Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel tutvutakse erinevate võimalustega, mida kasutada koostööks kolleegide ja lapsevanematega lasteaias ning algklassides.
Toimumise aeg: 11.11.2015 - 02.12.2015
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 19 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 58 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
 • TUULI KOITJÄRV (Pärnu Vanalinna Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Piret Lehiste, piret.lehiste@hitsa.ee, tel: 55697696
Õpisündmuse veebilink: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-i/
Toimumise koht
Toimumise koht: Vanalinna Hariduskolleegium
Aadress: Pühavaimu 8 TALLINN HARJU MAAKOND
Lisainfo: II korruse arvutiklass
kontaktpäevad
11.nov 16.00- 19.15
18.nov 16.00- 19.15
2.dets 16.00- 19.15
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • Kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi. (ISTE 1.1.2)
 • Leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonnast (ISTE 5.1.2)
 • Kasutab interneti otsingusüsteeme ja erinevaid veebipõhiseid infoallikaid, et leida oma valdkonnas ajakohaseid uuringuid (ISTE 5.3.1)
 • Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (vookoguja, blogi, koduleht, Google Drive jne) (ISTE 2.2.2)
 • Kasutab digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks (ISTE 3.4.3)
 • Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks (ISTE 3.2.2)
 • Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse (ISTE 5.4.3)
 • Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid, salvestab/kopeerib faile (ISTE 3.1.1)
Sihtgrupid: Lasteaia- ja algklassiõpetajad
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tutvustada lasteaia- ja algklassiõpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide ja lastevanematega.
Sisukirjeldus:

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks. Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda.

Loe lisaks artikkel Elyna Nevski "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). Koolituselt saab õpetaja ideid, kuidas nutiseadmeid õppetöös kasutada.

Õpisündmuse teemad:
 1. Teema – Google toodete tutvustamine, GMaili postkasti seadistamine ja listid, Google Vormi abil küsitluse loomine
 2. Teema – Google koostöövahendite praktikum: dokumendi, arvutustabeli ja esitluse koostamine (e-õpe)
 3. Teema – Ühistöö võimalused Internetis
 4. Teema – Ühistöövõimaluste praktikum (e-õpe)
 5. Teema – Otsing internetist
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursusel toimub kolm kontaktpäeva ning kaks e-õppe päeva. Koolitus jaguneb viieks teemaks. Teemad 1, 3 ning 5 läbitakse kontakttunnis, e-õppena läbitakse teemad 2 ja 4.
Osalemise eeldus: Kasutaja oskab kasutada veebilehitsejat (brauserit), teha tekstitöötlust, kirja saata, oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata. Võimalusel võtta kaasa nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon). Google konto olemasolu (Gmail).
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja:

 • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud iseseisva töö vastavalt õpijuhisele ja esitanud selle tähtaegselt


Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-i/
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: Digialgus
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Sissejuhatus, otsing internetist ja lingikogud
Päevakava: 4 akad. tundi
Päevakava: 4 akad. tundi

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Veebipõhine ankeet/küsitlus
Päevakava: MAHT: 4 akadeemilist tundi
Päevakava: MAHT: 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: V kontakttund: Ajaveebid ja veebilehed
Päevakava: MAHT 4 akadeemilist tundi
Päevakava: MAHT 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

e-õppe päev I - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Suhtlus e-meilikeskkonnas
Päevakava: MAHT: 4 akadeemilist tundi
Päevakava: MAHT: 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

e-õppe päev II - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisukirjeldus: Ühistöö: Google Drive ja eTwinning. Google Maps.
Päevakava: MAHT: 4 akadeemilist tundi
Päevakava: MAHT: 4 akadeemilist tundi

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse