Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel on õppijad teadlikud headest pedagoogilistest tavadest, LAK-õppe, keelekümblusprogrammi põhimõtetest ja kogenud eesmärgipäraselt korrastatud ning mitmekesiste tegevuste tulemuslikkust koolituses ja igapäevatöös
Toimumise aeg: 06.08.2019 - 24.10.2019
Kontaktpäev:
 • 1.sessioon:  1.päev (06.08.2019 10:30 - 06.08.2019 20:15)
 • 1.sessioon:  2.päev (07.08.2019 09:15 - 07.08.2019 20:15)
 • 1.sessioon:  3.päev (08.08.2019 09:15 - 08.08.2019 14:30)
 • 2.sessioon:  1.päev (24.09.2019 10:00 - 24.09.2019 16:30)
 • 2.sessioon:  2.päev (25.09.2019 09:00 - 25.09.2019 16:00)
 • 3.sessioon:  1.päev (23.10.2019 10:00 - 23.10.2019 16:30)
 • 3.sessioon:  2.päev (24.10.2019 09:00 - 24.10.2019 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 53 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
 • Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekekuses, 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. ja 3. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kujundab koostöös sama klassi/kooliastme/kooli õpetajatega turvalise õppekeskkonna;
 • koostab/valib koostöös sama klassi/kooliastme/kooli õpetajatega õppematerjale, milles on lõimitud ainesisud, keeleline väljendus ja õppima õppimine;
 • arvestab koostöises õppes grupi arengufaase;
 • eesmärgistab ja kavandab tunni kolme faasi tegevused koostöös õppijatega;
 • valib meetodid, et suunata õppijad koostöisele õppetegevusele arvestades LAK-õppe (lõimi-tud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
I - III kooliastme õpetajad
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on õppijad teadlikud headest pedagoogilistest tavadest, LAK-õppe, keelekümblusprogrammi põhimõtetest ja kogenud eesmärgipäraselt korrastatud ning mitmekesiste tegevuste tulemuslikkust koolituses ja igapäevatöös.
Sisukirjeldus:
 • Õppimine ja õppimisteooriad. Grupi arengufaasid. Mitmiktaip (erinevad õpistiilid).
 • Lõimitud aine- ja keeleõppe, s.h keelekümblusprogrammi põhimõtted.
 • 3-faasilise õpiprotsessi (evokatsioon, sh eesmärgistamine; tähenduse mõistmine; reflekt-sioon) mõju mõtestatud õppimisele. Õppetund, tunnivaatlus, tunnianalüüs.
 • Turvaline koostööd soodustav õppekeskkond: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne mõõde.
 • Aktiivõppe meetodid ja nende kasutamine aine- ja keeleõppes ning õpioskuste arendami-sel.
 • Õppematerjalid (keelekümbluse töölehed, interneti keskkonnad, materjalide loomine) koos-töö ja lõimingu toetajana.
 • Õpimapp õppija arengu ja eneserefleksiooni toetajana.
Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õpe, keelekümbluse põhimõtted. Õpikeskkond, õppematerjalid. Aktiivõppe meetodite kasutamine. Nõustamine.

2.sessioon: Grupitöö faasid. Õppimisteooriad. Tunni ülesehitus. Õpimapp.

3.sessioon: Tunnianalüüs. Mitmikintelligentsus. Projektid. Tagasiside.

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp).
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% auditoorses õppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.08.2019 - 08.08.2019
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.nelijarve...
Lisainfo: Majutust 1.sessioonil pakutakse kõikidele osalejatele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: LAK-õpe, keelekümbluse põhimõtted. Õpikeskkond, õppematerjalid. Aktiivõppe meetodite kasutamine. Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 23.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.08.2019 10:30 - 06.08.2019 20:15
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekekuses, 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. ja 3. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 09.30 – 10.30 Saabumine, tervituskohv
10.30 – 13.00 Koolitus
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 17.30 Koolitus, „jooksev“ paus
17.45 – 18.30 Õhtusöök
18.45 - 20.15 Nõustamine

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.08.2019 09:15 - 07.08.2019 20:15
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekekuses, 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. ja 3. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 8.00 – 9.00 Hommikusöök
9.15 – 11.00 Koolitus
11.00 – 11.15 Paus
11.15 – 13.15 Koolitus
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 17.30 Koolitus, „jooksev“ paus
17.45 – 18.30 Õhtusöök
18.45 – 20.15 Nõustamine

Vaata vähem

3.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.08.2019 09:15 - 08.08.2019 14:30
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekekuses, 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. ja 3. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 8.00 – 9.00 Hommikusöök
9.15 – 11.30 Koolitus
11.30 – 12.30 Lõuna
12.30 – 14.30 Koolitus

Vaata vähem

2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2019 - 25.09.2019
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
Lisainfo: Majutust pakutakse väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotel Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)lis

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Grupitöö faasid. Õppimisteooriad. Tunni ülesehitus. Õpimapp.Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.09.2019 10:00 - 24.09.2019 16:30
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekekuses, 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. ja 3. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.00 - 12.00 koolitus
12.00 - 12.30 lõuna
12.30 -14.30 koolitus
14.30 - 15.00 kohvipaus
15.00 -16.30 koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.09.2019 09:00 - 25.09.2019 16:00
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekekuses, 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. ja 3. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 -11.00 koolitus
11.00 - 11.30 lõuna
11.30 -13.30 koolitus
13.30 - 14.00 kohvipaus
14.00 -16.00 koolitus

Vaata vähem

3.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2019 - 24.10.2019
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://uus.teenindu...
Lisainfo: Majutust pakutakse väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Tunnianalüüs. Mitmikintelligentsus. Projektid. Tagasiside.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 14.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.10.2019 10:00 - 23.10.2019 16:30
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekekuses, 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. ja 3. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 10.00 - 12.00 koolitus
12.00 - 12.30 lõuna
12.30 -14.30 koolitus
14.30 - 15.00 kohvipaus
15.00 -16.30 koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.10.2019 09:00 - 24.10.2019 16:00
Koolitajad: Anne Kloren (Jüri Gümnaasium), Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: 1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekekuses, 2. ja 3. sessioonid toimuvad Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. ja 3. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 -11.00 koolitus
11.00 - 11.30 lõuna
11.30 -13.30 koolitus
13.30 - 14.00 kohvipaus
14.00 -16.00 koolitus

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse