Ettevalmistuskursus Peeter Krosmanniga

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tartu Kunstikooli ettevalmistuskursused kooli sisseastujatele.
Toimumise aeg: 08.06.2020 - 11.06.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 30 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolituse maksumus on 30 eurot.

Korraldav asutus: Tartu Kunstikool
Projektijuht: Maria Kiisküla, maria.kiiskula@tartukunstikool.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Kunstikool
Aadress: Eha tn 41 , Tartu linn, 50103 , Tartu maakond, Eesti
URL: https://www.tartukunstikool.ee/
Lisainfo: Koolitus toimub Google meet keskkonnas 08.06-11.06 kell 16.30-18.00.
Koolitusel osalejale saadetakse link.
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Kursusel osaleja oskab joonistamisel ning maalimisel paigutada esemeid paberile, jälgib esemete omavahelisi proportsioone ning värvisuhteid. 

On tutvunud kompositsiooniga ning teinud läbi mõned praktilised harjutused nii ruumilises kui tasapinnalises kompositsioonis.
Sihtgrupid: Kunstikooli sisseastujad, kes ei oma eelnevat süsteemset kunstialast haridust lastekunstikoolidest.
Eesmärgid: Anda kunstikooli sisseastujatele algteadmised joonistamises, maalimises ning kompositsioonis mahus, mis on vajalik portfooliole seatud nõuete täitmiseks.
Sisukirjeldus:

08.06-11.06  kell 16.30-18.00 toimub e-koolitusena Tartu Kunstikooli ettevalmistuskursus. 

Kursuste teemad on: sissejuhatus, joonistamine, maal, kompositsioon.

Kursust viib läbi Peeter Krosmann.


Õpisündmuse teemad:

1. Sissejuhatus 2 ak/t

2. Joonistamine 2 ak/h

3. Maalimine 2 ak/h

4. Kompositsioon 2ak/h

5. Kursus sisaldab iseseisvat tööd 16 ak/h, mida juhendaja tagasisidestab.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Google meet keskkond.
Osalemise eeldus: Soov asuda õppima kunstikooli. Nõuded eelnevale haridusele puuduvad.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Koolitust viib läbi Peeter Krosmann.

Peeter Krosmann on õppinud Konrad Mägi Ateljees Kaja Kärneri ja Heldur Viirese juhendamisel, samuti Vapaa Taidekoulus Helsingis. Ta on kaitsnud bakalaureusekraadi Tartu Ülikooli maaliosakonnas ning olnud neli kuud vahetusüliõpilane Läti kunstiakadeemias.

Hetkel on Peeter tegevkunstnik Leedus ning juhendab õpilasi Tartu Kunstikoolis.

Tagasi kalendrisse