Pedagoogiline eestvedamine rühmas

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Teoreetiliste ja praktiliste ülesannete kaudu toetada õpetaja meeskonnatöö ja liidriks olemise oskusi rühmas.
Toimumise aeg: 27.08.2019 - 05.11.2019
Registreerimine avatud 22.02.2019
Registreerimine suletud alates 05.11.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 50 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 18 akad. tundi
Osalejate arv: 1 kuni 29 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Raja, helen.raja@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Salme 1a, Tartu. Kursuse toimumise kuupäevad:
27. august 2019 kell 10.00 - 16.45
24. september 2019 kell 10.00 - 16.45
16. oktoober 2019 kell 10.00 - 16.45
5. november 2019 kell 10.00 - 1645
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija:
- teab grupiprotsesse ja kuidas nendega hakkama saada;
- tunneb kontakti saamise võtteid;
- on harjutanud vastutuse jagamist meeskonna tasandil;
- on reflekteerinud oma tööd rühma juhina.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud KOOLIEELSE LASTEASUTUSE ÕPETAJAD
Haridustasemed: Alusharidus
Eesmärgid: Teoreetiliste ja praktiliste ülesannete kaudu toetada õpetaja meeskonnatöö ja liidriks olemise oskusi rühmas.
Sisukirjeldus: Pedagoogiline eestvedamine - mis see on?
Rühm kui meeskond, rühma väärtuste kujundamine
Nüüdisaegne õpikäsitus lasteaias ja selle rakendumine
Grupiprotsessid, kontakti saamise võtted
Parimad praktikad pedagoogilisest eestvedamisest lasteaias
Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine oma rühma meeskonnas
Eneserefleksioon, tagasiside ja kolleegi nõustamine
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt kolmel õppepäeval, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Heiki Krips - hariduse juhtimise lektor, PhD (pedagoogika).
Airi Niilo - kõrgharidus.
Külli Villems - võrdsustatud magister (koolieelne pedagoogika ja psühholoogia).
Kaire Hääl - MA (alushariduse pedagoog)
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse