Ettevalmistuskursus tegevusterapeudi õppekavale õppima asumiseks (e-kursus)

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi kutsealast, õppekavas õpetatavatest ainetest ning õppetöö ja praktika üldisest korraldusest tegevusterapeudi õppekaval.
Toimumise aeg: 05.06.2020 - 05.06.2020
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 4 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
Osalejate arv: 5 kuni 45 osalejat
Hind osalejale: 5 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Grete Anton (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
 • Hanna-Maria Põldma (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Jane Saks, jane.saks@ttk.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Kännu tn 67, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti
URL: https://ttk.ee/
Lisainfo: Seoses eriolukorraga Eesti Vabariigis toimub koolitus e-õppes ja uus kuupäev on 05.06.2020.
Koolitus algab kell 10:00 ja lõpeb kell 15:00 (sisaldab pause).
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab tegevusterapeudi kutse põhialuseid, eetikat ja tööleasumise võimalusi;
 • teab tegevusterapeudi õppekaval õpetatavaid õppeaineid ning õppeprotsessi;
 • omab ülevaadet õppekorraldusest ja rahvusvahelise koostöö võimalustest ning praktika üldisest korraldusest tegevusterapeudi õppekaval.
Sihtgrupid: Tegevusterapeudi elukutsest huvitatud isikud.
Sisukirjeldus:

Teemad:

 • tegevusterapeudi kutse;
 • tegevusterapeudi eetika;
 • tegevusterapeudi töökohad;
 • tegevusterapeudi õppekava ja õppeprotsess;
 • õppekava õppekorraldus, praktika ja rahvusvaheline koostöö.

Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub veebipõhiselt (Zoom keskkonnas).
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja õpiväljundite omandamist kontrollitakse grupitöö käigus.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: 1. Hussey, Sabonis-Chafee, O’Brien. (2007). Indroduction to Occupational Therapy. Mosby Elsevier. United States of America; 17-35. 2. Meyer, A. (1977). The Philosophy of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 10, 639-642. 3. Kutsestandard. Tegevusterapeut, tase 6. (2012). Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu. Tallinn. 4. Õppejõu poolt jagatavad teemakohased materjalid.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Töötamine õppejõuna tegevusterapeudi õppekaval.
Täpsem info: https://www.etis.ee/CV/Grete_Anton001/est
https://www.etis.ee/CV/Hanna-Maria_Põldma/est
Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
1. päev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse