Registreerumine:

Informaatikaõpetajate ümberõpe, 06.08.2019 - 27.06.2020

Täpsem info

Informaatikaõpetajate ümberõppe programm võimaldab mingi teise õppeaine õpetajakutset omavatel pedagoogidel saada aasta jooksul kvalifikatsioon informaatika õpetamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info
  • Otsi asutust

Tagasi õpisündmuse juurde