Informaatikaõpetajate ümberõpe

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Informaatikaõpetajate ümberõppe programm võimaldab mingi teise õppeaine õpetajakutset omavatel pedagoogidel saada aasta jooksul kvalifikatsioon informaatika õpetamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis.
Toimumise aeg: 06.08.2019 - 27.06.2020
Registreerimine avatud 17.06.2019
Registreerimine suletud alates 04.08.2019
Kontaktpäev:
 • Informaatika didaktika:  Informaatika didaktika (06.08.2019 10:00 - 06.08.2019 17:00)
 • Informaatika didaktika:  Informaatika didaktika (07.08.2019 10:00 - 07.08.2019 17:00)
 • Informaatika didaktika:  Informaatika didaktika (08.08.2019 10:00 - 08.08.2019 17:00)
 • Informaatika didaktika:  Informaatika didaktika (09.08.2019 10:00 - 09.08.2019 17:00)
 • Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid:  Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid (07.09.2019 10:00 - 07.09.2019 17:00)
 • Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid:  Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid (14.09.2019 10:00 - 14.09.2019 17:00)
 • Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid:  Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid (21.09.2019 10:00 - 21.09.2019 17:00)
 • Programmeerimise alused:  Programmeerimise alused (09.11.2019 10:00 - 09.11.2019 17:00)
 • Programmeerimise alused:  Programmeerimise alused (16.11.2019 10:00 - 16.11.2019 17:00)
 • Programmeerimise alused:  Programmeerimise alused (23.11.2019 10:00 - 23.11.2019 17:00)
 • Hariduslikud programmeerimiskeeled:  Hariduslikud programmeerimiskeeled (11.01.2020 10:00 - 11.01.2020 17:00)
 • Hariduslikud programmeerimiskeeled:  Hariduslikud programmeerimiskeeled (18.01.2020 10:00 - 18.01.2020 17:00)
 • Hariduslikud programmeerimiskeeled:  Hariduslikud programmeerimiskeeled (25.01.2020 10:00 - 25.01.2020 17:00)
 • Aktiivõpe informaatikatunnis:  Aktiivõpe informaatikatunnis (08.02.2020 10:00 - 08.02.2020 17:00)
 • Aktiivõpe informaatikatunnis:  Aktiivõpe informaatikatunnis (15.02.2020 10:00 - 15.02.2020 17:00)
 • Aktiivõpe informaatikatunnis:  Aktiivõpe informaatikatunnis (22.02.2020 09:00 - 22.02.2020 17:00)
 • Aktiivõpe informaatikatunnis:  Aktiivõpe informaatikatunnis (07.03.2020 10:00 - 07.03.2020 17:00)
 • Tarkvaraprojekt:  Tarkvaraprojekt (28.03.2020 10:00 - 28.03.2020 17:00)
 • Tarkvaraprojekt:  Tarkvaraprojekt (11.04.2020 10:00 - 11.04.2020 17:00)
 • Tarkvaraprojekt:  Tarkvaraprojekt (18.04.2020 10:00 - 18.04.2020 17:00)
 • Tarkvaraprojekt:  Tarkvaraprojekt (25.04.2020 10:00 - 25.04.2020 17:00)
 • Informaatika didaktika praktikum:  Informaatika didaktika praktikum (02.05.2020 10:00 - 02.05.2020 17:00)
 • Informaatika didaktika praktikum:  Informaatika didaktika praktikum (09.05.2020 10:00 - 09.05.2020 17:00)
 • Informaatika didaktika praktikum:  Informaatika didaktika praktikum (16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 17:00)
 • Informaatika didaktika praktikum:  Informaatika didaktika praktikum (23.05.2020 10:00 - 23.05.2020 17:00)
Läbiviimise keel --
Maht: 624 akad. tundi
 • Auditoorne: 168 akad. tundi
 • Praktiline: 24 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 432 akad. tundi
Osalejate arv: 18 kuni 50 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Koolitajad:
 • Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Projektijuht: Pirje Jürgens, pirje.jurgens@tlu.ee
Õpisündmuse veebilink: https://www.tlu.ee/iopetaja
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Õpetaja kompetentsimudel
Õpiväljundid:
 • Õppija tunneb informaatika eriala- ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid ning seostab neid õppetegevuse eri aspektidega;
 • Õppija seostab pedagoogilis-psühholoogilisi ja informaatikaalaseid teadmisi ning on võimeline integreerima informaatikat erinevate ainete õpetamisel põhikoolis ja gümnaasiumis;

 • Õppija kavandab ja viib läbi didaktiliselt põhjendatud informaatika ainetunde, kujundab õpikeskkonda haridustehnoloogiliste vahenditega, kasutab õppedisaini printsiipe informaatika õppematerjalide loomiseks, juhendab õppijate õppimist ja toetab õpimotivatsiooni.
Sihtgrupid: Pedagoogilist kõrgharidust omavad, mingi muu aine õpetajad.
Eesmärgid: Õppekava eesmärk on omandada terviklik akadeemiline haridus kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas informaatikaõpetaja erialal.
Sisukirjeldus:

Erialaainete moodul:

 • arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid
 • hariduslikud programmeerimiskeeled
 • programmeerimise alused
 • tarkvaraprojekt


Ainedidaktika moodul:

 • aktiivõpe informaatikatunnis,
 • informaatika didaktika


Praktika moodul:

 • informaatika didaktika praktikum
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Tallinna Ülikooli ruumides on tagatud tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatöö tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused
Hindamisviisid: Loengute osakaal on minimaalne, suurem osa õppetööst viiakse läbi praktikumide vormis arvutiklassis.

Loovat ja koostöist õpet toetab veebipõhine õpikeskkond eDidaktikum, mille kaudu toimub õppematerjalide jagamine, rühmasisene suhtlus, iseseisvate tööde hindamine ja tagasiside


Iseseisev töö: õpitu praktiseerimine oma tundides ning kogetu reflekteerimine veebikeskkonnas
Osalemise eeldus: Õpingute alustamise eelduseks on õpetajana töötamine
Lõpetamise tingimused:

Osalemine 75% kontaktõppes ning iseseisvate tööde teostamine

Aktiivõpe informaatikatunnis - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.02.2020 - 07.03.2020
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: õppida kavandama, läbi viima, reflekteerima ja analüüsima aktiviseerivatel meetoditel põhinevaid informaatikatunde.
Sisukirjeldus: Aktiivõppe meetodid: Internetijaht, mõistekaardid, miniuurimus jne.
Õppevorm: kombineeritud
Õpisündmuse veebilink: https://www.tlu.ee/iopetaja
Maht: 78.00 akad. tundi

Vaata vähem

Aktiivõpe informaatikatunnis - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.02.2020 10:00 - 08.02.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Aktiivõpe informaatikatunnis - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.02.2020 10:00 - 15.02.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Aktiivõpe informaatikatunnis - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.02.2020 09:00 - 22.02.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Aktiivõpe informaatikatunnis - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.03.2020 10:00 - 07.03.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Programmeerimise alused - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.11.2019 - 23.11.2019
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: tutvuda disaini- ja arendusprotsesside alustega.
Sisukirjeldus: Disaini- ja arendusprotsesside tutvustus rühmatöö abil DTI laborites (interaktsioonidisaini labor, tarkvaraarenduse labor ja robootikalabor). Praktiline kogemus disaini- ja arendusmetoodikates, prototüüpimises ja kiires disaniproduktide evalveerimises. Kasutatavad tehnoloogiaplatvormid ja vahendid: - Arduino Uno riistvarakontroller koos Arduino IDE programmeerimiskeskkonnaga; - erinevad sensorid ja aktuaatorid (sh ultrahelisensor, passiivne infrapunasensor, valgussensor, temperatuurisensor, mikromootor, samm-mootor, led, pieso heligeneraator); - Raspberry Pi miniarvuti.
Õppevorm: kombineeritud
Õpisündmuse veebilink: https://www.tlu.ee/iopetaja
Maht: 104.00 akad. tundi

Vaata vähem

Programmeerimise alused - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.11.2019 10:00 - 09.11.2019 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Programmeerimise alused - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.11.2019 10:00 - 16.11.2019 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Programmeerimise alused - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.11.2019 10:00 - 23.11.2019 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Programmeerimise alused - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.09.2019 - 21.09.2019
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-406

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: saada ülevaade eri operatsioonisüsteemiga arvutite ja nutiseadmete haldamise põhimõtetest ning tutvuda operatsioonisüsteemide haldusvahendite kasutamisega.
Sisukirjeldus: Windows operatsioonisüsteemid. Linux operatsioonisüsteemid. OS X ja iOS. Virtualiseerimine. Operatsioonisüsteemide paigaldamine. Operatsioonisüsteemide seadistamine. Elementaarsed turvaseaded. Operatsioonisüsteemide masspaigaldus. Operatsioonisüsteemide kaughaldus. Kasutajakontode haldamine. Nutiseadmete haldamine koolis. Andmete varundamine ja taastamine.
Õppevorm: kombineeritud
Õpisündmuse veebilink: https://www.tlu.ee/iopetaja
Maht: 78.00 akad. tundi

Vaata vähem

Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.09.2019 10:00 - 07.09.2019 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-406

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.09.2019 10:00 - 14.09.2019 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.09.2019 10:00 - 21.09.2019 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Informaatika didaktika - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.08.2019 - 09.08.2019
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: õppida mõistma ja selgitama informaatika ainekava koostamise põhimõtteid, rakendama õppetöö kavandamise didaktilisi printsiipe ja tehnikaid tunni- ja ainekava tasandil, analüüsima ja kasutama mitmeid informaatika õpetamise ja õpitulemuste hindamise meetodeid, koostama ja kasutama ainealaseid õppematerjale.
Sisukirjeldus: Ainedidaktika ülesehitus, selle 3 keskset komponenti - eesmärgid, sisu, meetodid. Kooliinformaatika koht, eesmärgid ja sisu Eesti üldhariduskooli riiklikus õppekavas, võrdlus teiste riikide õppekavadega. Informaatika õpetamise ajalugu ja tulevikutrendid Eestis ja maailmas. Kooli tasandi informaatika ainekava koostamine. Informaatikatunni kavandamine ja läbiviimine. Õpiülesanded ja hindamine kooliinformaatikas. Informaatika kui integreeriv ja integreeritav õppeaine. Informaatika ja infotehnoloogia ainekavu läbiva teemana kooli õppekavas, infotehnoloogial põhinevad ainetevahelised õpiprojektid. Multikultuurilise kasvatuse probleem hariduses ja informaatikaõpetuses. IKT ja multikultuurilisuse eriprobleeme: tarkvara lokalisatsioonid, tähestikud. Multikultuuriline kasvatus Euroopa Liidu hariduspoliitikas, EL toetusprogrammid. Rahvusvahelise IKT-põhise õpiprojekti (Comenius, Minerva, Lingua).
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 104.00 akad. tundi

Vaata vähem

Informaatika didaktika - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.08.2019 10:00 - 06.08.2019 17:00
Koolitajad: Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Informaatika didaktika - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.08.2019 10:00 - 07.08.2019 17:00
Koolitajad: Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Informaatika didaktika - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.08.2019 10:00 - 08.08.2019 17:00
Koolitajad: Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Informaatika didaktika - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.08.2019 10:00 - 09.08.2019 17:00
Koolitajad: Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Hariduslikud programmeerimiskeeled - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.01.2020 - 25.01.2020
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: kujundada ülevaade programmeerimise põhimõtteid tutvustavatest keeltest ja keskkondadest, mis sobivad eri vanuses õpilastele; omandada esmased programmeerimistõed.
Sisukirjeldus: Programmeerimiskeeled ja keskkonnad, mis on mõeldud programmeerimise põhimõtete tutvustamiseks eri vanuses inimestele, ennekõike aga koolilastele. Näiteks: Scratch, Logo, Alice, Hour of Code, GameMaker. Keskkondade ja keelte käsiraamatud ja koduleheküljed
Õppevorm: kombineeritud
Õpisündmuse veebilink: https://www.tlu.ee/iopetaja
Maht: 78.00 akad. tundi

Vaata vähem

Hariduslikud programmeerimiskeeled - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.01.2020 10:00 - 11.01.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Hariduslikud programmeerimiskeeled - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.01.2020 10:00 - 18.01.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Hariduslikud programmeerimiskeeled - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.01.2020 10:00 - 25.01.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Informaatika didaktika praktikum - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.05.2020 - 23.05.2020
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: arendada oskusi informaatika õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel ning saada võimalus õpitut praktikas rakendada.
Sisukirjeldus: Didaktika kursuse raames õpitut/õpitavat praktiseeritakse reaalses koolisituatsioonis. Õppija valmistab ainedidaktika kursusele toetudes ette 5 ainealast ülesannet (praktikumiülesannet), millele saab tagasisidet õpetajalt, kaasüliõpilastelt ja õppejõult. Ülesandeid täidetakse koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga)
Õppevorm: kombineeritud
Õpisündmuse veebilink: https://www.tlu.ee/iopetaja
Maht: 78.00 akad. tundi

Vaata vähem

Informaatika didaktika praktikum - Üldinfo
Toimumise aeg: 02.05.2020 10:00 - 02.05.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Informaatika didaktika praktikum - Üldinfo
Toimumise aeg: 09.05.2020 10:00 - 09.05.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Informaatika didaktika praktikum - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.05.2020 10:00 - 16.05.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Informaatika didaktika praktikum - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.05.2020 10:00 - 23.05.2020 17:00
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Tarkvaraprojekt - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.03.2020 - 25.04.2020
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: luua oma disainikontspetsioonide põhjal funktsionaalseid prototüüpe.
Sisukirjeldus: Ülevaade interaktiivsete tarkvarasüsteemide arendamise ehitusplokkidest, integreeritud arendamise keskkondadest, kasutajaliideste arendamise tööriistadest ja lähtekoodi versioonide haldamisest.
Õppevorm: kombineeritud
Õpisündmuse veebilink: https://www.tlu.ee/iopetaja
Maht: 104.00 akad. tundi

Vaata vähem

Tarkvaraprojekt - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.03.2020 10:00 - 28.03.2020 17:00
Koolitajad: Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Tarkvaraprojekt - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.04.2020 10:00 - 11.04.2020 17:00
Koolitajad: Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Tarkvaraprojekt - Üldinfo
Toimumise aeg: 18.04.2020 10:00 - 18.04.2020 17:00
Koolitajad: Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Tarkvaraprojekt - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.04.2020 10:00 - 25.04.2020 17:00
Koolitajad: Mart Laanpere (Tallinna Ülikool)
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25 , Kesklinna linnaosa, 10120 , Harju maakond , Eesti
URL: http://www.tlu.ee/dt
Lisainfo: Ruum A-440

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse