Noorsootöö nähtavaks nutika noorsootöö abil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Praktilise koolituse käigus kasutavad osalejad mitmeid erinevaid digilahendusi, mis toetavad noorsootöö nähtavuse suurendamist. Uurime sotsiaalse meedia võimalusi noorsootöös ning otsime viise, kuidas noori kaasata nutikate lahenduste abil noorsootöösse.
Toimumise aeg: 23.05.2019 - 06.06.2019
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (23.05.2019 10:00 - 23.05.2019 16:00)
 • 2. kontaktpäev (06.06.2019 11:00 - 06.06.2019 12:30)
Läbiviimise keel --
Maht: 16 akad. tundi
 • Auditoorne: 6 akad. tundi
 • Praktiline: 2 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
 • Veronika Tuul (SA Archimedes)
Korraldav asutus: SA Archimedes
Projektijuht: Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970
Toimumise koht
Toimumise koht: Hestia Hotel Europa
Aadress: Paadi tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.hestiahotelgroup.com/eu...
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • mõistab noorsootöö tegevuse nähtavuse vajalikkust ja teab noorte kaasamise vajalikkust selles tegevuses;
 • teab võimalusi sotsiaalse meedia kontode haldamiseks ning külastatavuse analüüsimiseks.
 • oskab kasutada ühte podcasti ja video loomise tarkvara iseseisva kasutaja tasemel;
 • oskab graafilise disaini vahendiga koostada visuaalse loo noortekeskuse tegevuse (projekt, sündmus vms) esitlemiseks.
Sihtgrupid: Noorsootöötajad, noortekeskuste juhid, huvihariduse spetsialistid, huvitegevuse korraldajad, huvikoolide juhid, KOV noorsootöö spetsialistid
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek noorsootöö nähtavuse parandamiseks digivahenditega.
Sisukirjeldus:

Koolitusel proovime kõike “omal nahal” ning ootame valmisolekut katsetada, proovida ja avastada. Koolitusele palume võta kaasa oma nutiseadme (tahvelarvuti, nutitelefon ja sülearvuti) ning ootame valmisolekut loomaks erinevaid kasutajakontosid. Koolitusel on üks kontaktõppe päev, veebinar ja e-õppe moodul. 

Õpisündmuse teemad:
 • noorsootöö nähtavus ja digivahendite olulisus nähtavuse parandamiseks;
 • sotsiaalne meedia noorsootöö nähtavuse suurendamiseks;
 • sotsiaalse meedia kontode haldamise võimalused;
 • digivahendid noorsootöö nähtavuse suurendamiseks:
 • graafilise disaini vahendid;
 • video ja visuaalse loo koostamise vahendid;
 • podcasti loomise vahendid.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolituse praktiliste ülesannete ajal sooritavad osalejad ülesandeid kasutades erinevaid digivahendeid oma sülearvutites või nutiseadmetes.

Moodulite-vahelisel ajal toimub iseseisev töö e-õppe keskkonnas, kus õppijad sooritavad erinevaid ülesandeid ning annavad tagasisidet kaasõppijate esitatud töödele.

Veebiseminar toimub reaalajas kasutades zoom.us keskkonda.
Hindamisviisid: iseseisev töö - osalejad lõid visuaalse loo, mis annab ülevaate noortekeskusest või kajastab mõnda üritust või projekti
Osalemise/ alustamise eeldused: Noorsootöötaja on iseseisev arvuti ja interneti kasutaja, ta omab valmisolekut digivahendite kasutamiseks ning uute kasutajakontode loomiseks.
Lõpetamise tingimused:

Koolituse edukalt lõpetanutele väljastatakse tunnistus, mille eelduseks on lähiõppes ja e-õppes osalemine ning iseseisvate tööde nõuetekohane sooritamine. 

Iseseisvad tööd on seotud noorsootöötaja igapäevapraktika/töö kaardistamisega ning erinevate digilahenduste disainimise ja katsetamisega. 


Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Marin Johnson omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on koolitajate koolitus, meetodite rakendamine koolitustel, sotsiaalse tarkvara kasutamine ning erinevate tarkvarade koolitused. Marinil on magistrikraad andragoogikas ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 8. Marin töötab Tallinna Ülikoolis täiskasvanuõppe lektorina.

Veronika Tuul on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja nutiturvalisus. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina.
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Märksõnad: nutikas noorsootöö, noorsootöö nähtavus, digivahendid noorsootöös
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.05.2019 10:00 - 23.05.2019 16:00
Koolitajad: Veronika Tuul (SA Archimedes), Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Hestia Hotel Europa
Aadress: Paadi tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.hestiahotelgroup.com/europa/
Lisainfo: Registreerumine avatud kuni 19.05.2019.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.06.2019 11:00 - 06.06.2019 12:30
Koolitajad: Veronika Tuul (SA Archimedes), Marin Johnson (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Hestia Hotel Europa
Aadress: Paadi tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://www.hestiahotelgroup.com/europa/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse