Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Praktilise koolituse käigus kasutavad osalejad mitmeid erinevaid digilahendusi, mis toetavad noorsootöö nähtavuse suurendamist ja noorte kaasatust.
Toimumise aeg: 08.10.2019 - 09.10.2019
Kontaktpäev:
 • Koolituskohtumine:  1. kontaktpäev (08.10.2019 11:00 - 08.10.2019 16:30)
 • Koolituskohtumine:  2. kontaktpäev (09.10.2019 10:00 - 09.10.2019 15:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 20 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 2 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 16 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitused on tasuta kõikidele programmi sihtgrupina määratud osalejatele. Sihtgrupiks on noortevaldkonna töötajaskond, sh noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutused, ühingud ja nende töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

* Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve otseste kulude eest (toitlustus ja/või majutus) esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui seitse (7) päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest

Koolitajad:
 • Veronika Tuul (SA Archimedes)
 • Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Toimumise koht
Toimumise koht: Fra Mare Thalasso Spa
Aadress: Ranna tee 2, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond
URL: https://www.framare.ee
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 30.09.2019.

Koolitusel osalemise eelduseks on osalemine veebiseminaril "Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks", mis toimub 10.09.2019 (vajalik eraldi registreerumine).

Veebiseminarile registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/2434
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teadvustab nutika nooroostöö olemust ning noorsootöötaja digipädevusi;
 • mõistab noori sotsiaalmeedia kasutajana;
 • kasutab digivahendeid eesmärgipäraselt erinevates noorsootöö aspektides;
 • noorte kaasamine ja noorteni jõudmine;
 • koostöö noortega ja kolleegidega;
 • noorsootöö hõlbustamine ja tõhustamine;
 • kasutab turvaliselt digivahendeid noorsootöös.
Sihtgrupid: Noortekeskuste noorsootöötajad, noortekeskuste juhid, huvihariduse spetsialistid, huvitegevuse korraldajad, huvikoolide juhid, KOV noorsootöö spetsialistid.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek digivahendite ja nende võimaluste rakendamiseks noorsootöös.
Sisukirjeldus:

Koolitusel uuritakse sotsiaalse meedia võimalusi noorsootöös ning otsitakse viise, kuidas noori kaasata nutikate lahenduste abil noorsootöösse. Lisaks tutvutakse erinevate nutikate digilahendustega, mis toetavad noorsootöö efektiivsuse kasvu.

Koolitusel proovitakse kõik käsitletavad digivahendid praktiliste harjutuste abil läbi. Osalejad saavad digivahendite kasutamise kogemuse nii lõppkasutaja kui ka disainija vaates. 

Samuti saavad kõik koolitusel osalejad endale õppimiseks ja kasutamiseks nutimärkmiku.

Õpisündmuse teemad:
 • noorsootöötaja digipädevused ja nutika noorsootöö kontseptsioon;
 • diginoor - noored digivahendite kasutajana;
 • digivahendid noorsootöötaja igapäevatöös.;
 • noorsootöö nähtavus ja digivahendite olulisus nähtavuse parandamiseks;
 • digivahendid noorsootöö nähtavuse suurendamiseks ja noorte kaasamiseks:
 • digivahendid noorsootöö efektiivsuse suurendamiseks;
 • digivahendid noorsootöötaja professionaalse arengu toetamseks;
 • digiturvalisus.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusel kasutatakse õppevahenditena erinevaid nutikaid digilahendusi.
Osaleja võtab koolitusele kaasa oma nutiseadme (tahvelarvuti, nutitelefon ja sülearvuti) ning omab valmisolekut loomaks erinevaid kasutajakontosid.
Osalejal peab olema võimalus kasutada internetti veebiseminaril osalemiseks ja iseseisva töö sooritamiseks.
Õppevahendina kasutatakse ka veebiseminari lindistust, mis on õppijatele kättesaadav ja järelvaadatav.
Hindamisviisid: Iseseisev ja praktiline töö
Osalemise/ alustamise eeldused: Koolitusel osalemise eelduseks on osalemine veebiseminaril "Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks", mis toimub 10.09.2019 (vajalik eraldi registreerumine).

Veebiseminarile registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/2434

Koolitusel osaleja on iseseisev arvuti ja interneti kasutaja ning omab valmisolekut digivahendite kasutamiseks ning uute kasutajakontode loomiseks.
Lõpetamise tingimused:

Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõigi õpiväljundite saavutamine. Juhul kui õpiväljundid ei ole tervikuna saavutatud, väljastatakse tõend. 

Koolituse eduka lõpetamise tingimuseks on täies mahus auditoorses töös osalemine ja iseseisva töö nõuetekohane sooritamine ja esitamine. 

Iseseisev töö 

 • seotud noorsootöötaja igapäevapraktika/töö kaardistamisega ning erinevate digilahenduste disainimise ja katsetamisega.  

Praktiline töö:

 • kaardistatud on noorsootöö valdkonnas ilmnev probleem, mida on võimalik lahendada digivahendiga;
 • kasutatud on eesmärgipäraselt digivahendit probleemi lahendamiseks;
 • koostatud on digivahendi rakendamise juhend.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Marin Johnson omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on koolitajate koolitus, meetodite rakendamine koolitustel, sotsiaalse tarkvara kasutamine ning erinevate tarkvarade koolitused. Marinil on magistrikraad andragoogikas ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 8. Marin töötab Tallinna Ülikoolis täiskasvanuõppe lektorina.

Veronika Tuul on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja nutiturvalisus. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituskohtumine - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2019 - 09.10.2019
Toimumise koht: Fra Mare Thalasso Spa
Aadress: Ranna tee 2, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond Lääne maakond
URL: https://www.framare....
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 30.09.2019.

Koolitusel osalemise eelduseks on osalemine veebiseminaril "Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks", mis toimub 10.09.2019 (vajalik eraldi registreerumine).

Veebiseminarile registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/2434

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Maht: 12.00 akad. tundi

Vaata vähem

1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.10.2019 11:00 - 08.10.2019 16:30
Koolitajad: Veronika Tuul (SA Archimedes), Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Fra Mare Thalasso Spa
Aadress: Ranna tee 2, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond Lääne maakond
URL: https://www.framare.ee
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 30.09.2019.

Koolitusel osalemise eelduseks on osalemine veebiseminaril "Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks", mis toimub 10.09.2019 (vajalik eraldi registreerumine).

Veebiseminarile registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/2434

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Koolituse esimene päev toimub kell 11.00-16.30.

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.10.2019 10:00 - 09.10.2019 15:30
Koolitajad: Veronika Tuul (SA Archimedes), Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Fra Mare Thalasso Spa
Aadress: Ranna tee 2, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond Lääne maakond
URL: https://www.framare.ee
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 30.09.2019.

Koolitusel osalemise eelduseks on osalemine veebiseminaril "Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks", mis toimub 10.09.2019 (vajalik eraldi registreerumine).

Veebiseminarile registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/2434

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava vabatekstina: Koolituse teine päev toimub kell 10.00-15.30.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse