„Väeneidude“ rühma juhendaja koolitus – agressiooni juhtimise koolitus neidude rühmas

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus keskendub sellele, kuidas abistada neidusid oma tahte väljendamisel ja kuidas suunata neidusid oma jõudu loovalt kasutama.
Toimumise aeg: 19.09.2019 - 20.09.2019
Kontaktpäev:
  • „Väeneidude“ rühma juhendaja koolitus – agressiooni juhtimise koolitus neidude rühmas:  1. koolituspäev (19.09.2019 09:00 - 19.09.2019 16:00)
  • „Väeneidude“ rühma juhendaja koolitus – agressiooni juhtimise koolitus neidude rühmas:  2. koolituspäev (20.09.2019 09:00 - 20.09.2019 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitused on tasuta kõikidele programmi sihtgrupina määratud osalejatele. Sihtgrupiks on noortevaldkonna töötajaskond, sh noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutused, ühingud ja nende töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

* Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve summas, mis on märgitud kursusel osalemise hinnaks, esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui seitse (7) päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest

Koolitajad:
  • Maari Põim (Harno)
Korraldav asutus: Sihtasutus Archimedes
Projektijuht: Piret Soosaar-Maiberg, piret.soosaar-maiberg@harno.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Triinude Toiduministeerium

Kursusel võib olla kontaktpäevi, mis võivad toimuda erinevates asukohtades. Vaata täpsemat infot kursuse detailinfo lõpus sündmuste sakilt.

Aadress: Masina tn 20, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.facebook.com/toiduminis...
Kirjeldus
Sihtgrupid: Noorsootöötajad, tüdrukute klassidega koolide töötajad, noorsootöö spetsialistid, lastekaitsetöötajad, noorte vaimse tervise edendajad.
Eesmärgid: „Väeneidude“ rühma juhendamise eesmärk on aidata tüdrukutel saada iseendaks, mis on murdeea arengukriisi üks keerulisemaid ülesandeid. „Väeneidude“ rühmatöö sobib erineva taustaga neidudele.
Sisukirjeldus:

Eeskätt on tegemist tundekasvatuse koolitusega neidude juhendajatele. Viimastel aastatel on olnud palju kõneaineks tüdrukute ja noorte naiste vägivallakultuur ja neidude vägivaldse käitumise suurenemine. Teisalt on palju väga vaikseid, tagasihoidlikke ja kõrvaletõmbunud tüdrukuid, kes võitlevad oma tahte avaldamise ja meeldida püüdmise vahel. 

Koolitus toimub metodoloogilise käsiraamatu "Väeneiud" (Voimaneidot) baasil, mis on eesti keelde tõlgitud ja avaldamisel. Koolitusel osalejatele on see käsiraamat tasuta paberkujul kättesaadav kaasa võtmiseks ja kasutamiseks oma töös.

„Väeneidude“ koolitus annab noortevaldkonna ja koolide spetsialistidele paremad oskused samaealiste neidude rühma juhendamiseks. Koolitus koosneb teoreetilisest osast ning mitmekülgsetest praktilistest harjutustest. Sisu avab agressioonitunnete positiivset mõju noore iseseisvumisel ja enda tugevuste otsimisel. Praktiliste harjutuste põhirõhk on neidudega töötamisel.

Õpisündmuse teemad:

- Tüdrukute grupi juhendamine

- Tundekasvatus

- Noore minapildi toetamine

Õppevorm: auditoorne
Dokumendi tüüp: Tõend
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
„Väeneidude“ rühma juhendaja koolitus – agressiooni juhtimise koolitus neidude rühmas - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.09.2019 - 20.09.2019
Toimumise koht: Triinude Toiduministeerium
Aadress: Masina tn 20, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.facebook...

Vaata detailset infot Vaata vähem

Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi
1. koolituspäev
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.09.2019 09:00 - 19.09.2019 16:00
Koolitajad: Maari Põim (Harno)
Toimumise koht: Triinude Toiduministeerium
Aadress: Masina tn 20, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.facebook.com/toiduminis...
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Esimene koolituspäev 27.08 – „Väeneidude“ tegevusmudeli tutvustamine
2. koolituspäev
2. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.09.2019 09:00 - 20.09.2019 16:00
Koolitajad: Maari Põim (Harno)
Toimumise koht: Triinude Toiduministeerium
Aadress: Masina tn 20, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Teine koolituspäev 28.08 - Naiselikkus ja agressioonid – tubli tüdruk või vihane noor naine

Tagasi kalendrisse