E-kursus "Digimõtted"

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus E-kursus, kus tutvutakse digimaailmaga üldiselt.
Toimumise aeg: 18.03.2019 - 14.04.2019
Maht: 26 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 26 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 35 €

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. 

Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Ingrid Maadvere, ingridmaadvere@gmail.com
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu :

  • on tutuvunud erinevate digimaailmast rääkivad artiklite/videote/loengutega,
  • on tutvunud hariduse tehnoloogiakompassiga,
  • on teinud ära vähemalt kaheksa enesekontrollitesti,
  • on avaldanud oma arvamust digimaailma kohta.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Sisukirjeldus:

Käesolev kursus on loodud, et avada digimaailma eri tahke ja nendega seotud hoiakuid. Digimaailmast ja digiharidusest kirjutatakse palju. Sellel kursusel loetakse artikleid, vaadatakse videoid ja kuulatakse loenguid. Kursus sobib kõigile digimaailma huvilistele ja toimub HITSA Moodle'i keskkonnas.

Kursus on jagatud neljaks osaks:

  • Digimaailmast üldiselt
  • Haridus ja tehnoloogia
  • Riik, majandus ja tehnoloogia
  • Hariduse tehnoloogiakompass
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: HITSA Moodle
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri

Tagasi kalendrisse