Õppimist toetavad õppemeetodid

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kuidas õppida teadlikult valima erinevate meetodite vahel, lähtudes õppetöö eesmärgist ning luua metoodiliselt terviklik, loov ja erinevate õppijate vajadusi arvestav õppeprotsess?
Toimumise aeg: 18.09.2019 - 12.12.2019
Registreerimine avatud 13.03.2019
Registreerimine suletud alates 03.06.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 78 akad. tundi
 • Auditoorne: 48 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 30 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 29 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga. Osalemine koolituse kontaktpäevadel on nõutav vähemalt 75% ulatuses.

Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10120
URL: https://www.tlu.ee/ulikooli-linnak
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • analüüsib meetodite valikut lähtuvalt eesmärgist ning valib välja sobiva;
 • mõistab meetodite valiku põhimõtteid õppimise toetamise kontekstis;
 • katsetab erinevaid meetodeid ning analüüsib neid;
 • loob enda „tööriistakasti“, kuhu koondab erinevad mudelid/lähenemised/meetodid, mis teda õpetajatöös toetavad
Sihtgrupid: Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad.
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Õppida teadlikult valima erinevate meetodite vahel, lähtudes õppetöö eesmärgist ning luua metoodiliselt terviklik, loov ja erinevate õppijate vajadusi arvestav õppeprotsess.
Sisukirjeldus:

I MOODUL Kuidas ja miks valida meetodit? 3.-4.märts 2020

Meetodite valiku põhimõtted lähtuvalt eesmärgist ja õppijate hetkeolukorrast. Meetodite jagunemine. Erinevate meetodite mõju üldpädevuste arengule. Lähenemiste valik muutunud õpikäsituse kontekstis. Õppeprotsessi disain – ideest tulemuseni.

II MOODUL Meetodid õppija personaalse arengu toetamisel 6.-7.aprill 2020

Õppija individuaalse arengu toetamine. Erinevad võimalused personaalsete kompetentside toetamisel: coaching´u tehnikad, supervisiooni- ja enesejuhtimise tehnikad ja mudelid. Õppimist toetavad küsimused ja suhtlemisoskused. Eesmärkide ja ressursside kaardistamine. Planeerimine ja tagasiside.

III MOODUL Loovad meetodid õppetöös  5.-6.mai 2020

Õppimine ja loovus. Loovuse toetamine. Erinevad loovad lähenemised õppimise toetamisel. Loojutustamine, rollimängud, visualiseerimine, loovkirjutamine, rollimängud jm.

IV MOODUL Kaasamislabor – õppimine grupis  9.10.juuni 2020

Osalev õppimine: grupp ja õppimine, igaühe panuse olulisus. Kaasamine kui sotsiaalkonstruktivistliku ja holistilise õppimise eeldus ja perspektiiv. Erinevad kaasavad lähenemised õppetöös: avatud ruum, ring, maailmakohvik, elav raamatukogu.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Hindamisviisid: Arvestus
Osalemise/ alustamise eeldused: Töötamine õpetajana
Lõpetamise tingimused:
 • Osalemine kontaktpäevadel;
 • Vaatlus ja eneseanalüüs;
 • Uue meetodi loomine, katsetamine ja analüüs.
 • Läbivalt õpitu praktiseerimine kontaktpäevade vahelisel ajal, töö kirjandusega.
 • Iseseisva töö esitlemine
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse