Registreerumine:

Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes, 06.08.2019 - 24.10.2019

Täpsem info

Koolituse tulemusel on õppijad teadlikud headest pedagoogilistest tavadest, LAK-õppe, keelekümblusprogrammi põhimõtetest ja kogenud eesmärgipäraselt korrastatud ning mitmekesiste tegevuste tulemuslikkust koolituses ja igapäevatöös

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info
  • Otsi asutust

I sessioonil majutust pakutakse kõigile osalejatele.

Tagasi õpisündmuse juurde