Coachiv mentorlus ja tiimicoachimine praktika juhendamisel Tallinn

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Praktikajuhendajate koolitamise projekt, mille raames koolitatake Tartu Kunstikooli ja disainivaldkonna tööandjatest praktikapartnerite juhendajaid. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused.
Toimumise aeg: 20.06.2019 - 21.06.2019
Registreerimine avatud 10.05.2019
Registreerimine suletud alates 20.06.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 24 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
  • Juta Vallikivi (Tartu Kunstikool)
  • Kadi Kreis (Tartu Kunstikool)
Korraldav asutus: Tartu Kunstikool
Projektijuht: Maria Lang, maria.lang@tartukunstikool.ee, tel: 37253424196
Vaatlev partner: Fontes PMP OÜ
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka 2 TALLINN 11412
URL: https://uus.teeninduskool.ee/
Lisainfo: https://uus.teeninduskool.ee/?page_id=42
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Osaleja

1. Saab aru mentorluse, coachimise ja tiimicoachimise põhiolemusest;

2. Mõistab coachiva mentorluse olemust ja põhimõtteid;

3. Oskab kasutada coachiva mentorluse võtteid praktika juhendamisel ja õpilaste

nõustamisel;

4. Oskab kasutada tiimicoachimise võtteid praktikameeskondade juhendamisel;

5. Oskab kasutada teisi coachiva mentorluse ja tiimicoachingu

meetodeid/tööriistu: õpileping, ideede kaardistamine, metafoorid, jõustavate

küsimuste küsimine, vaatluskaardid jne.

Koolituspäevade oluline osa on praktiline harjutamine Coaching Lab meetodil, lisaks tööriistade läbiproovimine, harjutused ja grupitööd. 

Sihtgrupid: Loomevaldkonna ja interdistsiplinaarsed ettevõtted, kes on või plaanivad
olla Tartu Kunstikooli praktikapartnerid. Tartu Kunstikooli praktikajuhendajad.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Kasutada kaasaegset (muutunud õpikäsitus) lähenemist praktika juhendamisel.

Koolitada Tartu Kunstikooli ja disainivaldkonna tööandjatest praktikapartnerite juhendajaid.

Anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused tiimicoachingust ja coachivast
mentorlusest.

Laiendada praktikapartnerite võrgustikku, mis panustaks eriala jätkusuutlikku ja kaasaegsesse
arengusse.

Tagada kujundaja kutseõppe praktilise õppe kvaliteet koostöös praktikapartneritega.

Suurendada koostööd kooli ja ettevõtete praktikajuhendajate vahel.
Sisukirjeldus:

20.06

10.00 - 11.30 Tiimicoachingu tutvustus ja teoreetiline ülevaade (Kadi Kreis, Juta Vallikivi ja TK meeskond)

11.30 -11.45 Paus

11.45 - 13.15 Mentorluse ja coachingu teoreetiline ülevaade. Coachiva mentorluse tutvustus ja teoreetiline ülevaade (FONTES, Tiiu Allikvee ja Piret Jamnes)

13.15 - 13.45 Lõuna

13.45 - 15.15 Mentorluse ja caochingu erinevad tööriistad (FONTES, Tiiu Allikvee ja Piret Jamnes)

15.15 - 15.30 kohvipaus

15.30 - 17.00 Coachva mentorluse tööriistade läbiproovimine (FONTES, Tiiu Allikvee ja Piret Jamnes)


21.06

09.00 - 10.30 Tiimicoachingu tööriistade läbiproovimine (Kadi Kreis, Juta Vallikivi ja TK meeskond)

10.30 - 10.45 Paus

10.45 - 12.15 Coaching Lab, mudelite ja tööriistade praktiseerimine grupitööna (Kadi Kreis, Juta Vallikivi ja TK meeskond)

12.15 - 13.00 Lõuna

13.00 - 14.30 Coaching Lab, mudelite ja tööriistade praktiseerimine grupitööna (Kadi Kreis, Juta Vallikivi ja TK meeskond)

