Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (kuni 2018/2019)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel tutvutakse erinevate võimalustega, mida kasutada koostööks kolleegide ja lapsevanematega lasteaias ning algklassides.
Toimumise aeg: 16.09.2015 - 14.10.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 58 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-i/
Toimumise koht
Toimumise koht: Ehte Humanitaargümnaasium
Aadress: Ehte 9 , Põhja-Tallinna linnaosa, 10318 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.ehtehg.ee
Lisainfo: Koolitus toimub vene keeles eestikeelsete õppematerjalidega.

Digialgus: Инфотехнолгии и совместная работа.
Цель: Ознакомить учителей и работников детских садов с электронными средствами, которые помогают совместной деятельности с коллегами и родителями.
Объем: 1 EAP ( 26 ak/h)
Форма обучения: 12ч - аудиторное обучение + 8ч - электронное обучение, 6ч - самостоятельная работа.
Описание курса: В курсе будет 3 контактных дня по 4 ак. часа и 2 дигитальных дня по 4ак.часа. a,Темы 1, 3, 5 будут проходит аудиторно, дигиьтально будут проходить темы 2 и 4.
Аудиторные занятия:
16.09 в 15.30 - 18.45
30.09 в 15.30 - 18.45
14.10 в 15.30 - 18.45

Темы:
1. Поиск в интернете и хранилища ссылок
2. Общение в эл. почте
3. Электронные анкеты, опросники
4. Совместная работа в интернете
5. Блоги и сайты
Материалы на эстонском и русском языках. Обучение на русском языке.
Большая просьба взять с собой сменную обувь или бахилы.

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada lasteaia- ja klassiõpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide ja lastevanematega.
Maht: 1 EAP ( 26 ak/h)
Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (12 ak/h auditoorne õpe + 8 ak/h veebipõhine õpe, 6 ak/h iseseisev töö)
1 Teema – Otsing internetsit ja lingikogud
2 Teema – Suhtlus meilikeskkonnas
3 Teema – Veebipõhine ankeet/küsitlus
4 Teema – Ühistöö ja eTwinning
5 Teema – Ajaveebid ja veebilehed
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • Kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi. (ISTE 1.1.2)
 • Leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonnast (ISTE 5.1.2)
 • Kasutab interneti otsingusüsteeme ja erinevaid veebipõhiseid infoallikaid, et leida oma valdkonnas ajakohaseid uuringuid (ISTE 5.3.1)
 • Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (vookoguja, blogi, koduleht, Google Drive jne) (ISTE 2.2.2)
 • Kasutab digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks (ISTE 3.4.3)
 • Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks (ISTE 3.2.2)
 • Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse (ISTE 5.4.3)
 • Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid, salvestab/kopeerib faile (ISTE 3.1.1)
Sihtgrupid: Lasteaia- ja algklassiõpetajad
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tutvustada lasteaia- ja algklassiõpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide ja lastevanematega.
Sisukirjeldus:

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks. Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda.

Loe lisaks artikkel Elyna Nevski "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). Koolituselt saab õpetaja ideid, kuidas nutiseadmeid õppetöös kasutada.

Õpisündmuse teemad:
 1. Teema – Google toodete tutvustamine, GMaili postkasti seadistamine ja listid, Google Vormi abil küsitluse loomine
 2. Teema – Google koostöövahendite praktikum: dokumendi, arvutustabeli ja esitluse koostamine (e-õpe)
 3. Teema – Ühistöö võimalused Internetis
 4. Teema – Ühistöövõimaluste praktikum (e-õpe)
 5. Teema – Otsing internetist
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursusel toimub kolm kontaktpäeva ning kaks e-õppe päeva. Koolitus jaguneb viieks teemaks. Teemad 1, 3 ning 5 läbitakse kontakttunnis, e-õppena läbitakse teemad 2 ja 4.
Osalemise eeldus: Kasutaja oskab kasutada veebilehitsejat (brauserit), teha tekstitöötlust, kirja saata, oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata. Võimalusel võtta kaasa nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon). Google konto olemasolu (Gmail).
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja:

 • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud iseseisva töö vastavalt õpijuhisele ja esitanud selle tähtaegselt


Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-i/
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: Digialgus
Väljatöötaja: HITSA
1. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Sissejuhatus, otsing internetist ja lingikogud
Päevakava vabatekstina: 4 akad. tundi

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Veebipõhine ankeet/küsitlus
Päevakava vabatekstina: MAHT: 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: V kontakttund: Ajaveebid ja veebilehed
Päevakava vabatekstina: MAHT 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

e-õppe päev I - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Suhtlus e-meilikeskkonnas
Päevakava vabatekstina: MAHT: 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

e-õppe päev II - Üldinfo

Vaata kontaktpäeva detail-infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Ühistöö: Google Drive ja eTwinning. Google Maps.
Päevakava vabatekstina: MAHT: 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse