Registreerumine:

Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes, 06.08.2019 - 24.10.2019

Täpsem info

Koolituse tulemusel on õppijad teadlikud headest pedagoogilistest tavadest, LAK-õppe, keelekümblusprogrammi põhimõtetest ja kogenud eesmärgipäraselt korrastatud ning mitmekesiste tegevuste tulemuslikkust koolituses ja igapäevatöös

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Töötamise info

I sessioonil majutust pakutakse kõigile osalejatele.

Tagasi õpisündmuse juurde