Uued suunad bioloogia õpetamisel ja õppimisel

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Toetada bioloogiaõpetajate professionaalset arengut neljas suunas: õpetaja kui õppija, õpetaja kui õpetaja, õpetaja kui reflekteeriv praktik, õpetaja kui liider.
Toimumise aeg: 03.05.2019 - 17.12.2019
Registreerimine avatud 07.03.2019
Registreerimine suletud alates 10.05.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 33 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Töötavale õpetajale on kursus tasuta. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik summas

32tundi x 7,17 =229,44 eurot
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Klaara Kask, klaara.kask@ut.ee, tel: 5230933
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli loodusteaduste maja loodusteadusliku hariduse keskuse õppeklassis Vanemuise 46-108. Toimub neli 8-tunnist õppepäeva. Koolituste vahelisel perioodil viiakse läbi iseseisev töö: materjalide kasutamine tunnis, selle tunni analüüs ja hinnang ning õpilaste reaktsiooni kirjeldamine.
Esimene sessioon toimub 3.-4. mail 2019, teine novembris 2019.
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: 1. Oskus kasutada kaasaegseid õpetamismeetodeid (motiveeriv kontekstipõhine õpe, disainimisel põhinev õpe, kaasaegsed digitaalsed vahendid ja õpikeskkonnad, ümberpööratud klassiruum, avatud ruum) bioloogia ainekava õpitulemuste saavutamiseks.
2. Oskus kasutada kaasava hariduse metoodikat bioloogia erinevatest valdkondadest lähtuvalt õpilaste kognitiivsete oskuste kujundamisel ja hindamisel (probleemide lahendamine; otsuste tegemine ja nende põhjendamine; koostöö- ja kommunikatsioonioskuste kujundamine ning loovuse arendamine).
3. Oskus kasutada efektiivselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat õppetöös.
4. Oskus läbi viia tegevusuuringut, reflekteerida oma parimat praktikat kaasaegse õpiprotsessi kavandamisel ning näha selle olulisust ühiskonnas.
5. Oskus kujundada õpilaste üldpädevusi ja valdkonnapädevusi bioloogiatundides.
Sihtgrupid: Põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli bioloogia õpetajad.
Eesmärgid: Toetada bioloogiaõpetajate professionaalset arengut neljas suunas: õpetaja kui õppija, õpetaja kui õpetaja, õpetaja kui reflekteeriv praktik, õpetaja kui liider.
Sisukirjeldus: Õpetaja kui õppija hõlmab endas eelkõige ainealaste teadmiste täiendamist: Mida õpetada?
Õpetaja kui õpetaja keskendub küsimusele: Kuidas õpetada?
Õpetaja kui reflekteeriv praktik keskendub küsimusele: Miks ma nii õpetan?
Õpetaja kui liider keskendub liidrioskuste arendamisele ning parima praktika jagamisele.
Iseseisev töö Õpetaja 7 ja Vanemõpetaja 8 pädevuste kujundamiseks
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Osalemise/ alustamise eeldused: Töötamine koolis tegevõpetajana.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 85% õppetööl. Kodutööde reflektsiooni esitamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Ana Valdmann - PhD, töötab osalise koormusega koolis (koolis töötamise staaž 30 aastat), omab kolmeaastast õpetajate täiendkoolitamise kogemust .
Anne Laius - PhD, töötab osalise koormusega koolis (koolis töötamise staaž 25 aastat), omab kümneaastast õpetajate täiendkoolitamise kogemust ja kümneaastast õpetamiskogemust ülikoolis.
Katrin Vaino - PhD, omab kolmeaastast õpetajate täiendkoolitamise kogemust ja ligi kümneaastast õpetamiskogemust ülikoolis.
Helin Semilarski - doktorant, töötab kolmandat aastat osalise koormusega koolis
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus

Tagasi kalendrisse