E-kursus "Digimõtted"

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus E-kursus kõigile neile, kellele meeldib lugeda ja vaadata, mida põnevat digimaailmas tehakse.
Toimumise aeg: 22.04.2019 - 19.05.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: 50 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.

Koolitajad:
  • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=26213
Toimumise koht
URL: https://moodle.hitsa.ee/course/view...
Lisainfo: Kursus toimub Moodle keskkonnas.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu :

  • on tutvunud erinevate digimaailmast rääkivate artiklite/videote/loengutega,
  • on tutvunud hariduse tehnoloogiakompassiga,
  • on teinud ära vähemalt kaheksa enesekontrollitesti,
  • on avaldanud oma arvamust digimaailma kohta.
Sihtgrupid: Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale, tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile, õppeasutuse juhile.
NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Eesmärgid: Tutvustada digimaailma erinevaid tahke ning avardada osalejate silmaringi.
Sisukirjeldus:

Käesolev kursus on loodud, et avada digimaailma eri tahke ja nendega seotud hoiakuid. Digimaailmast ja digiharidusest kirjutatakse palju ning väga põnev on ennast selle kiirelt areneva valdkonnaga kursis hoida. Sellel kursusel loetakse artikleid, vaadatakse videoid ja kuulatakse loenguid, kommenteeritakse ja arutletakse. 

Juttu tuleb haridusest, riigist ja majandusest tehnoloogia võtmes ning läbi saab loetud ka HITSA uus tehnoloogiakompass. Kõik materjalid on eestikeelsed. Kursus sobib kõigile digimaailma huvilistele ja toimub HITSA Moodle'i keskkonnas.

Õpisündmuse teemad:

Teema 1 - Digimaailmast üldiselt

Teema 2 - Haridus ja tehnoloogia

Teema 3 - Riik, majandus ja tehnoloogia

Teema 4 - Hariduse tehnoloogiakompass

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: E-kursus kestab neli nädalat. Kõik kursuse materjalid ja kogu suhtlus toimub HITSA Moodle'is.
Osalemise eeldus: Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit ja kõlareid/kõrvaklappe.
Lõpetamise tingimused:

Kursus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on sooritanud õigeaegselt kõik iseseisvad tööd vastavalt õpijuhisele.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse