Registreerumine:

LAK-õppe, keelekümbluse ABC, 12.08.2019 - 27.09.2019

Täpsem info

Koolitusel käsitletakse LAK-õppe ja keelekümblusmetoodika põhimõtteid, nüüdisaegseid õppimis-ja õpetamiskäsitusi, kogemusõppe kaudu saadakse kogemusi erinevatest õppetegevustest.

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info

I sessioonil majutust pakutakse kõigile osalejatele.

Tagasi õpisündmuse juurde