Registreerumine:

Klassiõpetaja ainealaste ja ainedidaktiliste teadmiste tõendus- ja kogemuspõhine arendamine, 16.09.2019 - 25.11.2019

Täpsem info

Eesmärk on arendada tõenduspõhiselt klassiõpetajate ja põhikooli teise kooliastme õpetajate aine ja ainedidaktilisi teadmisi seostatuna üldpedagoogiliste ja põhikooli riikliku õppekava eesmärkidega ning õpilase kognitiivse ja sotsiaalse arenguga.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info

Tagasi õpisündmuse juurde