Tuleviku klassiruumi loomine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse sisuks on tuleviku klassiruumi kontseptsiooni tutvustus ja erinevate õpitsoonide rakendamine klassiruumis, mis toetavad nüüdisaegset õpikäsitust.
Toimumise aeg: 17.05.2019 - 17.05.2019
Maht: 8 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • VARJE TIPP (Pärnumaa Kutsehariduskeskus)
 • Terje Äkke (Eesti Rahvusvaheline Kool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: AIVAR HIIO, aivar.hiio@hitsa.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/ 1, IV k TALLINN 12618
URL: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/...
Lisainfo: Koolitus algab kell 10.00 ja lõppeb orienteeruvalt 17.00.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Oskab nimetada ja kirjeldada Tuleviku klassiruumi õpitsoone
 • Oskab valida sobivaid veebivahendeid erinevates õpitsoonides
 • Oskab rakendada õppemeetodeid erinevates õpitsoonides
 • Oskab kirjeldada, kuidas erinevaid FCL õpitsoone kujundada oma koolis ja klassiruumis
Sihtgrupid: NB! Koolitusele on oodatud kahe- kuni neljaliikmelised koolimeeskonnad. Osalejate hulgas peab olema üks kooli juhtkonna liige, kaasata on võimalik ka KOV haridusametnik.
Sihtrühmaks on üld-, kesk- ja kutsehariduse õpetajad, õppejuhid, haridustehnoloogid, direktorid ja omavalitsuse haridustöötajad.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on toetada vajalike teadmiste ja oskuste kujunemist nüüdisaegse klassiruumi kavandamiseks ning õpetaja rolli muutumist erinevate metoodikate rakendamisel. Koolitus annab valmisoleku kaasaegse klassiruumi kavandamiseks, milleks on aktiivne õpikeskkond, kus pedagoogika, füüsiline ruum ja tehnoloogia toetavad ennastjuhtiva õppija kujunemist, kasutades nüüdisaegset õpikäsitust ja kahekümneesimese sajandi oskuseid.
Sisukirjeldus: Koolituse sisuks on (Future Classroom Lab, FCL) kontseptsiooni tutvustus, mis on inspireeriv õpikeskkond ning innustab õpetajaid mõtlema üha enam pedagoogika ja tehnoloogia lõimimisele, arvestades klassiruumi disaini tähtsust. Koolitusel osalejad saavad kuues õpitsoonis avastada olulisi elemente 21. sajandi õppes, milleks on õpilaste ja õpetajate oskused ja rollid, õpistiilid, õpikeskkonna disain, praegune ja arenev tehnoloogia ning haridust mõjutavad sotsiaalsed trendid.
Õpisündmuse teemad:
 • Nüüdisaegse klassiruumi kontseptsioon
 • Kuue õpitsooni teooria ja rakendamine
 • Klassiruumi 3 dimensiooni ja õpikeskkonna disain
 • Klassiruumi projekti kavandamine
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Avatud õpikeskkond
Hindamisviisid: Reflekteerimine ja enesehindamine
Osalemise eeldus: Soov luua Tuleviku klassiruumi (Future Classroom Lab - FCL) metoodikal põhinev klassiruum, mis toetab nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist.
Lõpetamise tingimused:

Osaletud 100% auditoorses ja praktilises õppes. Loodud esmane visioon klassiruumi muudatuseks.

Dokumendi tüüp: Tõend
Link materjalidele: https://sites.google.com/view/klass...
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: Innovatsioon, loovus, FCL, Tuleviku klassiruum, nüüdisaegne klassiruum
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Kontaktpäev - Üldinfo

Vaata detailset infot

Maht: 8.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse