Tuleohutusspetsialist 5. tase

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised.
Toimumise aeg: 12.09.2019 - 29.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 102 akad. tundi
 • Auditoorne: 102 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 591 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Margit-Marit Raudsepp (Päästeamet)
 • Alar Valge (Sisekaitseakadeemia)
 • Kadi Luht-Kallas (Sisekaitseakadeemia)
 • Raido Mets (Päästeamet)
 • Ivar Talvik (Tallinna Tehnikaülikool (TalTech))
 • Kalev Koort (asutusega seos puudub)
 • Mati Malm (asutusega seos puudub)
 • Toomas Randmaa (TULEOHUTUSEKSPERT TOOMAS RANDMAA OÜ)
 • Urmas Danil (asutusega seos puudub)
 • Vassil Hartšuk (Päästeamet)
 • Ergo Manninen (Päästeamet)
 • Janek Floren (asutusega seos puudub)
 • Reedik Lukas (Tallinna Tehnikaülikool (TalTech))
 • Rain Kurg (Päästeamet)
 • Margo Lempu (Päästeamet)
 • Margus Piik (Päästeamet)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee, tel: +372 5248753
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond 12012
Lisainfo: NB! Grupp on täis!
Võimalik on registreerida ootenimekirja! Kohtade täitumisel avatakse ka teine grupp!


Tuleohutusspetsialisti 5. taseme koolitus (kokku 102 ak/h)

I MOODUL: Üldkompetentside moodul (20 tundi)

3 päeva : 12 – 13. september, 26. september 2019.
Haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus.
Tuleohu riskide hindamine.
Tulekahjude uurimine ja tekkepõhjuste väljaselgitamine.

Hind:120 eur

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine (38 ak tundi)
5 päeva: 27. september, 10 - 11 oktoober, 24 - 25. oktoober 2019.
Nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused.
Küttesüsteemid.
Tuletõrjeveevarustus.
Ventilatsioon.
Tuleohutuspaigaldised.
Ülesannete lahendamine.

Hind: 208 eur

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus (30 ak tundi)
4 päeva 7 - 8. november ja 21 - 22. november 2019.
Ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest.
Riikliku tuleohutuse järelevalve toimingud.
Tuleohutuse korraldamine objekti näitel.
Tuleohutuse järelevalve hetkeolukord ja arenguplaanid.
Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused.
Õppekäik olemasolevale ja /või ehitusjärgus olevale ehitisele.
Ülesannete lahendamine.

Hind:179 eur

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine (14 ak tundi)
2 päeva 28 - 29. november 2019.
Evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.
Tuleohutusalane koolitamine.
Nõustamise põhimõtted.
Tuleohutusnõuetest teavitamine.
Õppuste korraldamine ja hindamine.

Hind: 84 eur

Kogu koolitus kokku: 591 eur
Kirjeldus
Õpiväljundid:

I moodul

 • hindab ehitist ning selle osi, ehitusprojekti vastavust tuleohutusnõuetele, ehitise vastavust projektile.

II moodul

 • hindab dokumentatsiooni ja vaatluse põhjal tuleohutusalaste toodete vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
 • hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal objekti tuleohutuskorralduse vastavust tuleohutusnõuetele ja objekti eripärale.

III moodul

 • koostab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentatsiooni;
 • teeb vastavad ettepanekud vastutuse jaotamiseks.

IV moodul

 • omab ajakohastatud teadmisi iseseisvalt tuleohutuskoolituste ning -õppuse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Sihtgrupid: Tuleohutusspetsialisti kutse tase 5 taotlejad
Eesmärgid: Koolituse läbinul on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised.
Sisukirjeldus:

I MOODUL: Üldkompetentside moodul:

 • haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus;
 • tuleohu riskide hindamine. 

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine:

 • nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused;
 • küttesüsteemid;
 • tuletõrjeveevarustus;
 • ventilatsioon;
 • tuleohutuspaigaldised. 

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus:

 • ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest;
 • riikliku tuleohutuse järelevalve toimingud;
 • tuleohutuse korraldamine objekti näitel;
 • tuleohutuse järelevalve hetkeolukord ja arenguplaanid;
 • Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused;
 • õppekäik olemasolevale ja /või ehitusjärgus olevale ehitisele. 

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine:

 • evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.;
 • tuleohutusalane koolitamine;
 • nõustamise põhimõtted;
 • tuleohutusnõuetest teavitamine;
 • õppuste korraldamine ja hindamine.

Õppemeetoditeks on loengud, praktilised harjutused ning õppekäigud.

Õpisündmuse teemad:

I MOODUL: Üldkompetentside moodul

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.
Hindamisviisid: Test
Lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpus toimub test, mille sooritamise lävend on 70% õigeid vastuseid.

Hindamise läbinud ja õpiväljundid omandanud osalejale väljastatakse tunnistus koolituse või läbitud mooduli(te) kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend koolitusel või mooduli(te)s osalemise kohta. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Puudub
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Täiskasvanute koolitamise kogemusega tuleohutusvaldkonna ekspert.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: tuleohutus
I MOODUL: Üldkompetentside moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.09.2019 - 26.09.2019

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus.
Tuleohu riskide hindamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 20.00 akad. tundi

Vaata vähem

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.09.2019 - 25.10.2019

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused.
Küttesüsteemid.
Tuletõrjeveevarustus.
Ventilatsioon.
Tuleohutuspaigaldised.
Ülesannete lahendamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 38.00 akad. tundi

Vaata vähem

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.11.2019 - 22.11.2019

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest.
Riikliku tuleohutuse järelvalve toimingud.
Tuleohutuse korraldamine objekti näitel.
Tuleohutuse järelvalve hetkeolukord ja arenguplaanid.
Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused.
Õppekäik olemasolevale ja/või ehitusjärgus olevale ehitisele.
Ülesannete lahendamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 30.00 akad. tundi

Vaata vähem

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.11.2019 - 29.11.2019

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.
Tuleohutusalane koolitamine.
Nõustamise põhimõtted.
Tuleohutusnõuetest teavitamine.
Õppuste korraldamine ja hindamine.
Õppevorm: auditoorne
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse