Huvikaitse noortevaldkonnas

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab ülevaate tänasest huvikaitse olukorrast noortevaldkonnas, saavutustest ja puudujääkidest Eestis ning välismaal. Samuti arutletakse ja lahendatakse noortevaldkonna huvikaitse probleeme.
Toimumise aeg: 24.05.2019 - 25.05.2019
Kontaktpäev:
 • Huvikaitse noortevaldkonnas:  1. kontaktpäev (24.05.2019 09:15 - 24.05.2019 16:30)
 • Huvikaitse noortevaldkonnas:  2. kontaktpäev (25.05.2019 09:15 - 25.05.2019 16:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 17 akad. tundi
 • Auditoorne: 10 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 1 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 21 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Kristjan Tedremaa (Aestia Koolitused OÜ)
 • Egert Mitt (Aestia Koolitused OÜ)
  Projektijuhtimine, strateegiline juhtimine, koolitamine, konsultatsioon, turundus, müük, mittetulundusühingud
 • Ivo Visak (Aestia Koolitused OÜ)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Vaatlev partner: Aestia Koolitused OÜ
Toimumise koht
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 19.05.2019.

Koolitus toimub Tallinnas, kuid koolituskoht on veel täpsustamisel.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab kasutada erinevaid huvikaitse tööriistu;
 • seab enda/organisatisooni huvikaitsetegevusele sihi;
 • analüüsib eesti noortevaldkonna huvikaitseprojektide tulemusi;
 • suudab noortevaldkonna kitsaskohtadega tegeleda läbi võrgustiku ja liitlaste kaasamise;
 • nimetab huvikaitse mõõdetavaid eesmärke.
Sihtgrupid: Koolitus on suunatud noortevaldkonna esindusorganisatsioonides ja noorsootöö tasemehariduses töötavatele inimestele.
Eesmärgid: Koolituse tulemusena on noortevaldkonna huvikaitse tõhusam, läbi tugevama koostöö ja strateegilisema lähenemise.
Sisukirjeldus:

Koolitus on üles ehitatud osalejate koostööle. Õppetöös kombineeritakse nii teoreetilisi kui praktilisi osiseid. Õppetöö keskendub vastastikuse sünergia loomisele ning üksteise kogemustest õppimisele. Koolitus kestab kaks päeva, millest mõlema päeva lõpus on osalejatel praktiline ülesanne.

Koolituspäevade pikkus on keskmiselt 8 akadeemilist tundi.

Esimesel koolituspäeval keskendume huvikaitsele laiemalt – millisel viisil on seda kasutatud Eestis ja maailmas, milliseid võtteid on kasutatud ning millised tööriistad on meile kõigile kättesaadavad. Vaatame üle, kuidas on huvikaitse töötanud noortevaldkonnas (taaskord Eestis ja välismaal) ning toome positiivseid ja negatiivseid näiteid huvikaitse tööst.
Esimese päeva lõpus viime läbi hüpoteetilise olukorra lahendamise, kus koolitusel osalejad katsetavad huvikaitse tööd enda organisatsioonist lähtuvalt.

Teisel koolituspäeval keskendume võrgustikutööle. Kuidas seda Eestis edendada ning kuidas planeerida liitlaste kaasamist avalikust sektorist, ärisektorist ja mittetulunduslikul kodanikualgatusel põhinevast kolmandast sektorist.
Päeva teises pooles vaatame lähemalt, kuidas seada huvikaitse sihte ning millisel viisil on nad mõõdetavad. Päeva lõpus viime läbi järgmise praktilise ülesande, kus katsetame huvikaitse tööd hüpoteetilises olukorras terve noortevaldkonna keskselt.

Õpisündmuse teemad:
 • huvikaitse kui vabaühenduste peamine tegevus teenuste osutamise kõrval;
 • noorsootöö Eestis ja valdkonna huvikaitse saavutused ja põrumised;
 • ühiskondlik mõjutustegevus kui tööriist eesmärkide saavutamiseks;
 • koostöö ja lobitöö – ühe mündi kaks külge.
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: simulatsiooniülesanne (huvikaitse töö rakendamine enda organisatsioonist ja noortevaldkonnast lähtuvalt).
Osalemise/ alustamise eeldused: Osalemise eelduseks on huvi noortevaldkonna huvikaitse vastu ning registreerimisankeedi täitmine.
Lõpetamise tingimused:

Õppija on osalenud mõlemal koolituspäeval ning demonstreerib huvikaitse valdkonna sõnavara ja arusaama oma iseseisvas töös.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: U. Kübar., (2011). Hea Huvikaitse: Kuidas kaasata liitlaseid ja mõjutada otsuseid?http://www.ngo.ee/sites/default/files/files/Hea%20Huvikaitse.pdf
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kristjan Tedremaa - koolitaja
Kristjan on omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi riigiteadustes ning õpib samal erialal magistriõppes. Samuti on ta ennast täiendanud juhtimise ja kaasamise alal South Carolina Ülikoolis. Praegusel hetkel töötab Kristjan analüüsi- ja konsultatsioonivaldkonnas, nõustades organisatsioone ja eraettevõtteid selles, kuidas kujundada edukat personalipoliitikat. Kristjani tugevuseks on erinevate dokumentide, sealhulgas projektide koostamine ja elluviimine.

Ivo Visak - koolitaja
Ivo on varasemalt juhtinud mitut kolmanda sektori organisatsiooni, teiste seas suurimat noorte katuseorganisatsiooni, Eesti Noorteühenduste Liitu. 2017. aastal pälvis Ivo Haridus- ja Teadusministeeriumilt aasta noorsootöötaja tunnustuse. Samuti on Ivo töötanud koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, väitluse ja graafilise disaini õpetajana. Igapäevaselt töötab Ivo disainivaldkonnas produtsendina. Ivo tugevuseks on asjadest rääkimine viisil, et see jõuab kõigile kohale!
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Huvikaitse noortevaldkonnas - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.05.2019 - 25.05.2019
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 19.05.2019.

Koolitus toimub Tallinnas, kuid koolituskoht on veel täpsustamisel.

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.05.2019 09:15 - 24.05.2019 16:30
Koolitajad: Kristjan Tedremaa (Aestia Koolitused OÜ), Ivo Visak (Aestia Koolitused OÜ)
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 19.05.2019.

Koolitus toimub Tallinnas, kuid koolituskoht on veel täpsustamisel.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 09.15-10.45 Huvikaitse kui demokraatia tööriist eesmärkide saavutamiseks
10.45-11.00 Kohvipaus
11.00-12.30 Huvikaitse kui demokraatia tööriist eesmärkide saavutamiseks
12.30-13.15 Lõuna
13.15-14.45 Huvikaitse noortevaldkonnas - mis on tehtud ja mis on tegemata jäänud?
14.45-15.00 Kohvipaus
15.00-16.30 Simulatsiooniülesanne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.05.2019 09:15 - 25.05.2019 16:30
Koolitajad: Kristjan Tedremaa (Aestia Koolitused OÜ), Ivo Visak (Aestia Koolitused OÜ)
Aadress: Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 19.05.2019.

Koolitus toimub Tallinnas, kuid koolituskoht on veel täpsustamisel.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 09.15-10.45 Võrgustikud ja liitlaste kaasamine noortevaldkonnas
10.45-11.00 Kohvipaus
11.00-12.30 Võrgustikud ja liitlaste kaasamine noortevaldkonnas
12.30-13.15 Lõuna
13.15-14.45 Huvikaitse mõõdetavate eesmärkide sõnastamine
14.45-15.00 Kohvipaus
15.00-16.30 Simulatsiooniülesanne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse