Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (kuni 2018/2019)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus annab baasteadmised, kuidas luua põnevaid digitaalseid õppevahendeid ja mänge kasutamiseks lasteaias ja algklassides.
Toimumise aeg: 16.09.2015 - 07.10.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 60 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-iii
Toimumise koht
Toimumise koht: Haljala Kool
Aadress: Rakvere mnt 10 , Haljala alevik, 45301 , Lääne-Viru maakond, Eesti
Lisainfo: kontaktpäevad kolmapäeviti:
16.sept 16.00- 19.15
23. sept 16.00- 19.15
30. sept 16.00- 19.15
7.okt 16.00- 19.15
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Kasutab lastega veebi- ja ekraanipõhist õppevara metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b);
 • kasutab IKT vahendeid staatilise ja interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a);
 • süstematiseerib ja jagab koostatud õppeavara (järjehoidjad, veebikirjastus, veebiraamat jms) (ISTE 3a; 3c);
 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid õppevara luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.).
Sihtgrupid: Lasteaia- ja klassiõpetajad.
Eesmärgid: Lasteaia- ja klassiõpetajate teadmiste ja oskuste tõus digitaalse õppevara kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.
Sisukirjeldus:

Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õpilasele sobiva õppevahendi, luua lapse vajadustele sobiva mängu ning innustada kolleege oma toredate ideedega. Koolitus “Õpetaja loob ja jagab” annab õpetajale ideid, kuidas seda kõike saavutada. Koolituselt saab õpetaja ideid, kuidas nutiseadmeid õppetöös kasutada.

Õpisündmuse teemad:
 • Interaktiivsed õppemängud ja nende kasutamine õppetöös. Sotsiaalse järjehoidja loomine.
 • Õppevara loomine ja jagamine.
 • Autoriõigused. Võrgukirjastused, materjalide publitseerimine. Veebiraamatute loomine.
 • Tunnikavade (teemakogumike) loomine.
 • Tagasiside.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituse lühikirjeldus: toimub 3 kontaktpäeva, kus toimub auditoorne õpe. Kontaktpäevade vahel toimub 19 ak/h iseseisvat tööd, sealhulgas 12 ak/h veebipõhist õpet ja 7 ak/h iseseisvaid töid. Kursus lõpeb kontaktpäevaga.
Osalemise eeldus: Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, meilikontot, kõrvaklappe ja mikrofoni. Võimalusel võtta kaasa nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon).

Osalemise eeldused:

* oskab kasutada veebibrauserit,
* oskab teha tekstitöötlust,
* omab isiklikku e-posti aadressi,
* oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata.
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel; 
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Märksõnad: Digialgus
Väljatöötaja: HITSA
1. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Veebi- ja ekraanipõhiste mängude kasutamine tegevustes
Päevakava vabatekstina: Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Õppevara koostamine ja kasutamine
Päevakava vabatekstina: Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Kursusel läbitud teemade kokkuvõte ja terviku loomine
Päevakava vabatekstina: Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi)

Vaata vähem

4. kontaktpäev (vajadusel) - Üldinfo

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse