E-kursus "Digimõtted"

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus E-kursus kõigile neile, kellele meeldib lugeda ja vaadata, mida põnevat digimaailmas tehakse.
Toimumise aeg: 22.04.2019 - 19.05.2019
Maht: 26 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 22 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: 35 €

Koolitus on alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale, koolijuhile, haridustehnoloogile ning tugispetsialistile kursuse täies mahus läbimisel tasuta.

Koolitajad:
  • SIRET LAHEMAA (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=26213
Toimumise koht
URL: https://moodle.hitsa.ee/course/view...
Lisainfo: Kursus toimub Moodle keskkonnas.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu :

  • on tutvunud erinevate digimaailmast rääkivad artiklite/videote/loengutega,
  • on tutvunud hariduse tehnoloogiakompassiga,
  • on teinud ära vähemalt kaheksa enesekontrollitesti,
  • on avaldanud oma arvamust digimaailma kohta.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Sisukirjeldus:

Käesolev kursus on loodud, et avada digimaailma eri tahke ja nendega seotud hoiakuid. Digimaailmast ja digiharidusest kirjutatakse palju. Sellel kursusel loetakse artikleid, vaadatakse videoid ja kuulatakse loenguid. Kõik materjalid on eestikeelsed. Kursus sobib kõigile digimaailma huvilistele ja toimub HITSA Moodle'i keskkonnas.

Kursus on jagatud neljaks osaks:

  • Digimaailmast üldiselt
  • Haridus ja tehnoloogia
  • Riik, majandus ja tehnoloogia
  • Hariduse tehnoloogiakompass
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: HITSA Moodle
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse