Kõnehilistusega lapsed - potentsiaalsed õpiraskustega lapsed: märkamine ja arengu toetamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärk on anda teadmised lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning oskused teadmiste rakendamiseks lapse eripära arvestamisel õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Toimumise aeg: 16.09.2019 - 29.10.2019
Registreerimine avatud 21.02.2019
Registreerimine suletud alates 16.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 32 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 20 akad. tundi
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Projektijuht: Helen Raja, helen.raja@ut.ee, tel: 7376448
Toimumise koht
Aadress: Tartu linn, Tartu maakond
Lisainfo: Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis aadressil Salme 1a, Tartu. Koolituse toimumise kuupäevad:
16. september 2019 kell 10.00 - 17.00
17. september 2019 kell 10.00 - 17.00
28. oktoober 2019 kell 10.00 - 17.00
29. oktoober 2019 kell 10.00 - 17.00
Originaalkirje asukoht Originaalkirje asub siin
Kirjeldus
Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tunneb lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas;
- oskab hinnata laste kognitiivset ja kõne arengut varases eas, kasutades selleks õpetajale käepäraseid meetodeid;
- oskab arvestada lapse arengu eripära õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel rühmas;
- mõistab enda rolli koostöös erinevate spetsialistidega (psühholoog, logopeed, eripedagoog), oskab otsida abi ja infot kõne arengu hilistusega laste arengu toetamisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud KOOLIEELSE LASTEASUTUSE ÕPETAJAD
Haridustasemed: Alusharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda teadmised lapse kognitiivse- ja kõne arengu seaduspärasustest, arengu hindamise meetoditest ning oskused teadmiste rakendamiseks lapse eripära arvestamisel õppetöö kavandamisel ja õpikeskkonna kujundamisel.
Sisukirjeldus: Kognitiivne areng vanuses 0-4
Kõne areng vanuses 0-4 (suhtlemisoskuse areng ja suhtlemisvahendite omandamine)
Kõne arengu hilistuse põhjused
Lapse arengu jälgimine ja hindamine vanuses 1-4: olulised teetähised, suhtlemisoskuse arengutaseme määramine
4-aastase lapse kõne ja kognitiivse arengu hindamine (õppefilmi analüüs)
Juhtumite analüüs (iseseisvate tööde põhjal)
Arengu toetamine ja sekkumine kõne arengu hilistusega laste puhul
Arengu toetamine ja sekkumine kõne arengu hilistusega laste puhul
Väljund praktikasse: rakendus konkreetsete juhtumite puhul
Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused: Osalemine vähemalt 3 õppepäeval, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Merit Hallap - logopeedia assistent, MA (eripedagoogika).
Marika Padrik - logopeedia lektor, PhD (pedagoogika).
Signe Raudik - kõrgharidus, omab töökogemust.
Astra Schults - koolipsühholoogia lektor, PhD (psühholoogia)
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse