Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks - veebiseminar

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Veebiseminaril vastame küsimustele, milliseid võimalusi noorte kaasamiseks digivahendite rakendamine noorsootöös loob ning millest lähtuda digivahendite valikul? Lisaks kuuleme praktilisi kogemuslugusid noorsootöötajatelt.
Toimumise aeg: 10.09.2019 - 10.09.2019
Kontaktpäev:
  • Veebiseminar (10.09.2019 11:00 - 10.09.2019 12:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 2 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 70 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitused on tasuta kõikidele programmi sihtgrupina määratud osalejatele. Sihtgrupiks on noortevaldkonna töötajaskond, sh noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutused, ühingud ja nende töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

* Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve otseste kulude eest (toitlustus ja/või majutus) esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui seitse (7) päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest

Koolitajad:
  • Veronika Tuul (SA Archimedes)
  • Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Toimumise koht
URL: https://zoom.us/join
Lisainfo: Kohtumise ID saadetakse kõikidele registreerinud osalejatele.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Teadvustab nutika nooroostöö olemust ning noorsootöötaja digipädevusi;
  • mõistab noorte kaasamise vajalikkust ja võimalusi digivahendite rakendamisel noorsootöös. 
Sihtgrupid: Noortekeskuste noorsootöötajad, noortekeskuste juhid, huvihariduse spetsialistid, huvitegevuse korraldajad, huvikoolide juhid, KOV noorsootöö spetsialistid
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Veebiseminari eesmärk on noorsootöötajana mõista noorte kaasamise võimalusi digivahendite rakendamisel noorsootöös.
Sisukirjeldus:
  • Milliseid võimalusi noorte kaasamiseks digivahendite rakendamine noorsootöös loob?
  • Parimad digilahendused noorte kaasamiseks. 
  • Praktilised kogemuslood digivahendite rakendamisest noorsootöös. 

Veebiseminarile järgneb kahepäevane koolitus "Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks" (08-09.10.2019 ja vajalik on eraldi registreerumine).

Koolitusele "Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks", mis toimub 08.-09.10 Haapsalus, registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/2437

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekeskkonna link saadetakse kõikidele registreerinud osalejatele vahetult enne veebinari.
Lõpetamise tingimused:

Veebiseminarile järgneb kahepäevane koolitus "Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks" (08-09.10.2019 ja vajalik on eraldi registreerumine).

Koolitusele "Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks", mis toimub 08.-09.10 Haapsalus, registreerumine: https://koolitus.edu.ee/training/2437

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Marin Johnson omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on koolitajate koolitus, meetodite rakendamine koolitustel, sotsiaalse tarkvara kasutamine ning erinevate tarkvarade koolitused. Marinil on magistrikraad andragoogikas ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 8. Marin töötab Tallinna Ülikoolis täiskasvanuõppe lektorina.

Veronika Tuul on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja nutiturvalisus. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Veebiseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.09.2019 11:00 - 10.09.2019 12:30
Koolitajad: Veronika Tuul (SA Archimedes), Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
URL: https://zoom.us/j/488908743
Lisainfo: Veebiseminaril osalemiseks kasuta linki: https://zoom.us/j/488908743

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine
Päevakava vabatekstina: Veebiseminar toimub kell 11:00-12:30.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse