Registreerumine:

LAK-õppe, keelekümbluse ABC, 12.08.2019 - 27.09.2019

Täpsem info

Koolitusel käsitletakse LAK-õppe ja keelekümblusmetoodika põhimõtteid, nüüdisaegseid õppimis-ja õpetamiskäsitusi, kogemusõppe kaudu saadakse kogemusi erinevatest õppetegevustest.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info

I sessioonil majutust pakutakse kõigile osalejatele.

Tagasi õpisündmuse juurde