Teaduslaborid - käed külge

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Töötuba annab võimaluse osalejatel proovida õppetöö rikastamise võimalusi läbi Globisens teaduslaborite, et saada ülevaade vahendite kasutamisest loodusainete valdkonna tundides, luues õpilasele lisavõimalusi uurimuslikuks õppeks.
Toimumise aeg: 15.05.2019 - 15.05.2019
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 16 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: AIVAR HIIO, aivar.hiio@hitsa.ee
Vaatlev partner: Tallinna Pae Gümnaasium
Toimumise koht
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/ 1, IV k TALLINN 12618
URL: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/...
Lisainfo: Koolituspäeval on registreerumine avatud kell 9.30, koolitusega alustame kell 10.00.
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Sihtgrupid: Loodus- ja tehnoloogia ainevaldkonna õpetajad, haridustehnoloogid, IT-juhid ja koolide juhtkonnad.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Pakkuda välja viise loodus- ja tehnoloogia ainevaldkonna tundide rikastamiseks praktiliste tegevustega.
Sisukirjeldus:

Viime läbi lihtsamaid katseid, kogume ja analüüsime keskkonna andmeid. Töötoa käigus uurime võimalusi uurimusliku õppe läbiviimiseks ja teaduslaborite rakendamiseks õppeprotsessis. 

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse