Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (peidetud)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Fotod, joonistused, helid, nendest esitluste loomine ja jagamine
Toimumise aeg: 30.09.2015 - 21.10.2015
Läbiviimise keel --
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 55 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Alates veebruarist 2019 on osalemine tasuta ka muule koolimeeskonna liikmele, kelle tööülesannetest tulenevalt on koolitusel osalemine vajalik.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
 • Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Marit Dremljuga-Telk, Marit.Dremljuga-Telk@harno.ee, tel: 56642364
Õpisündmuse/ kursuse veebilink: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-ii/
Toimumise koht
Toimumise koht: Vanalinna Hariduskolleegium
Aadress: Pühavaimu 8,Tallinn,Harju maakond, Eesti
Lisainfo: II korruse arvutiklass
kontaktpäevad
30.sept 16.00- 19.15
7.okt 16.00- 19.15
14.okt 16.00- 19.15
21.okt 9.00- 12.15
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • leiab ja jagab internetist pilte ja heli arvestades autoriõigusi ja isikuandmete kaitset (ISTE 2.a.)
 • loob ja töötleb pilte (fotod, joonistused) ja heli veebipõhiste ja arvutisse installeeritud programmidega (ISTE 2.b.)
 • kasutab pilte ja helisid erinevate õppematerjalide loomiseks (fotoseeria, esitlus, rääkivad pildid, pusle jne) (ISTE 2.c.)
 • rakendab ja analüüsib pildi- ja helimeediumite kasutamist lasteaia/algkooli õppeprotsessis.(ISTE 2.d.)
Sihtgrupid: Õpetaja.
Lasteaia- ja algkooliõpetajad
Eesmärgid: Pakkuda ideid ning praktilisi lahendusi ja kogemusi pildi ja heli kasutamiseks õppijate loovuse arendamisel
Sisukirjeldus:
 • Fotod veebis ja digiseadmes (autoriõigused, pilditöötlus, avaldamine)
 • Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine (installeeritavad joonistusprogrammid, veebipõhised joonistusprogrammid, puzzlede loomine)
 • Helide ja esitluste loomine (vabad veebipõhised helifailid ja helifailide kasutamisega seotud autoriõigused, helifaili loomine, esitluse loomine tarkvaraga Libre Office)
 • Fotoesitluste ja rääkivate piltide loomine, jagamine YouTube-is
Õpisündmuse teemad:

1. Fotod veebis ja digiseadmes
- autoriõigused
- pilditöötlus
- avaldamine
2. Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine
- Arvutisse installeeritavad joonistusprogrammid
- Veebipõhised joonistusprogrammid
- Puzzlede loomine
3. Helide ja esitluste loomine
- Vabad veebipõhised helifailid ja helifailide kasutamisega seotud autoriõigused
- Helifaili loomine
- Esitluse loomine tarkvaraga Libre Office
4. Fotoesitluste ja rääkivate piltide loomine
- Fotoesitluse loomine
- Fotoesitluse jagamine keskkonnas YouTube
- Rääkiva pildi loomine

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise eeldus: Koolitusele tulija oskab kasutada veebilehitsejat teabe otsimisel, mitut veebilehte üheaegelt avada ja hallata, teha lihtsamat tekstitöötlust, saata e-kirja, käsitseda oma digiseadet (nutitelefon, fotoaparaat, tahvelarvuti vm) fotode tegemiseks
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseivad tööd tähtaegselt
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-ii...
Märksõnad: Digialgus
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse