Kaasav haridus - iga õppija huve arvestav õppimise ruum

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tutvuda ja analüüsida kaasava hariduse kaasaegseid lähenemisi ja praktikaid ning reflekteerida enda kogemust kaasava hariduse kontekstis.
Toimumise aeg: 03.10.2019 - 05.12.2019
Registreerimine avatud 28.05.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
  • Auditoorne: 56 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 22 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituse väärtus on 380 eurot. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=3B112B2D092D1D9F
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • on tutvunud kaasava hariduse kaasaegsete seisukohtadega ning erinevate maade praktikatega
  • on teadlik oma õpetamiskogemusest, oskab arvestada oma õpetamispraktika tugevuste ja nõrkustega
  • oskab luua ja kohandada oma õpetamispraktikaks vajalikke meetodeid
Sihtgrupid: Põhikooli õpetajad
Eesmärgid: Tutvuda ja analüüsida kaasava hariduse kaasaegseid lähenemisi ja praktikaid ning reflekteerida enda kogemust kaasava hariduse kontekstis.
Sisukirjeldus:

Kaasav haridus: kaasaegsed põhimõtted, seadusandlik alus, senised praktikad. Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis. HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.

IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine, õpetamine eriklassis (õpiraskustega õpilaste klass, väikeklass). Hariduslike erivajaduste liigitus, enam levinud hariduslikud erivajadused, õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest. Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused. Praktilised harjutused ja tegevused

Õpisündmuse teemad:

Kaasav hariduse põhimõtted ja seadusandlik alus. Kaasav haridus: kaasaegsed põhimõtted, seadusandlik alus, senised praktikad. Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis. Õpetaja roll ja toimetulek. HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö. IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine, õpetamine eriklassis (õpiraskustega õpilaste klass, väikeklass). Hariduslike erivajaduste liigitus Hariduslike erivajaduste liigitus, enam levinud hariduslikud erivajadused, õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest. Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused. Praktilised harjutused ja tegevused.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Osalemise/ alustamise eeldused: Töötamine põhikooli õpetajana.
Lõpetamise tingimused:
  • Osalemine kontaktpäevadel;
  • Iseseisvate tööde sooritamine

Tallinna Ülikooli tunnistus

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse