LAK-õppe, keelekümbluse ABC

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel käsitletakse LAK-õppe ja keelekümblusmetoodika põhimõtteid, nüüdisaegseid õppimis-ja õpetamiskäsitusi, kogemusõppe kaudu saadakse kogemusi erinevatest õppetegevustest.
Toimumise aeg: 12.08.2019 - 27.09.2019
Kontaktpäev:
 • 1.sessioon:  1.päev (12.08.2019 10:30 - 12.08.2019 20:15)
 • 1.sessioon:  2.päev (13.08.2019 09:15 - 13.08.2019 20:15)
 • 1.sessioon:  3.päev (14.08.2019 09:15 - 14.08.2019 14:30)
 • 2.sessioon:  1.päev (26.09.2019 10:00 - 26.09.2019 16:30)
 • 2.sessioon:  2.päev (27.09.2019 09:00 - 27.09.2019 16:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 45 akad. tundi
 • Auditoorne: 39 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 14 kuni 24 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid)
 • Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Tatjana Baum-Valgma, tatjana.baum-valgma@innove.ee, tel: +37253555042
Toimumise koht
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: sihtrühmaks II – III kooliastme aineõpetajad

1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2. sessioon - Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn
Kirjeldus
Õpiväljundid:

 • seab oma tegevusele õpetajana eesmärgid tulenevalt LAK-õppe, keelekümbluse põhimõtetest;
 • toetab õppija aktiivsust õppekeskkonna kujundamisega;
 • seob mõiste „õpikäsitus“ oma igapäevatöö kogemustega;
 • lähtub õppematerjalide valikul põhimõtetest, mis toetavad õppijat õpitulemuste saavutamisel arvestades nii aine sisu, keelelist eneseväljendust kui ka õpioskusi;
 • koostab ja kasutab aine, keele ja õpioskuste õpitulemusi lõimivaid õppematerjale ja tutvustab neid kolleegidele;
 • reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja
Eesmärgid: Koolituse tulemusel on õppija teadlik LAK-õppe rakendamisest, kaasaegsest õppimise käsitusest ning kogenud eesmärgipäraste ning õppijat kaasavate tegevuste tulemuslikkust koolituses.
Sisukirjeldus:
 • LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
 • Tänapäevased õppimis- ja õpetamiskäsitused.
 • Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
 • Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine koolis tunnitöös.
 • Nõustamine kui õpetaja arengu toetamine.
Õpisündmuse teemad:

1.sessioon: LAK-õpe. Keelekümblus. Õpikäsitus. Eesmärgistamine. Turvalise õppimiskeskkonna loomine. Keeleõppe etapid. Õppevara. Tunni struktuur.

2.sessioon: Mitmekesised metoodilised võtted. Teises keeles õppimise mõju. Koostöö. Juhtimisstiilid. Refleksioon. 

Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: Õppija on osalenud vähemalt 80% kontaktõppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile (nt õpimapp).
Osalemise/ alustamise eeldused: Eesti keele oskus emakeelena või vähemalt B2 tasemel
Lõpetamise tingimused:

Õppija saab tunnistuse, kui on osalenud vähemalt 80% kontaktõppes ning on esitanud iseseisva töö käigus valminud materjalid ja refleksioonid, mis vastavad koolitusrühmas kokkulepitud kriteeriumidele ja esitlusviisile.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
1.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.08.2019 - 14.08.2019
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus
Aadress: Nelijärve tn 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond, Eesti
URL: http://www.nelijarve...
Lisainfo: Majutust pakutakse kõikidele osalejatele.

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: LAK-õppe alustalad: aine sisu, keele ja õpioskuste lõiming.
Tänapäevased õpikäsitlused
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.08.2019 10:30 - 12.08.2019 20:15
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: sihtrühmaks II – III kooliastme aineõpetajad

1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2. sessioon - Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 13.08.2019 09:15 - 13.08.2019 20:15
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: sihtrühmaks II – III kooliastme aineõpetajad

1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2. sessioon - Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn
3.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.08.2019 09:15 - 14.08.2019 14:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: sihtrühmaks II – III kooliastme aineõpetajad

1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2. sessioon - Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn
2.sessioon - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.09.2019 - 27.09.2019
Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool
Aadress: Majaka tn 2, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://uus.teenindu...
Lisainfo: Majutust pakutakse väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Õppekeskkonna kujundamine: õppevara, seinamaterjal, töö keskustes, õuesõpe.
Õpitu reflekteerimine: seoste loomine koolitusel õpitu ja õppetegevuse juhtimise vahel koolis, koolitusel kogetule rakendusvõimaluste leidmine õppetöös.
Nõustamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 16.00 akad. tundi

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 26.09.2019 10:00 - 26.09.2019 16:30
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: sihtrühmaks II – III kooliastme aineõpetajad

1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2. sessioon - Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.09.2019 09:00 - 27.09.2019 16:00
Koolitajad: Anu Parts (Tallinna Balletikooli üldharidusklassid), Anne Kloren (Jüri Gümnaasium)
Toimumise koht: Nelijärve Puhkekeskus, Tallinna Teeninduskool
Aadress: Eesti
Lisainfo: sihtrühmaks II – III kooliastme aineõpetajad

1.sessioon toimub Nelijärve Puhkekeskuses, 2. sessioon - Tallinna Teeninduskoolis. Nelijärve Puhkekeskuses pakutakse majutust kõikidele osalejatele. 2. sessioonil on majutuse võimalus väljaspool Tallinnat tulnud osalejatele hotellis Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) https://www.parkinn.co.ee/hotel-centraltallinn

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus

Vaata vähem

3.sessioon - Üldinfo

Vaata detailset infot

Sisukirjeldus: Iseseisva töö esitamine rühmas, refleksioonina õpimapis.
Õppematerjali koostamine ja kasutamine õppetöös.
Enda kui õppija ja keelekümblusõpetaja eneserefleksiooni koostamine
Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

1.päev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus

Vaata vähem

2.päev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: 9.00 - 11.00 koolitus
11.00 - 11.30 paus
11.30 - 13.00 koolitus
13.00 - 13.15 paus
13.15 - 15.00 koolitus

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse