Riskikommunikatsioon

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse läbinul on baasteadmised riskikommunikatsiooni ettevalmistamisest, elluviimisest ja hindamisest.
Toimumise aeg: 22.05.2019 - 22.05.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
 • Praktiline: 3 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 130 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Viktor Saaremets (Päästeamet)
 • Evelin Uibokand (Tartu Linnavalitsus)
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Helen Kiis, helen.kiis@sisekaitse.ee, tel: +372 5248753
Toimumise koht
Toimumise koht: Sisekaitseakadeemia
Aadress: Kase tn 61 , Pirita linnaosa, 12012 , Harju maakond , Eesti
Lisainfo: AJAKAVA
9.00 – 9.15 Registreerimine, hommikukohv
9.15 – 9.30 Tervitus ja koolituspäeva tutvustus ning riskikommunikatsiooni teema sõnastamine Evelin Uibokand Viktor Saaremets
9.30 – 10.15 Hädaolukorra riskikommunikatsiooni suunised ja kriis.ee teavituskampaania kogemus Mirjam Kaldma, Siseministeerium ja Jürgen Klemm, Siseministeerium
10.15 – 11.15 Riskikommunikatsioon inimese vaatest
Esta Kaal, Tallinna Ülikool
11.15 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 12.15 Riskikommunikatsioon ja meedia tähelepanu köitmine.
Päästeameti kogemus. Viktor Saaremets, Päästeamet
12.15 – 12.45 Praktiline harjutus: riskikommunikatsiooni sihtrühmade ja kanalite valik. Millise kanali abil konkreetse sihtrühmani jõuda. Evelin Uibokand ja Viktor Saaremets
12.45 – 13.30 Lõuna
13.30 – 14.10 Riskikommunikatsiooni planeerimine (tegevuskava). OLE kogemus.
Tamo Vahemets, MTÜ Operation Lifesaver Estonia
14.10 – 14.50 Ennetuskampaaniate korralduse hindamine ja tagasiside. TAI kogemus.
Helen Noormets, Tervise Arengu Instituut
14.50 – 15.15 Praktiline harjutus: riskikommunikatsiooni tegevuskava koostamine
Evelin Uibokand ja Viktor Saaremets
15.15 – 15.30 Kohvipaus
15.30 – 15.50 Riskikommunikatsiooni seos kriisikommunikatsiooniga
Evelin Uibokand, Tartu Linnavalitsus
15:50 – 16.30 Praktiliste harjutuste arutelu. Kokkuvõte.
Evelin Uibokand ja Viktor Saaremets
Kirjeldus
Õpiväljundid:
Koolituse tulemusel õppija
 • teab riskikommunikatsiooni mõistet, eesmärki, põhimõtteid ning tegevusi;
 • teab riskikommunikatsiooni õiguslikku regulatsiooni;
 • valib riskikommunikatsiooni teema, sihtrühma ja võimaliku koostöövõrgustiku ning kommunikatsiooni viisi ja vahendid;
 • kavandab riskikommunikatsiooni plaani.
Sihtgrupid: Vabariigi valituse poolt määratud riskikommunikatsiooni korraldavate asutuste, ETKA-de ja riskikommunikatsiooni ülesannet täitvad ETO-de riskikommunikatsiooni korraldamise eest vastutavad isikud.
Eesmärgid: Koolituse läbinul on baasteadmised riskide maandamise korraldusest ning riskikommunikatsiooni ettevalmistamisest, elluviimisest ja hindamisest.
Sisukirjeldus:
 • riskikommunikatsiooni põhimõtted ja õiguslik alus (HOS käsitlus);
 • riskikommunikatsiooni seos kriisikommunikatsiooniga;
 • riskikommunikatsiooni protsess ja planeerimine;
 • sihtrühma määratlemine ja kõnetamine;
 • koostöövõrgustiku loomine;
 • riskikommunikatsiooni vahendid ja viisid;
 • riskikommunikatsiooni plaani koostamine, elluviimine ja hindamine;
 • riskikommunikatsioon ja meedia.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Loengud ja praktilised harjutused toimuvad õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.
Osalemise/ alustamise eeldused: Koolituse osalemise eeldus on kriisireguleerimise 2017. a baaskoolituse e-kursuse läbimine Moodle-keskkonnas ja enesekontrolli testide sooritamine.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 80% õppetöös.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: 1. e-õppe Moodle keskkonnas; 2. Hädaolukorra seaduse käsiraamat, Siseministeerium 2017. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/hos_kasiraamat_veebi.pdf; 3. Hädaolukoora riskikommunikatsiooni juhend, Siseministeerium 2017. https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Kriisireguleerimine/hadaolukorra_riskikommunikatsiooni_juhendmaterjal.pdf; 4. Trends in Risk Communication Polices and Practices. OECD 2016. http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trends-in-risk-communication-policies-and-practices_9789264260467-en 5. Õppejõudude poolt komplekteeritud loengumaterjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Kriisi- ja riskikommunikatsiooni ning kriisireguleerimise ekspert, riskikommunikatsioon ja täiskasvanute koolitamise kogemusega praktik.
Õppekavarühm: Vara- ja isikukaitse
Märksõnad: riskikommunikatsioon

Tagasi kalendrisse