14.30 - 14.45 kohvipaus

14.45 - 16.15 Võrgustiku loomine Tartu Kunstikooli õpetajate ja tööandjate vahel

Õpisündmuse teemad:

1. Mentorluse ja coachingu teoreetiline ülevaade

2. Tiimicoachingu tutvustus ja teoreetiline ülevaade

3. Coachiva mentorluse tutvustus ja teoreetiline ülevaade

4. Mentorluse ja caochingu erinevad tööriistad

5. Tiimicoachingu tööriistade läbiproovimine

6. Coachva mentorluse tööriistade läbiproovimine

7. Coaching Lab, mudelite ja tööriistade praktiseerimine grupitööna

8. Võrgustiku loomine Tartu Kunstikooli õpetajate ja tööandjate vahel

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskonnas on olemas kõik vajalik koolituse läbiviimiseks,
sh internetiühendus, projektor ja kõlarid. Ruum sobib tiimicoachimise ja coachiva mentorluse
paraktiseerimiseks.
Hindamisviisid: Osalejad täidavad koolituse vajalikkuse ja korralduse kvaliteedi kohta hindamislehe.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus (80-100% koolitusel osalemise korral) või tõend (kuni 80% osalust koolitusel).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Tiiu Allikvee, juhtivkonsultant.
Avalikkussuhted ja teabekorraldus, magistriõpe, Tartu Ülikool.
Kultuurharidus, Tallinna Pedagoogiline Instituut.
Fonteses alates 1998. aastast – juhtide hindamise ja arendamisega seotud projektide läbiviimine, arendamise kompetentsikeskuse juhtimine, mentor- ja coachinguprogrammide väljatöötamine ja läbiviimine, karjäärinõustamine ja juhtide coaching, koolitamine.
Executive Coaching Diploma, Certified Business Coach, Firework Career Coach, Volition Booster Coach, VII taseme karjäärinõustaja kutsetunnistus.

Piret Jamnes, partner ning talentide hindamise ja arendamise valdkonna juht.
MA organisatsioonikäitumine, Tallinna Ülikool.
Eesti keel ja kirjandus, Tallinna Pedagoogiline Instituut.
Psühholoogia ja nõustamine, täiendõpe.
Fonteses alates 2001. aastast – talendijuhtimise kontseptsiooni juurutamine, juhtide hindamise ja arendamisega seotud projektide teostamine, kompetentside hindamise ja töötajate arendamisega seotud programmide ja koolituste läbiviimine, kompetentside alased konsultatsioonid, coaching jms.
Sertifitseeritud CEB SHL koolitaja, Executive Coacing Diploma, Certified Business Coach, Firework Career Coach, VII taseme karjäärinõustaja kutsetunnistus.

Kadi Kreis TK direktor.
2017 – 2018 Fontese mentorprogramm, mentor
2017 – 2018 Haridusinnovatsiooni meistriklass
2015 Tiimiakatemia® Tiimi Coachi sertifikaat
TeamMastery koolitusprogramm, Tiimiakatemia Global, Soome
2002 TÜ filosoofiateaduskond, õpetaja kutse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
valdkonnas
1995 TÜ filosoofiateaduskond, maalikunsti eriala BA, lisaerialana lavakujundus ja
teatridekoratsioon

Juta Vallikivi TK arendusprojektide juht ja ettevõtlusõppe arendaja.
2015 Tiimiakatemia® Tiimi Coachi sertifikaat
2014-2015 TeamMastery koolitusprogramm, Tiimiakatemia Global, Soome
2001-2006 Magistrantuur Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas teatriteaduse erialal
(lõpetamata).
1992-2000 Bakalaureusekraad (BA) Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas (eesti
kirjanduse ja rahvaluule osakond) teatriteaduse erialal. Kõrvalerialad
kunstiajalugu ja maalikunst.
1991-1992 Õpingud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas
Õppekavarühm: Moe-, sise- ja tööstusdisain
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse