Pedagoogiline eestvedamine rühmas

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Teoreetiliste ja praktiliste ülesannete kaudu toetada õpetaja meeskonnatöö ja liidriks olemise oskusi rühmas.
Toimumise aeg: 27.08.2019 - 05.11.2019
Maht: 50 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 29 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: HELEN SEPPA, helen.seppa@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Salme 1a, Tartu. Kursuse toimumise kuupäevad:
27. august 2019 kell 10.00 - 16.45
24. september 2019 kell 10.00 - 16.45
16. oktoober 2019 kell 10.00 - 16.45
5. november 2019 kell 10.00 - 1645
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija:
- teab grupiprotsesse ja kuidas nendega hakkama saada;
- tunneb kontakti saamise võtteid;
- on harjutanud vastutuse jagamist meeskonna tasandil;
- on reflekteerinud oma tööd rühma juhina.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud KOOLIEELSE LASTEASUTUSE ÕPETAJAD
Haridustasemed: Alusharidus
Eesmärgid: Teoreetiliste ja praktiliste ülesannete kaudu toetada õpetaja meeskonnatöö ja liidriks olemise oskusi rühmas.
Sisukirjeldus: Pedagoogiline eestvedamine- mis see on?
Rühm kui meeskond, rühma väärtuste kujundamine
Grupiprotsessid, kontakti saamise võtted
Nüüdisaegne õpikäsitus lasteaias ja selle rakendumine
Parimad praktikad pedagoogilisest eestvedamisest lasteaias
Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine oma rühma meeskonnas
Eneserefleksioon, tagasiside ja kolleegi nõustamine
Iseseisvad ülesanded:
Oma rühmas toimuva meeskonnatöö analüüs etteantud kriteeriumite põhjal
Saadud kogemuse refleksioon
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt kolmel õppepäeval, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Heiki Krips - hariduse juhtimise lektor, PhD (pedagoogika).
Airi Niilo - kõrgharidus, omab töökogemust.
Külli Villems - kõrgharidus, omab töökogemust.
Kaire Hääl - kõrgharidus, omab töökogemust
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse