Mängud III kooliastme ja gümnaasiumi humanitaar- ja sotsiaalainetes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Mäng võimaldab maailma kogeda uudsel viisil ja toetada õppijate sisemist motivatsiooni, samas võivad jääda vaid elevuse tekitajaks. Kursusel jagatakse ideid, kuidas mõttekalt kasutada erinevat laadi mänge vanemas kooliastmes.
Toimumise aeg: 24.04.2019 - 24.05.2019
Maht: 52 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 25 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: OLGA SCHIHALEJEV, olga.schihalejev@ut.ee
Toimumise koht
Aadress: HARJU MAAKOND
Lisainfo: Esimene õppesessioon 24. - 25.04.2019 Tallinnas Tartu Ülikooli esinduses (Teatri väljak 3-311),
teine õppesessioon 16.05.2019 Tartus Jakobi 2-114. Koolitus koosneb iseseisvatest töödest ja auditoorsest tööst (kaks õppesessiooni). Koolitusel osalejatel palutakse koolituse 2. õppepäeval kaasa võtta sülearvuti või nutiseade.
Auditoorne töö - 24. aprill 10-17.15 (Teatri väljak 3-311, Tallinn)
Auditoorne töö - 25. aprill 9-16.15 (Teatri väljak 3-311, Tallinn)
Iseseisev töö - 24 tundi
Auditoorne töö - 16. mai 10.00-17.15 (Jakobi 2-114, Tartu )
Iseseisev töö - 4 tundi
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Kompetentsid
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õpetaja:

 • analüüsib mängude kasutamise võimalusi aineõppes;
 • oskab luua õpiotstarbelist mängu;
 • oskab juhendada õpilasi õpiotstarbelise mängu loomisel;
 • analüüsib suuliselt ja kirjalikult oma professionaalset arengut;
 • inspireerib, juhendab ja nõustab oma kolleege õppijate arengu toetamisel;
 • toetab kolleegide professionaalset arengut, tagasisidestab kolleegide koostatud õpiotstarbelisi mänge.
Sihtgrupid: Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud üldhariduskoolide õpetajad
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on õpiotstarbeliste mängude loomine ja kriitiline kasutamine õppeprotsessis.
Sisukirjeldus:

Koolitus koosneb iseseisvatest töödest ja auditoorsest tööst.

Auditoorne töö - 1. oktoober 10.00-17.15
Auditoorne töö - 2. oktoober 10.00-17.15 palume kaasa võtta sülearvuti või nutiseade
Auditoorne töö - 22. oktoober 10.00-17.15
Iseseisev töö - 28 tundi

Õpisündmuse teemad:
 •     Mäng ja selle kasutamine õppetöös - probleemid ja lahendused
 •     Mängud keeleõppes
 •     Mängud sotsiaalainetes
 •     Lauamängud ja nende loomine
 •     Rollimängud ja nende loomine
 •     Mälumängud
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Hindamisviisid: Õpiotstarbelise mängu või õpistsenaariumi esitlus ja analüüs
Osalemise eeldus: Valmisolek jagada kursuse käigus valmivaid metoodilisi materjale, ainemetoodilise arendustöö kogemus.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 2 õppepäeval, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Õppematerjalid esitatakse leheküljel https://sisu.ut.ee/opistsenaariumid
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Maigi Vija - eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht.
Olga Schihalejev - religioonipedagoogika dotsent, humanitaar- ja sotsiaalainete didaktika töörühma juht ja Hugo Treffneri nim gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja.
Aive Kaldra - ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aive Kaldra Tarvastu Gümnaasiumist.
Mare Kitsnik - eesti keele võõrkeelena didaktika vanemteadur, õppematerjalide autor
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse