHotell;
II moodul 26.-27.09 Hotell London;
III moodul 07.-08.11 Dorpat Hotell.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • reflekteerib oma suhteid noortega lähtuvalt noorukiea psühholoogilisest arengust;
 • uurib iseenda rollide tähendusi ja suhteid grupis;
 • kavandab grupiprotsessi lähtuvalt grupi arengufaasidest;
 • analüüsib ennast tiimiliikmena kompetentsimudeli ja koostöötamise mustrite põhjal;
 • juhib gruppi koos kolleegiga koostöiselt;
 • tegutseb spontaanselt grupijuhina.

  Sihtgrupid: Noorsootööjuht, Huvijuht, Sotsiaaltöötajad ja nõustajad, Sotsiaaltöö keskastme spetsialistid
  Eesmärgid: Õppija kasutab oma spontaansust tegutseda julgelt ja hoolivalt noorte arengu toetamisel, kasutades tegevuslikke grupitöö meetodeid.
  Sisukirjeldus:

  Koolitus keskendub kahele põhilise küsimusele: kuidas motiveerivalt kaasata noori ja kuidas praktiliselt noorte gruppe juhtida koostöös kolleegiga? 

  Koolitusel tulevad käsitlusele grupiprotsesside erinevad faasid ja nende praktiline juhtimine (samuti koostöö kaasgrupijuhiga). Arendatakse ja reflekteeritakse oma tiimitöö oskusi. Oluline osa on oma spontaansuse ja julguse treenimisel ning tööl iseenda ja oma lugudega.

  Koolituse käigus kogetakse meetodeid ja reflekteeritakse kogetut, lisaks antakse teoreetiline põhjendus.

  Koolitus koosneb kolmest moodulist, kokku kuus päeva. Igale moodulile eelneb kodune ülesanne, mis aitavad katsetada ja reflekteerida õpitut. 

  Koolitusele ootame osalejaid koos kolleegiga.

  Õpisündmuse teemad:

  enesearenguga seotud teemad:

  • noorukiea psühholoogiline areng - minu lugu;
  • noore ja täiskasvanu kasvu toetav suhe;
  • mina ja minu rollid - oma vajaduste  teadvustamine ja ressursi leidmine;
  • mina meeskonnaliikmena  - oma pädevuste arendamine ja reflekteerimine komptentsimudeli põhjal.

  grupijuhtimisega seotud teemad:

  • grupi arengufaasid ja nende juhtimine;
  • spontaansus ja loovus suhetes ja grupijuhtimisel;
  • grupijuhtimine koostöös (paaris);
  • võtted ja tehnikad grupikuuluvuse tekkimise toetamiseks ja grupile oluliste teemade uurimisel.

  Õppevorm: auditoorne
  Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkond vastab täiskasvanud õppijale kohastele nõuetele: on loomuliku valgustuse, hea õhuvahetuse ja temperatuuriga.
  Lisaks eelnevale viiakse õpe läbi liikumist ja paindlikku grupitöö organiseerimist võimaldavas vaba põrandapinnaga suuremas ruumis, kus on kasutada toolid ja pabertahvel. Tegevustes vajalikud rekvisiidid on koolitajate poolt.
  Hindamisviisid: iseseisvad tööd (refleksioon oma töö kohta noortega, grupijuhtimise olukorra refleksioon, grupi arengufaaside analüüs, enesenalüüs meeskonnatöö kompetentsimudeli põhjal)
  Osalemise eeldus: Õppe alustamiseks tuleb täita registreerimisankeet ja kinnitada kirjalikult oma võimalust ning kavatsust osaleda õppetöös täies mahus.

  Ootame koolitusele huvijuhte, noorsootöötajaid koolist, noortekeskusest ja mujalt koos ühe või kahe kolleegiga oma organisatsioonist.
  Lõpetamise tingimused:

  Tunnistus väljastatakse õppijatele, kes on osalenud vähemalt viiel koolituspäeval ja sooritanud kõik iseseisvad tööd (kirjeldatud hindamisviisides).

  Tõend väljastatakse õppijatele, kes on osalenud vähemalt viiel koolituspäeval, kuid ei ole täitnud iseseisva töö ülesandeid.

  Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
  Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Ruslan Lainola - eripedagoog, nõustamiskeskuse laste ja noorte individuaalnõustaja, grupitööde juhendaja, playback teatri näitleja.

  Priit Ahte - noorte ja laste enesearengugruppide juht, grupiprotsesside koolitaja, playback teatri näitleja.
  Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele
  Märksõnad: koolinoorsootöö, loovus, hoolivus, grupijuhtimise oskused, refleksioon
  Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
  ESF logo
  Mina ja minu suhted - Üldinfo
  Toimumise aeg: 29.08.2019 - 30.08.2019
  Toimumise koht: V SpaaHotell
  Aadress: Riia tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
  URL: https://vspahotel.ee...

  Vaata detailset infot Vaata vähem

  Mooduli õpiväljundid: I mooduli eesmärk on
  teadvustada oma suhteid iseenda ja noortega lähtuvalt noorukiea psühholoogilisest arengust
  Sisukirjeldus: I moodulis keskendume noorukiea psühholoogilisele arengule ja selle mõjule täiskasvanu elule ning suhetele oluliste teistega. Selle käigus töötame oma kasvamise looga. Uurime oma praeguseid rolle ja nende tasakaalu. Leiame tööalast ressurssi. Õpime praktilisi tegevusi, mida teha noortega individuaalselt ja gruppides, selleks et toetada nende arengut.
  Õppevorm: auditoorne
  Maht: 14.00 akad. tundi
  1. kontaktpäev
  1. kontaktpäev - Üldinfo
  Toimumise aeg: 29.08.2019 10:00 - 29.08.2019 17:00
  Koolitajad: Priit Ahte (Sihtasutus Archimedes), Ruslan Lainola (Sihtasutus Archimedes)
  Toimumise koht: V SpaaHotell
  Aadress: Riia tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
  URL: https://vspahotel.ee/
  Õppevorm: auditoorne
  Sisukirjeldus: Peamised teemad:
  - noorukiea olemus: emotsionaalne säde, sotsiaalne seotus, uudsus, loovus;
  - noore ja täiskasvanu kasvu toetav suhe;
  - minu kiindumussuhte mustrid;
  - mina ja minu rollid - oma vajaduste teadvustamine ja ressursi leidmine;
  - praktilised tegevused noorte toetamisel muutuste ajal.
  Päevakava vabatekstina: 09.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
  10:00-11:30 Koolitus
  11.30-11.45 Kohvipaus
  11:45-13:15 Koolitus
  13.15-14.15 Lõuna
  14:15-15:45 Koolitus
  15.45-16.00 Kohvipaus
  16:00-17:00 Koolitus
  17.30-18.30 Õhtusöök
  2. kontaktpäev
  2. kontaktpäev - Üldinfo
  Toimumise aeg: 30.08.2019 10:00 - 30.08.2019 17:00
  Koolitajad: Priit Ahte (Sihtasutus Archimedes), Ruslan Lainola (Sihtasutus Archimedes)
  Toimumise koht: V SpaaHotell
  Aadress: Riia tn 2, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
  URL: https://vspahotel.ee/
  Õppevorm: auditoorne
  Sisukirjeldus: Peamised teemad:
  - noorukiea olemus: emotsionaalne säde, sotsiaalne seotus, uudsus, loovus;
  - noore ja täiskasvanu kasvu toetav suhe;
  - minu kiindumussuhte mustrid;
  - mina ja minu rollid - oma vajaduste teadvustamine ja ressursi leidmine;
  - praktilised tegevused noorte toetamisel muutuste ajal.
  Päevakava vabatekstina: 09.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
  10:00-11:30 Koolitus
  11.30-11.45 Kohvipaus
  11:45-13:15 Koolitus
  13.15-14.15 Lõuna
  14:15-15:45 Koolitus
  15.45-16.00 Kohvipaus
  16:00-17:00 Koolitus
  Grupijuhtimise oskused - Üldinfo
  Toimumise aeg: 26.09.2019 - 27.09.2019
  Toimumise koht: Hotell London
  Aadress: Rüütli tn 9, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
  URL: https://london.tartu...

  Vaata detailset infot Vaata vähem

  Mooduli õpiväljundid: II mooduli eesmärk on teadvustada oma senist grupijuhtimise praktikat ning õppida teadlikumalt tegutsema grupijuhina.
  Sisukirjeldus: Tegeleme küsimusega kuidas kaasavalt ja osalejate autonoomiat ning kuuluvusvajadust toetavalt juhtida gruppe. Eraldi tähelepanu pöörame grupi alustamisele ja grupis esilekerkivatele konfliktidele ning grupi lõpetamisele. Treenime selget eneseväljendust ning kuulamist probleemolukordades. Õppimise üheks aluseks on ka osalejate praktikas ettetulnud juhtumid.
  Õppevorm: auditoorne
  Maht: 14.00 akad. tundi
  1. kontaktpäev
  1. kontaktpäev - Üldinfo
  Toimumise aeg: 26.09.2019 10:00 - 26.09.2019 10:00
  Koolitajad: Priit Ahte (Sihtasutus Archimedes), Ruslan Lainola (Sihtasutus Archimedes)
  Toimumise koht: Hotell London
  Aadress: Rüütli tn 9, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
  Õppevorm: auditoorne
  Sisukirjeldus: Peamised teemad:
  - grupi psühholoogilise arengu tingimused;
  - grupi arengufaasid ja nende juhtimine;
  - mängu roll grupiprotsessis;
  - võtted ja tehnikad grupikuuluvuse loomiseks;
  - võtted ja tehnikad grupile oluliste teemade uurimisel.
  - vastupanu ja konflikt kui grupi arengu paratamatu osa ja selle käsitlemise võimalused;
  - vajadus- ja väärtuskonflikt;
  - selge eneseväljendus ja aktiivne kuulamine.
  Päevakava vabatekstina: 09.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
  10:00-11:30 Koolitus
  11.30-11.45 Kohvipaus
  11:45-13:15 Koolitus
  13.15-14.15 Lõuna
  14:15-15:45 Koolitus
  15.45-16.00 Kohvipaus
  16:00-17:00 Koolitus
  17.30-18.30 Õhtusöök
  2. kontaktpäev
  2. kontaktpäev - Üldinfo
  Toimumise aeg: 27.09.2019 10:00 - 27.09.2019 17:00
  Koolitajad: Priit Ahte (Sihtasutus Archimedes), Ruslan Lainola (Sihtasutus Archimedes)
  Toimumise koht: Hotell London
  Aadress: Rüütli tn 9, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
  Õppevorm: auditoorne
  Sisukirjeldus: Peamised teemad:
  - grupi psühholoogilise arengu tingimused;
  - grupi arengufaasid ja nende juhtimine;
  - mängu roll grupiprotsessis;
  - võtted ja tehnikad grupikuuluvuse loomiseks;
  - võtted ja tehnikad grupile oluliste teemade uurimisel.
  - vastupanu ja konflikt kui grupi arengu paratamatu osa ja selle käsitlemise võimalused;
  - vajadus- ja väärtuskonflikt;
  - selge eneseväljendus ja aktiivne kuulamine.
  Päevakava vabatekstina: 09.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
  10:00-11:30 Koolitus
  11.30-11.45 Kohvipaus
  11:45-13:15 Koolitus
  13.15-14.15 Lõuna
  14:15-15:45 Koolitus
  15.45-16.00 Kohvipaus
  16:00-17:00 Koolitus
  Tiimitöö ja koosloomine - Üldinfo
  Toimumise aeg: 07.11.2019 - 08.11.2019
  Toimumise koht: Dorpat Hotell
  Aadress: Soola tn 6, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
  URL: https://www.dorpat.e...

  Vaata detailset infot Vaata vähem

  Mooduli õpiväljundid: III mooduli eesmärk on
  praktiseerida tegutsemist spontaanselt ja loovalt; juhtida spontaanselt ja autonoomiat toetavalt mõnda grupi tegevust; analüüsida ennast tiimiliikmena toetudes tiimitöö kompetentsimudelile ja reflekteerida koostööd kolleegi(de)ga;
  Sisukirjeldus: III moodulis on kesksel kohal oma kompetentside arendamine ja reflekteerimine läbi praktiliste tegevuste koos kolleegiga. Selguse loomiseks toetume Euroopa koolitajate standardist (ETS) inspireeritud koostöökompetentside mudelile ning koostöömustrite teadvustamisele meeskonnaliikmena. Seostame eelmistes moodulites käsitletuga.
  Õppevorm: auditoorne
  Maht: 14.00 akad. tundi
  1. kontaktpäev
  1. kontaktpäev - Üldinfo
  Toimumise aeg: 07.11.2019 10:00 - 07.11.2019 17:00
  Koolitajad: Priit Ahte (Sihtasutus Archimedes), Ruslan Lainola (Sihtasutus Archimedes)
  Toimumise koht: Dorpat Hotell
  Aadress: Soola tn 6, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
  Õppevorm: auditoorne
  Sisukirjeldus: Peamised teemad:
  - tiimitöö;
  - koostöö, koosloomine;
  - kuulamise neli tasandit;
  - grupijuhtimine paaris (Art of co-working);
  - minu väärtused;
  - eesmärgistav coachimine.
  Päevakava vabatekstina: 09.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
  10:00-11:30 Koolitus
  11.30-11.45 Kohvipaus
  11:45-13:15 Koolitus
  13.15-14.15 Lõuna
  14:15-15:45 Koolitus
  15.45-16.00 Kohvipaus
  16:00-17:00 Koolitus
  17.30-18.30 Õhtusöök
  2. kontaktpäev
  2. kontaktpäev - Üldinfo
  Toimumise aeg: 08.11.2019 10:00 - 08.11.2019 17:00
  Koolitajad: Priit Ahte (Sihtasutus Archimedes), Ruslan Lainola (Sihtasutus Archimedes)
  Toimumise koht: Dorpat Hotell
  Aadress: Soola tn 6, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
  Õppevorm: auditoorne
  Sisukirjeldus: Peamised teemad:
  - tiimitöö;
  - koostöö, koosloomine;
  - kuulamise neli tasandit;
  - grupijuhtimine paaris (Art of co-working);
  - minu väärtused;
  - eesmärgistav coachimine.
  Päevakava vabatekstina: 09.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
  10:00-11:30 Koolitus
  11.30-11.45 Kohvipaus
  11:45-13:15 Koolitus
  13.15-14.15 Lõuna
  14:15-15:45 Koolitus
  15.45-16.00 Kohvipaus
  16:00-17:00 Koolitus

  Tagasi kalendrisse